У 2016 році Верховною Радою прийнято Закон України від 04.01.2016 № 1641-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом». Згідно з яким Водним Кодексом України законодавчо закріплено діяльність Басейнових рад, як дорадчих органів управління в межах річкових басейнів та суббасейнів держави.

    Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 23 "Про затвердження Типового положення про басейнові ради", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2017 року за № 231/30099 (завантажити).

    Інформацію про формування Басейнової ради в басейні р. Сіверський Донець згідно чинного законодавства буде розміщено додатково.

   

Басейнова рада р. Сіверський Донець (2007-2016 роки)

   Історія створення Басейнової ради

    В Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів досвід діяльності Басейнової ради існує з 2007 року, коли в рамках реалізації проекту TACIS «Управління транскордонним водним об’єктом. Фаза ІІ. Басейн р. Сіверський Донець» 11 грудня 2007 року в м. Слов’янськ було створено Басейнову раду р. Сіверський Донець.

    З метою координації наукових досліджень, технічних обґрунтувань та інших проблем з питань покращення стану водних ресурсів басейну р. Сіверський Донець у 2010 році при Басейновій раді створено науково-технічну раду.

    Секретаріат Басейнової ради р. Сіверський Донець – Сіверсько-Донецьке БУВР.

    До складу Басейнової ради входять представники облдержадміністрацій Харківської, Донецької, Луганської областей, Держводагентства України, наукових, громадських організацій, підприємств-водокористувачів у Харківській, Донецькій та Луганській областях.


    Методи роботи Басейнової ради

    В рамках діяльності Басейнової ради Сіверсько-Донецьким БУВР в 2007-2016 роках було проведено 4 засідання українсько-російського «круглого столу» та 11 робочих нарад за окремими регіонами:

    На засіданнях Басейнової ради розглядались питання щодо стану водних ресурсів басейну р. Сіверський Донець та факторів, які впливають на формування якісного стану водних об’єктів; виконання підприємствами-водокористувачами заходів з раціонального використання й охорони водних ресурсів; принципів формування обласних екологічних програм та результативності водоохоронних заходів; питання щодо підходів у плануванні й реалізації спільних українсько-російських заходів та розвитку міжрегіонального співробітництва на транскордонних водних об’єктах басейну р. Сіверський Донець тощо.


    Робота з громадськістю

    З метою привернення уваги громадськості до проблем р. Сіверський Донець, створення зручної платформи для обговорення проблемних питань і спільного пошуку шляхів їх вирішення, Сіверсько-Донецьким БУВР в рамках діяльності Басейнової ради р. Сіверський Донець щорічно, починаючи з 2007 року, проводиться міжнародна науково-практична конференція «День Сіверського Дінця» (детальніше див. у розділі «День Сіверського Дінця»):

    В рамках заходів, присвячених «Дню Сіверського Дінця», з метою підтримки та зацікавленості молоді у збереженні водних ресурсів рідного краю, щорічно проводиться конкурс творчих робіт «Сіверський Донець – очима молоді» (детальніше див. у розділі «День Сіверського Дінця»).


    Басейнова рада р. Кальміус

    Враховуючи необхідність координації дій з питань екологічного оздоровлення водних об’єктів басейну р. Кальміус, який займає 20% площі Донецької області і на території якого сконцентрована велика кількість промислових та сільськогосподарських підприємств, а також населених пунктів області, з метою прийняття дієвих заходів щодо поліпшення якісного стану водних об’єктів було прийнято рішення зі створення Басейнової ради по басейну р. Кальміус.

    Проект щодо створення Басейнової ради по басейну р. Кальміус реалізується Сіверсько-Донецьким БУВР спільно з Донецьким обласним управлінням водних ресурсів та за підтримки Водного партнерства WWF (Всесвітній фонд охорони дикої природи) – SABMiller – GIZ «Вода будущего».

    Установче засідання щодо створення Басейнової ради по басейну р. Кальміус було проведено 22 березня 2012 року в приміщенні Торговельно-промислової палати (м. Донецьк).

    При Басейновій раді р. Кальміус було створено науково-технічну експертну групу.

    Секретаріат Басейнової ради р. Кальміус – Сіверсько-Донецьке БУВР.

    Головна мета діяльності Басейнової ради р. Кальміус – забезпечення узгодження інтересів та координації дій учасників водогосподарського комплексу з питань управління, використання та охорони вод басейну р. Кальміус, визначення стратегії та формування Плану управління річковим басейном.

    На даний час, у зв’язку з соціально-політичною обстановкою, що склалася на території Донецької області, діяльність Басейнової ради р. Кальміус тимчасово припинена.