Міжвідомча комісія

    Міжвідомча комісія з узгодження режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем басейнів р. Сіверський Донець, Дніпро та річок Приазов’я у межах Харківської, Луганської та Донецької областей є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів, створеним з метою координації питань, пов’язаних з раціональним і комплексним використанням водних ресурсів басейнів р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я у межах Харківської, Луганської та Донецької областей, забезпечення населення і галузей економіки регіону водою з урахуванням екологічних вимог і потреб учасників водогосподарського комплексу шляхом встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

    Головою Комісії є начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Трофанчук С.І., який затверджує склад Комісії. Засідання Комісії проводить голова, а за його відсутності – заступник голови комісії: заступник начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Положення про Міжвідомчу комісію, затверджене наказом Державного агентства водних ресурсів України від 14.02.2012 № 68 (завантажити).

    Склад Міжвідомчої комісії, затверджений наказом Сіверсько-Донецького БУВР від 02.11.2017 № 116 (завантажити).

2018 рік

    У 2018 році було проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем басейнів р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я у межах Харківської, Донецької та Луганської областей на території, підконтрольній органам влади, що відбулося:

2017 рік

    У 2017 році було проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем басейнів р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я у межах Харківської, Донецької та Луганської областей на території, підконтрольній органам влади, що відбулося:

2016 рік

    У 2016 році було проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем басейнів р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я у межах Харківської, Донецької та Луганської областей на території, підконтрольній органам влади, що відбулися:

2015 рік

    В 2015 році було проведено 3 засідання Міжвідомчої комісії з питань узгодження режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем басейнів р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я у межах Харківської, Донецької та Луганської областей на території, підконтрольній органам влади, що відбулися:

    Також, враховуючи водогосподарську ситуацію, яка склалась у басейнах річок Сіверського Дінця, Дніпра та Приазов’я у межах Харківської, Донецької та Луганської областей, басейновим управлінням у 2015 році було проведено 3 засідання робочої групи Міжвідомчої комісії.

    08.07.2015 у м. Харків – з огляду на стан водності в басейні Сіверського Дінця і, зокрема, в Харківській області, який за оцінкою Харківського регіонального центру з гідрометеорології у червні характеризувався на рівні 75-90% забезпеченості (маловодний та дуже маловодний рік), та прогнозом очікуваної водності на липень в аналогічному інтервалі, а також беручи до уваги, що основні регулюючі водосховища басейну розташовані в Харківській області, було проведено засідання робочої групи Міжвідомчої комісії з додаткового узгодження режиму Печенізького водосховища на липень 2015 року в частині здійснення попусків, достатніх для підтримання водності р. Сіверський Донець в межах області та посилення контролю за водогосподарською обстановкою.

    На засіданні було визнано оптимальними режими роботи основних водосховищ зони діяльності басейнового управління у Харківській області, встановлені Міжвідомчою комісією від 11.06.2015 для забезпечення достатньої водності річок в місцях руслових водозаборів. Скиди з Печенізького водосховища на липень 2015 року встановлено 11 м3/с, що є в межах встановленого інтервалу згідно затверджених Держводагентством режимів роботи на період літньої межені, з можливістю коригування у разі зміни водогосподарської обстановки в установленому порядку.

    29.07.2015 у м. Слов’янськ – за ініціативою КП «Компанія «Вода Донбасу» проведено засідання робочої групи Міжвідомчої комісії з питань розгляду та узгодження заходів з коригування режимів роботи водосховищ Донецької області для можливого поповнення Старо-Кримського водосховища, що є єдиним джерелом водопостачання м. Маріуполь.

    Стан наповнення Старо-Кримського водосховища на р. Кальчик станом на 29.07.2015 – 24,65 млн.м3 (59,4%). Потреба у воді м. Маріуполь, за даними звітності форми 2-ТП (водгосп) щомісяця складає від 4 до 6 млн.м3, у тому числі зі Старо-Кримського водосховища 30% та 70% з каналу Сіверський Донець – Донбас.

    Для визначення можливості збільшення прибуткової частини водогосподарського балансу Старо-Кримського водосховища було вирішено надати Донецькому управлінню облводресурсів відомості про стан наповнення відомчих водосховищ (на кінець липня 2015 року), технічний стан водоскидних споруд та забезпечити інформування орендарів про можливу зміну режиму роботи означених водойм за рішенням Міжвідомчої комісії (на обласному рівні) для додаткового поповнення об’єму води у Старо-Кримському водосховищі.

    На виконання протокольного рішення робочої наради, за результатами обстеження: наповнення водойм 80-90%, але засувки на донних водовипусках всіх водойм перебувають у неробочому стані, забиті, тому здійснення скидів для додаткового поповнення Старо-Кримського водосховища неможливе.

    28.12.2015 у м. Харків – проведено засідання робочої групи Міжвідомчої комісії з питання проведення водообміну у Краснопавлівському водосховищі у 2016 році. Спрацювання Краснопавлівського водосховища станом на 28.12.2015 досягло близьких до критичних відміток і склало 145,9 млн.м3 або 35,6% від проектного обсягу (резервний об’єм складає 99 млн.м3).

    Враховуючи гідрологічну та водогосподарську обстановку та з метою підтримання екологічного стану Краснопавлівського водосховища у Харківській області, визнати оптимальним здійснення водообміну у Краснопавлівському водосховищі у березні-квітні 2016 року, на проведення якого, завдяки вжиттю Держводагентством України всіх необхідних заходів, проектом фінансового кошторису на 2016 рік за бюджетною програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» визначено кошти у сумі 60 млн.грн.