ГО "Сіверський Донець – відродження"

    Здавна люди селилися поблизу водойм, найчастіше по берегах річок, адже річка – це життя: джерело питної води, транспортна артерія та санітар – води річки все змивають і відносять. Добре, якщо відносять від тебе, вниз за течією, а якщо приносять згори? От і виявляється, що при використанні річки залежність кожного від всіх і всіх від кожного дуже велика.

    Усвідомлюючи, що вирішення багатьох проблем, пов'язаних з відродженням річок – малих і великих, залежить не тільки і не стільки від прийняття законів і розробки різних програм, скільки від екологічної освіти населення, культури взаємодії людини з навколишнім середовищем, визнаючи наявність проблеми і розуміючи необхідність вжиття заходів, спрямованих на поліпшення ситуації, що склалася, з ініціативи фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у 2007 році була створена громадська організація (ГО) «СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ – ВІДРОДЖЕННЯ».

    Основною метою діяльності Організації є задоволення і захист законних соціальних, економічних та інших інтересів своїх членів, сприяння діяльності з охорони навколишнього природного середовища, збереження та відродження водних ресурсів, об'єднання творчих та професійних зусиль громадян для підтримки і стимулювання ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу у водному господарстві, забезпечення потреб населення і народного господарства у водних ресурсах, збереження, охорони та відтворення водного фонду, попередження та захисту від шкідливої дії вод, покращення екологічної ситуації в басейні р. Сіверський Донець, відродження водних джерел, які живлять р. Сіверський Донець, покращення якості життя мешканців Придінців’я.

    Діяльність ГО «Сіверський Донець – відродження» поширюється на Харківську, Донецьку та Луганську області.

    Так, за участю ГО «СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ – ВІДРОДЖЕННЯ» щорічно проводяться такі громадські заходи як День Сіверського Дінця, конкурс дитячої творчості «Сіверський Донець – очима молоді», толоки на берегах Сіверського Дінця, Казенного Торця та інших річок, участь в конкурсах та реалізація виграних обласних міні-проектів місцевого розвитку, випуск друкованої продукції, банерів, плакатів, стендів екологічного характеру, дисків з піснями, кліпами та видами Сіверського Дінця, призначених для розповсюдження серед широких верств населення. Крім того, за підтримки громадської організації був знятий фільм «Сіверський Донець. Вода для життя», який отримав широке розповсюдження не лише в Україні, а й у Росії та в країнах ближнього й далекого зарубіжжя.

    Таким чином, залучаючи населення й широкі кола громадськості до обговорення та вирішення проблем раціонального природокористування, надаючи громадськості необхідні знання про сучасний стан, роль і значення води, нам у найближчій перспективі вдасться домогтися успіху у відродженні водних ресурсів басейну Сіверського Дінця, зробити його краще, чистіше і повноводніше!

    Усіх, кому небайдужа доля нашої спільної річки та її притоків, запрошуємо брати активну участь в обговоренні проблем та пошуку шляхів для їх вирішення. Зі своїми пропозиціями можна звернутись до нашої контактної особи: тел. (0626) 62-15-01, тел/факс. (06262) 2-78-94 – Антоненко Віктор Єгорович. Або написати листа на електронну адресу – e-mail: sdbuvr@i.ua з приміткою «Для ГО «Сіверський Донець – відродження».