СД БУВР | Новини
Новини

Передумови водопілля 2021:
гідрологічна та водогосподарська ситуація в суббасейні Сіверського Дінця

    2021 рік на сході України за гідрологічними умовами не дуже відрізняється від попередніх років, тож весняну повінь на річках суббасейну Сіверського Дінця слід очікувати слабко вираженою з незначними підйомами рівнів води, за показниками нижчою за норму. Цьому передувала довготривала літньо-осіння посуха 2020 року з недобором опадів та вищою за норму температурою повітря.

    Зимовий період в суббасейні Сіверського Дінця розпочався 13-15 листопада, коли середньодобові температури повітря знизились до від’ємних значень. Протягом листопада 2020 – двох декад січня суттєвих змін гідрометеорологічної ситуації в регіоні не спостерігалось. З 23 січня внаслідок виходу серії південних фронтів Атлантичного циклону, в регіоні встановилась відлига, яка призвела до танення снігового покриву, що обумовило початок розвитку незначного тало-дощового паводку на річках суббасейну Сіверського Дінця. Проходження максимумів відмічалось протягом першої декади лютого із загальним підйомом рівнів води над передпаводковими на 0,1-0,8 м (без негативних наслідків). Зимовий паводок частково поліпшив гідрологічну ситуацію на річках суббасейну Сіверського Дінця, зокрема водність річок в межах Харківської області збільшилась на 10-20% у порівнянні з січнем. Наразі на більшості річок регіону льодові явища спостерігаються у вигляді заберегів або неповного льодоставу, на водосховищах зберігається сталий льодовий покрив товщиною від 10 до 40 см.

    Гідрологічний режим водних об’єктів у весняний період буде визначатися кількістю опадів та інтенсивністю їх випадіння. Імовірний початок весняного водопілля 2021 в суббасейні Сіверського Дінця очікується наприкінці першої та у другій декаді березня, що близько до середніх багаторічних термінів. Імовірний підйом рівнів води на річках суббасейну Сіверського Дінця становитиме 0,3-1,2 м, на річках Луганської області до 2,0 м. Можливий незначний вихід води на понижені ділянки заплав р. Сіверський Донець, р. Оскіл та малих річок Харківської й Луганської областей. На правобережних притоках Сіверського Дінця через відсутність снігозапасів як основного чинника водопілля весняна повінь не спостерігатиметься, можливий розвиток лише короткотривалого паводку.

    Складна гідрологічна ситуація 2020 року (недобір опадів та вищі за норму температури повітря) стала передумовою значного спрацювання водних об’єктів, в тому числі й основних руслорегулюючих водосховищ в суббасейні Сіверського Дінця:
- Печенізького водосховища на р. Сіверський Донець – до 73% від НПР (аналогічна ситуація спостерігалась у 2010-2012 та 2015 роках),
- Оскільського водосховища на р. Оскіл, великій лівій притоці р. Сіверський Донець, – до 64% від НПР (що є найнижчим показником за останні 10 років).

    Ресурс цих водосховищ використовувався для підтримання водності русла р. Сіверський Донець та достатніх рівнів води у місцях руслових водозаборів в межах Харківської, Донецької та Луганської областей.

    Підтриманню водності р. Сіверський Донець у 2020 році сприяли заходи з міжбасейнового перекидання стоку в рамках «Регламенту проведення заходів з екологічного оздоровлення Краснопавлівського водосховища та підвищення водності річки Сіверський Донець», затвердженого Держводагентством 20.10.2020. Об’єм поданої води у Краснопавлівське водосховище по системі каналу Дніпро-Донбас з Кам’янського водосховища (на р. Дніпро) склав 62,9 млн. м3 (для потреб м. Харкова та населених пунктів Харківської області), з них було здійснено екологічні попуски до р. Сіверський Донець в об’ємі 10,0 млн. м3.

    Зазначені метеорологічні та гідрологічні умови, а також переведення основних регуляторів стоку Печенізького та Оскільського водосховищ на понижену водовіддачу (зменшення скидних витрат) зумовили їх поповнення – за осінньо-зимовий період 2020-2021 років майже на 50 млн. м3 кожне. Станом на 24 лютого наповнення основних руслорегулюючих водосховищ складає:
- Печенізьке водосховище – 327 млн. м3 (або 85,4% від НПР),
- Оскільське водосховище – 335,8 млн. м3 (або 77% від НПР).

    Водосховища комплексного призначення, що регулюють річковий стік в суббасейні Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території), працюють відповідно до диспетчерських графіків Правил експлуатації, їх наповнення в середньому складає 80%, що свідчить про наявну вільну ємність у водосховищах та готовність до пропуску паводку в разі його формування.

    Для встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем в суббасейні Сіверського Дінця на весняний період 2021 року Сіверсько-Донецьким БУВР заплановано проведення засідання Міжвідомчої комісії в другій декаді березня за участю представників водогосподарського комплексу та зацікавлених організацій Харківської, Донецької та Луганської областей з метою забезпечення водними ресурсами всіх водокористувачів суббасейну в межах встановлених лімітів.

    Незважаючи на відсутність попередніх умов формування весняної повені в басейні Сіверського Дінця та на річках Донецької області, з метою попередження загроз у разі суттєвих змін гідрометеорологічної ситуації Сіверсько-Донецьким БУВР здійснюються необхідні організаційні заходи з підготовки до пропуску можливих весняних паводків та льодоходу, забезпечуються комунікації з ГУ ДСНС в Донецькій області та органами влади щодо посиленого нагляду гідротехнічних споруд, особливо тих, які перебувають у незадовільному технічному стані*.

    Примітка: *Фахівці Сіверсько-Донецького БУВР беруть участь в роботі обласної комісії з обстеження технічного стану гідротехнічних споруд, визначення балансової вартості та їх залишкової вартості. За даними, наданими місцевими органами самоврядування, на підконтрольній органам влади території Донецької області розташовано 1609 водних об’єктів, з них гідротехнічні споруди є на 1358 водних об’єктах, близько 20% ГТС знаходяться у незадовільному технічному стані.

   

Швидко, прозоро, надійно та економно:
Сіверсько-Донецьке БУВР впроваджує електронний документообіг

    Впровадження електронного документообігу є одним з пріоритетних напрямків розвитку водної сфери. Наприкінці 2020 року Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів придбано пакет системи електронного документообігу «АСКОД», на часі – технічні налаштування й отримання персоналом необхідних практичних знань для початку автоматизації діловодних процесів.

    8 лютого 2021 року в ході онлайн-семінару з представником фірми-розробника фахівці управління знайомилися з функціоналом нового програмного забезпечення «АСКОД», вивчаючи на практиці технічні процеси отримання, створення, погодження та підписання електронних документів.

    Перехід з паперового на електронний документообіг завдяки СЕД «АСКОД» дозволить більш швидко й прозоро опрацьовувати документи та здійснювати контроль за їх виконанням. Серед численних переваг – не лише економія часу й витрат, надійний захист інформації, а й можливість дистанційної роботи з документами.

    Адже карантинні обмеження підтвердили необхідність подальшого розвитку і впровадження інформаційних технологій, які не лише оптимізують частину робочих процесів, а й покращують їх якість.

   

За підтримки європейських експертів:
розроблення Плану управління річковим басейном Дону триває

    План управління річковим басейном (ПУРБ) – стратегічний документ для реалізації основної мети Водної Рамкової Директиви ЄС – досягнення доброго екологічного стану вод. На шляху впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами розроблення та реалізація ПУРБ є одним із завдань, що передбачені планом-заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це євроінтеграція у дії – EUkraina (дізнайся більше).

    Розроблення Плану управління річковим басейном Дону здійснюється з 2018 року за фінансової та експертної підтримки в рамках проєктів Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) із залученням спеціалістів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    На часі – старт чергового проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), що має на меті проведення аналізу змін клімату та доповнення розділів Плану управління річковим басейном Дону з урахуванням оцінки впливу змін клімату.

    5 лютого 2021 року відбулась організаційна онлайн-зустріч фахівців Сіверсько-Донецького БУВР з керівниками та експертами нового проєкту ЮНІСЕФ: співробітниками WASH, HYDROC GmbH (Німеччина) та Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. В режимі відео-конференції учасники зустрічі обговорили графік реалізації проєкту та шляхи комунікації між проєктною командою з метою збору і передачі даних.

    За попередньою домовленістю, аналіз змін клімату має включати аналіз впливу кліматичних змін на ситуацію у суббасейні (екстремальні явища, стік), аналіз вразливості до змін клімату та визначення пріоритетних заходів. Визначили й необхідність здійснення розрахунків змін у водогосподарських балансах річок басейну з урахуванням сучасної гідрологічної обстановки та впливу змін клімату для суббасейну річки Сіверський Донець. В рамках виконання роботи передбачено підготовку проєкту розділу для включення до Плану управління річковим басейном Дону.

    Проєкт планується реалізувати в період з лютого по травень 2021 року, а результати представити на черговому засіданні басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону.

   

Інформативно і своєчасно: навчання з питань декларування доходів

    4 лютого 2021 року фахівці Сіверсько-Донецького БУВР узяли участь в онлайн-тренінгу з питань заповнення декларацій майнового стану під час кампанії декларування. Навчання було організовано Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства для слухачів підвідомчих організацій Держводагентства і дозволило підключитись до вебплатформи за місцем розташування окремих підрозділів управління як на півночі, так і на півдні Донецької області.

    В ході тренінгу з останніми нововведеннями суб’єктів декларування ознайомив виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик, заступник Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, юрист за освітою. За його словами, виконання зазначених 10 основних порад для заповнення щорічної декларації допоможуть правильно і своєчасно виконати процедуру декларування доходів відповідно до чинного законодавства України.

   

Забезпечення якісною питною водою населення Луганщини –
мета реконструкції Попаснянського водоканалу

    2 лютого 2021 року керівництво Сіверсько-Донецького БУВР в м. Сєвєродонецьку долучилося до обговорення питань щодо забезпечення гарантованого водопостачання Луганської області на зустрічі керівництва Луганської облдержадміністрації з делегацією Посольства Франції в Україні та представниками французьких компаній.

    Французькі експерти зробили висновки щодо можливості реконструкції Попаснянського водоканалу та визначилися з обсягами робіт щодо модернізації об’єкту. За підсумками моніторингу незалежний експерт Міністерства фінансів Французької Республіки Олів’є Фостіні зазначив, що мав можливість на власні очі переконатись, наскільки цей проєкт важливий для Луганщини: «Якщо охарактеризувати проєкт, його цілі та амбіції одним словом – то це «ефективність». Ефективність щодо якості води, щодо економії енергії на її виробництво та постачання, а також скорочення втрат води. Мої висновки будуть схвальними, якщо компанії підготують повний пакет документів для подальшого розгляду Міністерством фінансів Франції» (докладніше).

    За попередніми оцінками експертів вартість проєкту складе 70-75 млн євро. Це довгостроковий пільговий кредит уряду Франції Україні, який передбачає обов’язковою умовою якого є виконання 30% робіт українськими підрядниками.

    За словами голови Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая, попереднє рішення щодо фінансування будівництва буде прийнято 18 березня. У свою чергу Франсуа Боде (компанія «Vinci») та Тібо Буштей (компанія «Razel») озвучили головну мету реконструкції водоканалу – забезпечити якісною питною водою населення Луганської області по обидва боки від лінії розмежування.

    Європейські стандарти якості, повага до прав людини, рух до європейського добробуту – це євроінтеграція у дії! (дізнайся більше)

   

Сучасна система протипожежного захисту => безпечні умови праці

    Організація безпечних і комфортних умов праці – важлива складова ефективності робочого процесу. В Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів дбають про якість виконання колективом покладених державою завдань. Тож після капітального ремонту приміщень на часі посилення протипожежної безпеки.

    Так, з кінця 2020 року чотириповерхова адміністративна будівля Сіверсько-Донецького БУВР облаштована сучасною системою протипожежного захисту.

    Нове обладнання здатне оперативно виявити фактори загоряння (зміна температури, дим, полум’я) та автоматично сповістити про пожежу. Для співробітників управління пролунає сигнал тривоги, а на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійде виклик про надзвичайну ситуацію. Покажчики напрямку евакуювання з автономним підсвітленням скерують рух під час можливого задимлення, поки розгортатиметься боротьба з вогнем.

    Як правильно діяти в умовах виникнення пожежі, швидко й без паніки проводити евакуацію персоналу та відвідувачів, без вагань надавати першу допомогу потерпілим колектив Сіверсько-Донецького БУВР регулярно відпрацьовує під час відповідних навчань. Своєчасно оновлювати теоретичну базу і практичні навички працівників управління дозволяє постійна взаємодія з 6 Державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Донецькій області.

    Безпечні умови праці за європейськими стандартами – це Євроінтеграція у дії. EUkraina – будь в курсі змін! EUkraina – долучайся!

   

EUkraina: про ЄВРОінтеграцію просто і доступно

    За ініціативи Уряду та підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні спільно з проектом ЄС Association4U в Україні розпочалась загальнодержавна роз’яснювально-інформаційна кампанія EUkraina. Її мета – просто і доступно розповісти про базові європейські цінності, розкрити практичний зміст євроінтеграції і ті переваги й можливості, які з’являються в житті українців завдяки інтеграції нашої країни до ЄС.

    Євроінтеграція є пріоритетом української влади. Згідно з євроінтеграційним курсом Уряд взяв на себе зобов’язання проводити реформи, які поступово перетворять Україну на розвинену країну з високим рівнем життя.

    6 базових цінностей Європейського Союзу – Повага до людської гідності, Свобода, Демократія, Рівність, Верховенство права, Повага до прав людини – це світоглядні принципи, які є близькими і зрозумілими кожному з нас. Адже всі ми хочемо жити в комфортній та безпечній країні, вільно подорожувати й навчатися, знати, що в державі діють єдині для всіх закони. Євроінтеграція України є зміною світоглядних принципів на всіх рівнях життя і рухом до європейського добробуту.

    Впровадження європейських підходів до моніторингу вод в Україні – це також Євроінтеграція у дії. Відповідно до вимог Водної рамкової Директиви ЄС в Україні введено новий Порядок здійснення державного моніторингу вод. І саме в басейні Сіверського Дінця уперше серед річкових басейнів України два роки тому розпочато виконання діагностичного моніторингу за новим законодавством та європейськими вимогами.

    Відповідно до європейських стандартів Держводагентством здійснюється трансформація існуючої системи моніторингу поверхневих вод та облаштування 4 базових лабораторій для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин. Одна з них – оновлена лабораторія моніторингу вод Східного регіону у складі Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Це дає можливість контролювати якість води відповідно до європейських стандартів задля досягнення в майбутньому доброго екологічного стану масивів поверхневих вод.

    Про урядову інформаційну кампанію EUkraina докладніше.

    Долучайтеся до кампанії та завантажуйте рамку EUkraina на фото вашого профілю у Фейсбук за лінком.

   

Екологічна ситуація в басейні Сіверського Дінця
на контролі органів влади Харківської і Донецької областей

    21 січня 2021 року фахівці Сіверсько-Донецького БУВР узяли участь у засіданні робочої групи з метою з’ясування причин екологічної ситуації, яка склалася внаслідок погіршення якості води в р. Сіверський Донець на території Харківської та Донецької областей.

    До складу робочої групи увійшли представники Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції у Харківській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області, Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області, КП «Харківводоканал», а також фахівці Лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР та лабораторії контролю якості води Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу».

    До обговорення долучились і представники департаменту екології та природних ресурсів і департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

    Після детального розгляду даних лабораторних досліджень якості води у басейні р. Сіверський Донець, зокрема у місцях питних водозаборів, учасники онлайн-зустрічі прийняли відповідні рішення стосовно заходів для поліпшення екологічної ситуації та з’ясування причин її виникнення (Інформаційна довідка).

    Коментар начальника Сіверсько-Донецького БУВР Сергія Трофанчука "Радіо Свобода" (переглянути).

   

Результати дослідження хвостосховищ Донбасу:
онлайн-презентація від Координатора проектів ОБСЄ в Україні

    19 січня 2021 року фахівці Сіверсько-Донецького БУВР узяли участь в онлайн-засіданні, організованому Координатором проектів ОБСЄ в Україні в рамках проєкту «Зміцнення спроможності для моніторингу та управління водними ресурсами на сході України».

    Під час засідання в режимі відео-конференції були представлені результати дослідження хвостосховищ Донбасу щодо їх можливого аварійного впливу на водні об’єкти в басейні Сіверського Дінця, а саме огляд поточного стану та аналіз потенційних загроз для довкілля від небезпечних об’єктів, розташованих у безпосередній близькості до р. Сіверський Донець Луганській області, а також моделювання можливих зон затоплень та оцінки ризику розповсюдження забруднюючих речовин в разі аварійного прориву дамб, що розташовані у найбільш вразливій зоні ведення бойових дій у Донецькій області.

    В ході заходу за участі представників центральних, територіальних та місцевих органів виконавчої влади зазначених областей, підприємств-операторів хвостосховищ, наукових установ та міжнародних організацій відбулось обговорення рекомендацій з підвищення рівня екологічної безпеки досліджуваних об’єктів, які можуть бути використані при формуванні Плану управління річковим басейном Дону, а також інших планів та програм, пов’язаних з екологічною і техногенною безпекою регіону.

    Як зазначила на своїй сторінці у Фейсбук консультантка проєктів ОБСЄ Ірина Ніколаєва: «З найважливішого – військові чинники небезпеки нарешті мають бути враховані всіма гілками державних органів влади. Екологічні загрози від об’єктів на лінії розмежування є значними! Держава має звернути увагу на цю проблематику. Кожен об’єкт на лінії розмежування потребує взаємодії та підтримки!» (докладніше).

    Довідкова інформація:
    В межах діяльності з питань екологічної безпеки на сході України Координатором проектів ОБСЄ в Україні проводиться аналіз потенційних загроз від небезпечних промислових об’єктів у басейні Сіверського Дінця.
    Одними з потенційно небезпечних об’єктів для водних ресурсів є хвостосховища – природні або штучно створені у природному середовищі земляні ємності для видалення промислових відходів, які переміщуються з місць їх утворення переважно гідравлічним способом через трубопроводи та зберігаються в рідкому , шламо- та пастоподібному стані.
    У 2019 році в межах проєкту «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі» за участі представників центральних та місцевих органів влади визначено перелік об’єктів, пріоритетних для проведення досліджень. Командою фахівців проведено дослідження поточного стану хвостосховищ трьох промислових підприємств, що розташовані у зоні ведення бойових дій у Донецькій області – ТОВ «НВО «ІНКОР і Ко», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» та ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод». За результатами првоедених робіт підготовлено технічні звіти та рекомендації для усіх зацікавлених сторін. Резюме дослідження доступне на вебсайті Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
    У відповідь на підготовлені за результатами дослідження рекомендації проєктом «Зміцнення спроможності для моніторингу та управління водними ресурсами на сході України» у 2020 році проведені роботи з моделювання впливу на довкілля в разі аварійного прориву дамб у найбільш вразливій зоні розташування ТОВ «НВО «ІНКОР і Ко» та ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська». Фахівцями проведено розрахунки можливих зон затоплень а гідродинамічного впливу, а також виконано оцінку ризику забруднень водних об’єктів. За результатами проведених досліджень підготовлено карти із зонами затоплень та розрахунки розповсюдження забруднюючих речовин за визначеними сценаріями.
    В межах проєктної роботи у 2020 році також проведено огляд стану та аналіз загроз для довкілля від ставка-накопичувача ПрАТ «Бахмутський аграрний союз», розташованого в зоні ведення бойових дій у Донецькій області, та небезпечних об’єктів, розташованих у безпосередній близькості до р.Сіверський Донець у Луганській області: шламонакопичувачі ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ», шламонакопичувачі колишнього підприємства «Лисичанська сода», накопичувач високомінералізованих стоків КП «РВУВКГ» Рубіжанської міської ради, яке є балансоутримувачем накопичувача, переданого від ТОВ «Рубіжанський краситель».
    Дослідження проводилося із затосуванням європейських методик комплексного оцінювання безпеки хвостосховищ. За результатами досліджень розроблено рекомендації, спрямовані на системне підвищення рівня екологічної і техногенної безпеки хвостосховищ, попередження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та зниження загроз забруднення водних об’єктів басейну р.Сіверський Донець.

   

Причини і наслідки зниження якості води в Сіверському Дінці –
тема онлайн-зустрічі представників різних відомств трьох областей

    14 січня 2021 року в рамках засідання робочої групи Міжвідомчої комісії* представники різних відомств Харківської, Донецької і Луганської областей в режимі відео-конференції з’ясовували причини і наслідки зниження показників якості води в річці Сіверський Донець, що спостерігалось на кінець грудня 2020 – початок січня 2021 рр. (Інформаційна довідка).

    Не допустити значного погіршення екологічної обстановки у святкові дні допомогли вчасно прийняті управлінські рішення і щоденний моніторинг розвитку ситуації.

    В ході онлайн-зустрічі ключові суб’єкти водогосподарського комплексу басейну річки Сіверський Донець – Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, Регіональний офіс у Харківській області, КП «Компанія «Вода Донбасу», КП «Харківводоканал», КП «Словміськводоканал», КВП «Краматорський водоканал», КП «Попаснянський районний водоканал» та інші, а також Харківський регіональний центр з гідрометеорології спільно з представниками Харківської, Донецької і Луганської облдержадміністрацій – аналізували вжиті заходи, встановлювали причини і джерела можливого забруднення, коригували подальші дії для покращення стану якості води в місцях питних водозаборів для потреб населення Донецької і Луганської областей.

    Коментар начальника Сіверсько-Донецького БУВР Сергія Трофанчука телеканалу «С-плюс» (переглянути).

    *Примітка: Робоча група Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території). Докладніше – у розділі вебсайту «Міжвідомча комісія».

   

Економічний аналіз водокористування та інші розділи
Плану управління річковим басейном Дону
в центрі уваги стейкхолдерів Сіверського Дінця

    Чергове засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону відбулось 23 грудня 2020 року в уже звичному форматі відео-конференції. Кожне з восьми ключових питань порядку денного стосувалось етапів розроблення Плану управління річковим басейном Дону (скорочено – ПУРБ). Це стратегічний документ для реалізації основної мети Водної Рамкової Директиви ЄС – досягнення «доброго» екологічного стану вод.

    Наприкінці листопада Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило плани-графіки процесу розроблення проєктів ПУРБ. Терміни реалізації кожного з етапів цього шляху по роках – з 2020 по 2024 – озвучив членам басейнової ради начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук.

    Стисло – про те, що вже зроблено, і докладніше – про нові напрацювання доповідали фахівці водної сфери та експерти-екологи, які долучались до розроблення Плану управління річковим басейном Дону.

    Зокрема, уперше публічно звітували про результати розроблення в рамках проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні розділу VI ПУРБ Дону «Економічний аналіз водокористування». Докторка економічних наук Олена Никифорук презентувала стейкхолдерам Сіверського Дінця економічні аспекти управління водними ресурсами, в тому числі аналіз соціально-економічного розвитку території басейну, особливості водокористування за галузевою специфікою, три сценарії прогнозу потреб у воді за секторами економіки, інструменти економічного контролю: окупність використання водних ресурсів, тарифи на воду, і заключні рекомендації. Висновки експертів будуть направлені всім зацікавленим сторонам на національному рівні та стануть основою для подальшого розроблення програми заходів з метою досягнення екологічних цілей.

    В рамках ще одного проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні проводились дослідження поточного стану хвостосховищ Донбасу стосовно їх можливого аварійного впливу на водні об’єкти. Результати досліджень представила членам басейнової ради експерт з екологічної безпеки Ірина Ніколаєва. Безхазяйні, покинуті й занедбані шламонакопичувачі та золоотвали, через військові дії чи несанкціоновані роботи становлять небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій та загрозу забруднення водних ресурсів. Незабаром буде сформовано остаточний звіт з конкретними рекомендаціями, а результати досліджень враховано при здійсненні аналізу антропогенних впливів на стан поверхневих та підземних вод (розділ ІІ ПУРБ).

    Розділи ПУРБ Дону щодо антропогенного навантаження та оцінки впливу змін клімату доповнюватимуться в рамках проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, про що повідомила присутнім національна експертка з води, гігієни та санітарії Наталія Коломієць. А експерт від Екологічного консалтінгу «Blue Rivers» Олексій Ярошевич розповів про досвід реалізації Планів управління річковими басейнами у країнах Європейського Союзу та нюанси врахування питань збереження біологічного різноманіття при розробленні ПУРБ Дону.

    Результати діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод району басейну річки Дон у 2020 році та попередню оцінку їх хімічного стану представила учасникам засідання заступник начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії Ірина Сидоренко. За новою програмою з 1 липня 2020 року діагностичний моніторинг в суббасейні Сіверського Дінця здійснюється у 72 пунктах моніторингу на 61 масиві поверхневих вод (МПВ), що становить 8,7% від загальної кількості масивів та 11% від масивів на підконтрольній території. З них 21 МПВ за результатами моніторингу відноситься до ІІ класу хімічного стану «недосягнення доброго». Вимірювання здійснюється по 70 показниках (12 фізико-хімічних, 37 пріоритетних, 10 басейнових специфічних, 11 додаткових для транскордонних та питних пунктів моніторингу). Докладніше про це – на вебсайті Сіверсько-Донецького БУВР у розділі «Державний моніторинг».

    З результатами опитування щодо головних водно-екологічних проблем району басейну річки Дон в рамках розробки ПУРБ Дону ознайомила присутніх заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР Наталія Білоцерківська. В процесі проведення консультацій з громадськістю учасники опитування (понад 70 осіб) підтримали актуальність 5 заявлених основних проблем та висловили пропозиції доповнити перелік іншими, не менш важливими на їхню думку водно-екологічними проблемами.

    У підсумку засідання члени басейнової ради погодили необхідність актуалізації складу ради через об’єктивні зміни (оптимізацію, реструктуризацію, децентралізацію) та намітили стратегію подальших дій на наступний 2021 рік.

   

Техногенне перевантаження
як підґрунтя екологічних проблем Сходу України

    Екологія Донецької та Луганської областей в розрізі техногенних проблем шахтарських регіонів стала ключовою темою дискусій на Міжрегіональному науково-практичному форумі, що відбувся 17 грудня 2020 року в рамках програмного компоненту «Місцеве самоврядування і реформа з децентралізації влади» Програми ООН із відновлення та розбудови миру* за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

    До участі у форумі були запрошені представники обласних військово-цивільних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, виконавчих органів влади, представники шахт та шахтоуправлінь, представники міжнародних і громадських організацій, науковці та експерти-екологи, в числі яких і фахівці водної сфери із Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    В онлайн-форматі обговорили важливі екологічні проблеми Сходу України, пов’язані з існуючою загрозою підтоплення, закриттям шахт та техногенним перевантаженням територій. Розглянули діючу систему екологічного моніторингу, її ефективність та шляхи удосконалення, зокрема етапи впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України, методи вимірювання параметрів та складові системи технічного забезпечення моніторингу довкілля. Акцентували увагу на екологічних аспектах розвитку територій Донецької та Луганської областей в умовах трансформації вугільних регіонів на засадах декарбонізації.

    Організатори форуму ставили за мету не тільки сприяти підвищенню рівня обізнаності та потенціалу громад з питань екологічної загрози, а й надати науково-практичні поради із забезпечення збалансованого підходу до вирішення комплексу першочергових проблем, а також сформувати принципи глобального плану дій у світлі необхідності розробки положень дорожньої карти.

    У фінальній частині форуму відбулась презентація вироблених рекомендацій з обговоренням перспектив і подальших кроків із впровадження ініціатив з вирішення питань екологічної безпеки регіонів.

    Примітка: *Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

   

Вимоги часу: навчаємося і вдосконалюємося онлайн

    Дотримуючись карантинних обмежень, фахівці Сіверсько-Донецького БУВР не припиняють підвищувати свій фаховий рівень. Навчання в онлайн-режимі з 8 по 11 грудня 2020 року пройшли начальник лабораторії моніторингу вод Східного регіону Олена Лоткова та провідний фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості лабораторії Гаяне Аветісова.

    У форматі відео-конференції за програмою «Підготовка до акредитації та аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ІСО/ІЕС 17025:2017» навчання проводив голова Атестаційної комісії персоналу з акредитації НААУ, доктор фізико-математичних наук, професор Володимир Новіков.

    В ході лекційних та практичних занять було детально розглянуто теми аналізування вимог ДСТУ ІСО/ІЕС 17025:2017, розроблення документації системи управління якістю в лабораторії, ризик-орієнтованого управління в лабораторії, метрологічного забезпечення, верифікації та валідації методик, підходів до оцінювання невизначеності вимірювань, практики підготовки та проведення аудиту в лабораторії, тощо.

    Навчання, організоване ТОВ «Навчально-консультаційний центр «Євроакадемія», проводилось в рамках підготовки Лабораторії моніторингу вод Східного регіону до акредитації згідно з вимогами ДСТУ ІСО/ІЕС 17025:2017.

   

Користування водними об’єктами –
в центрі уваги обласної комісії

    Чергове засідання обласної комісії з питань користування водними об’єктами у форматі відео-конференції відбулось 10 грудня 2020 року в Донецькій облдержадміністрації під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Ігоря Мороза. Члени комісії з числа фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів на чолі з начальником управління Сергієм Трофанчуком долучились до обговорення актуальних питань користування водними об’єктами.

    Для включення до проєкту Регламенту роботи обласної комісії з питань користування водними об’єктами Сіверсько-Донецьким БУВР були надані певні пропозиції. Зокрема, про те, що орендарі, отримавши водний об’єкт у користування на умовах оренди, повинні здійснювати водокористування на підставі дозволу на спеціальне водокористування та надавати організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, звітність про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна), затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78. А також про те, що дія договору оренди має припинятися у разі утворення заборгованості по платі за оренду водного об’єкта в розмірі більше, ніж річна орендна плата.

    В ході засідання комісії було затверджено регламент із внесеними поправками, розглянуто питання щодо перерахунку розміру орендної плати за надані у користування на умовах оренди водні об’єкти (відповідно до «Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236), обговорено питання подовження договорів оренди водних об’єктів загальнодержавного значення терміном на 2 роки та організації земельних торгів для продажу права оренди водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою. Фотоматеріали - з вебсайту департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (перейти на вебсайт).

   

Синергія водників з територіальними громадами –
запорука ефективного і раціонального використання водних ресурсів

    Керуючись цим твердженням у пошуку нових форм взаємодії з новоствореними територіальними громадами, фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів узяли участь у Міжрегіональному форумі громадянського суспільства Донеччини та Луганщини «Нові виклики – нові рішення, нові підходи», що відбувся в онлайн-форматі 10 грудня 2020 року.

    Учасники форуму – представники органів місцевого самоврядування, виконавчих органів влади, громадські активісти – за допомогою експертів мали змогу підвищити рівень обізнаності та потенціалу своїх місцевих громад з питань екологічної безпеки, ефективного планування та впровадження ініціатив, спрямованих на захист навколишнього середовища.

    Організатори Міжрегіонального форуму, що проводився в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру* за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції, ставили за мету комплексно відновити функції врядування, що забезпечує збалансований підхід до представлення різних поглядів, та підвищити рівень залучення активних громадян і громадських об’єднань до вирішення місцевих проблем.

    В центрі уваги форумчан – актуальні питання: особливості регіонального рівня нового адміністративно-територіального устрою, нові виклики та комунікація в умовах пандемії, реалізації кращих практик е-демократії на сході України. Окремий наголос ставили на ЕКОтемах, зокрема, екологічній складовій сталого розвитку сучасної громади, практичним аспектам розробки та реалізації ЕКОстратегій, соціально-екологічній відповідальності у громадах, тощо.

    Насичений лекціями та практикумами форум-день завершився обговоренням пропозицій щодо подальших кроків розвитку громадянського суспільства та формування екологічної відповідальності за прийняття управлінських рішень.

    А вже за тиждень 17 грудня екологічні проблеми Сходу України стануть головною темою обговорень в онлайн-форматі на Міжрегіональному науково-практичному форумі «Техногенні проблеми шахтарських регіонів» за участі фахівців Сіверсько-Донецького БУВР.

    Примітка: *Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

   

Поливний сезон – 2020 на Донеччині:
підсумки напруженого періоду

    Ось і завершено поливний сезон – 2020 на Донеччині, який через аномально теплу погоду цього року видався дуже напруженим і довшим, ніж зазвичай. Щоб дати можливість аграріям своєчасно розпочати штучне зрошення задля отримання сталого врожаю, запуск насосної станції на півночі Донецької області працівниками Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів було проведено на два тижні раніше, аніж торік.

    Наразі станом на 01.11.2020 водокористувачами аграрного сектору Донеччини вже завершено полив сільськогосподарських культур, як від державних зрошувальних систем, так і від внутрішньогосподарських зрошувальних мереж. Зокрема, у вегетаційний період 2020 року полито 4,7 тис. га зрошуваних земель та проведено 15,7 тис. га гектарополивів. Найбільше полито зрошуваних земель у Мангушському районі – 1459,6 га, Костянтинівському – 1027,0 га, Мар’їнському – 708,0 га та Бахмутському – 410,0 га.

    Наявні виробничі потужності дали змогу протягом поливного періоду 2020 року забезпечити стабільну роботу систем та об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу.

    За результатами поливної кампанії – 2020 в роботі були задіяні п’ять державних зрошувальних систем: Мангушська ЗС, Стародубівська ЗС, Маріупольська ЗС, Краснооскільська №1,2. З державних точок водовиділу проведено полив сільськогосподарських культур на площі 1,7 тис. га, проведено 3,4 тис. га гектарополивів. З державних точок водовиділів забрано води на зрошення – 2404,8 м3.

    Завдяки проведеній фермерським господарством «Верное Дело» Лиманського району реконструкції внутрішньогосподарської мережі від Оскільської зрошувальної системи № 1 забір води з державних зрошувальних систем півночі Донецької області збільшився на 15% у порівнянні з поливним періодом минулого року. Відповідно на 9 га збільшено поливні площі, де цього року господарством розпочато краплинне зрошення прогресивних сортів цибулі.

    Наразі фахівцями Сіверсько-Донецького БУВР розпочато підготовку гідротехнічного та електромеханічного обладнання до роботи у поливний період – 2021, адже від якості проведення ремонтних робіт залежить стале функціонування державних зрошувальних систем у наступному році.

    Для оцінки вологозапасів у ґрунті фахівцями гідрогеолого-меліоративної служби Сіверсько-Донецького БУВР проведені необхідні спостереження, за результатами яких маємо невтішні висновки. Під впливом кліматичних факторів (тривалі бездощові періоди з температурою повітря до +40С) рівні ґрунтових вод знизилися в середньому на 0,4-1,8 м на всій території Донецької області. Внаслідок чого спостерігалось таке явище як кліматична аридизація (надмірне пониження вологості повітря через збільшення температури і низького рівня опадів), що є однією з причин кліматичного опустелювання ґрунтів.

    Щоб зменшити ці негативні явища, працівники Сіверсько-Донецького БУВР у жовтні подбали про здійснення вологозарядки ґрунтів як передумови доброго врожаю у наступному сезоні і забезпечили необхідний забір води водокористувачами з державних зрошувальних систем. У свою чергу аграріям необхідно подбати про правильну організацію сівозмін та обробки ґрунту, адже нехтування цим спричиняє погіршення агрофізичних властивостей ґрунтів, збільшення їх щільності та призводить до зниження можливостей вбирати воду та, як наслідок, втрату родючості ґрунтів.

   

Кращі європейські практики в частині моніторингу масивів поверхневих вод
впроваджуються в басейні Дону

    Діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод в районі басейну річки Дон запроваджено з початку 2019 року. Прицьому відсоток охоплення масивів діагностичним моніторингом становив 3%. З метою збільшення відсотку охоплення оцінених масивів європейські країни використовують підходи агрегації масивів поверхневих вод, які в басейні Дону вже опрацьовані експертами в рамках діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

    Для групування застосовувались 4 критерії – тип визначеного масиву, оцінка ризику недосягнення доброго хімічного стану, фізико-географічна одиниця районування басейну та тип ландшафту. Всього в басейні Дону масиви агреговано у 105 груп. В результаті відсоток оцінених масивів поверхневих вод з 3% зростає до 39% за результатами діагностичного моніторингу у 2019 році (за оцінкою 33 пунктів моніторингу), та до 60% (за оцінкою 72 пунктів моніторингу у 2020 році).

    Результати агрегації в басейні Дону вже представлено на геопорталі «Водні ресурси України» у тематичному шарі «Хімічний стан».

    Обраний підхід та отримані результати з агрегації масивів поверхневих вод району басейну річки Дон було презентовано фахівцям водогосподарських організацій Держводагентства та представникам Українського гідрометцентру в ході онлайн-семінару 30 жовтня експертами Координатора проектів ОБСЄ в Україні Олексієм Ярошевичем та Катериною Мудрою.

    Отримані результати дозволять у подальшому оптимізувати мережу моніторингу в річковому басейні Дону та збільшити відсоток покриття оцінених масивів поверхневих вод. В цілому ж застосовані підходи є корисним інструментом при формуванні програм моніторингу вод у наступному планувальному періоді.

    Таким чином, Програми моніторингу на 2021 рік для басейнів річок Дністра, Дунаю, Вісли та Дону будуть сформовані відповідно до кращого європейського досвіду.

   

В басейні Сіверського Дінця узгодили режими роботи
водосховищ і водогосподарських систем на осінньо-зимовий період

    29 жовтня 2020 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулось чергове засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території) на осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Через карантинні обмеження спілкування з членами комісії з Харківської, Донецької і Луганської областей відбувалось в онлайн-режимі конференц-зв’язку на платформі ZOOM.

    Говорили про складну водогосподарську обстановку цього року, коли забезпечувати потреби у воді населення та галузей економіки довелось в умовах надзвичайно низької водності, наближеної до критеріїв маловоддя. І тільки завдяки своєчасним управлінським рішенням та злагодженим діям всіх учасників водогосподарського комплексу вдалось оптимально розподілити місцевий сток, не застосовуючи статтю 45 Водного кодексу України про обмеження прав водокористувачів.

    За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, протягом серпня-вересня у регіоні відмічався критичний дефіцит опадів (від 0 до 30% місячної норми). Наразі рівні води є нижчими за минулорічні та середньо багаторічні значення, на деяких гідрологічних постах фіксували найнижчі рівні за багаторічний період спостережень. Водність р.Сіверський Донець та р.Оскіл становить 45-75% у порівнянні з місячною нормою. Маловоддя (витрати менше 20% місячної норми) спостерігається на р.Лопань у Харківській області (11%), р.Сухий Торець у Донецькій області (10%), р.Айдар у Луганській області (19%), на р.Берда біля с.Захарівка протягом тривалого періоду відмічається стояча вода. Формування водності річок басейну Сіверського Дінця у листопаді-грудні буде формуватись на фоні недостатньої водності попереднього періоду. За прогнозами гідрометеорологів, середньомісячна температура повітря у листопаді спостерігатиметься вищою за кліматичні норми, а кількість опадів – менше, ніж зазвичай, тож суттєвого покращення гідрологічної ситуації не передбачається.

    Враховуючи такі несприятливі метеорологічні умови та з огляду на глибоке спрацювання водосховищ на початок осінньо-зимового періоду (наразі їх наповнення складає від 48 до 84%), додаткове передпаводкове спрацювання рівнів води у водосховищах було визнане недоцільним. Режими роботи водосховищ на осінньо-зимовий період рекомендовано встановити без збільшення скидів з можливим наповненням та використанням ресурсу згідно з потребами водогосподарського комплексу.

    Окрему увагу було приділено питанням підготовки до проведення водообміну у Краснопавлівському водосховищі протягом листопада-грудня 2020 року згідно з Регламентом, затвердженим Держводагентством, а також очікуваним внаслідок цього результатам – екологічному оздоровленню Краснопавлівського водосховища, зниженню жорсткості води та підвищенню водності річки Сіверський Донець.

   

Екологічні й техногенні ризики Донеччини –
тема онлайн-обговорень влади і громади регіону

    Активна дискусія розгорнулась навколо питання «Екологічні та техногенні ризики, актуальні для Донецької області, та особливості реалізації законодавчих норм, що їх регулюють» під час низки інформаційних заходів у форматі круглого столу на тему «Ризики та захист: законодавче регулювання та практика». Протягом жовтня з урахуванням проведення карантинних вимог круглі столи відбувалися в режимі онлайн-конференцій у містах Волноваха, Бахмут, Торецьк та смт. Очеретино Донецької області.

    Серед учасників – фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств та бізнесу, французької неурядової організації ACTED та її дочірньої організації IMPACT Initiative, Товариства Червоного Хреста України. Організатором заходів виступив Благодійний фонд «Право на захист» в рамках реалізації проєкту «Зменшення ризиків катастроф та вразливості населення в Східній Україні».

    До обговорення екологічних питань приєднались і фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, які поінформували учасників онлайн-зустрічей про здійснення державного та регіонального моніторингу поверхневих вод на території Донецької області та показники якості води в найближчих пунктах моніторингу.

    Фахівці водної сфери акцентували увагу присутніх на можливості вільного доступу до даних моніторингу вод на геопорталі Держводагентства (перейти за посиланням).

    В ході засідань відбулись панельні дискусії про стан діючого законодавства України, що регулює питання цивільного захисту, та виклики в умовах децентралізації, а також пріоритети розвитку цивільного захисту на місцевому рівні від ОТГ до області. Родзинкою заходів стала презентація так званої Білої книги «Управління ризиками надзвичайних ситуацій та системи цивільного захисту в контексті пріоритетів Сендайської рамкової програми зменшення ризиків надзвичайних ситуацій».

   

ЕКОпатріотичне виховання молоді –
в пріоритеті у водників Сіверського Дінця

    ЕКОпросвітницьку екскурсію берегами Сіверського Дінця провели для молоді Придінців’я спеціалісти Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    21 жовтня 2020 року у м.Святогірську фахівці водної сфери поспілкувались з учнями Краматорської ЗОШ № 25 – учасниками українсько-німецького проєкту «Молодь дебатує»*. На свіжому повітрі з дотриманням карантинних вимог обговорили сучасні проблеми водних ресурсів регіону та головної водної артерії сходу України – річки Сіверський Донець.

    Фахівці-водники ознайомили ЕКОактивну молодь з етапами розробки ключового документу для досягнення доброго екологічного стану вод – Плану управління річковим басейном Дону, розповіли про впровадження європейських стандартів у моніторинг якості поверхневих вод та його основні аспекти в суббасейні Сіверського Дінця, поінформували про роботу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону. Під час спілкування старшокласники активно ставили питання, ділились своїми думками щодо проблематики водних ресурсів рідного краю, вчились висувати аргументи та відстоювати свою точку зору.

    Окрему увагу фахівці Сіверсько-Донецького БУВР приділили ЕКОвідповідальним звичкам і щоденним практичним діям кожного для збереження водних ресурсів. Таким як раціональне водокористування в умовах кліматичних змін та маловоддя регіону, дбайливе ставлення до водних об’єктів та підтримання чистоти їх берегів, відмова від фосфатовмісних миючих та пральних засобів як основного чинника «цвітіння води», а також ЕКОсвідома громадянська позиція у сортуванні сміття та його вторинній переробці.

    Розповідь водників доповнив перегляд відеороликів «Оновлена лабораторія моніторингу вод Східного регіону» та «Сіверський Донець у вишиванці: змінюючи себе, ти змінює Світ». А мультиплікаційні ролики Держводагентства допомогли в доступній формі донести важливу інформацію про те, навіщо нам потрібен План управління річковим басейном, як визначаються масиви поверхневих вод, як здійснюється європейський моніторинг поверхневих вод в Україні, як сміття шкодить річкам і морям, чим небезпечні для річок фосфати і фосфанати та яким ми бачимо майбутнє річкового басейну.

    На згадку про пізнавальну зустріч молодь отримала фірмові блокноти і ручки Сіверсько-Донецького БУВР, а вчителі – добірку просвітницьких матеріалів та новий альманах творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» з найвиразнішими малюнками і літературними творами за темою: «Зробимо нашу річку чистою від пластику та фосфатів!».

    Будьмо ЕКОвідповідальними! Дбаймо разом про водні ресурси рідного краю! Збережемо Сіверський Донець для наступних поколінь!

    Для довідки: *«Молодь дебатує» – українсько-німецький проєкт, розрахований на позашкільну роботу з учнями старших класів, що реалізується у партнерстві "ЕдКемп Україна" та "Internationales Haus Sonnenberg" за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Ініціатива «Молодь дебатує» спрямована на розвиток комунікативних навичок та критичного мислення молоді через навчання не тільки грамотно відстоювати власні погляди, але й поважати позицію співрозмовника/-ці, дискутуючи на суспільно важливі теми (докладніше).

   

Моніторинг вод Сіверського Дінця:
ЕКОмайстер-клас для молоді Придінців’я

    Вже 14-й рік поспіль у рамках відзначення Дня Сіверського Дінця проводиться дитячо-юнацький творчий конкурс «Сіверський Донець – очима молоді». Його організатори – Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів спільно з громадською організацією «Сіверський Донець – відродження» під егідою Держводагентства ставлять за мету підвищення екологічної свідомості та громадської активності молоді Придінців’я, залучення юного покоління до практичної природоохоронної діяльності в урочний та позаурочний час, а також певною мірою і вплив на доросле населення через приклад дітей та допомогу їм із виконанням творчих завдань. На часі конкурсні роботи проходять етап реєстрації та оцінювання, незабаром – підведення підсумків і визначення переможців.

    Але й після вручення нагород водники тримають у полі зору кращих із кращих, запрошуючи їх до участі у різноформатних зустрічах з профільними фахівцями-екологами. Так, 9 жовтня 2020 року в м.Святогірську на березі Сіверського Дінця було проведено екологічний майстер-клас для молоді в рамках проєкту* Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Його учасниками стали 18 найактивніших юнаків та дівчат з числа переможців конкурсу різних років та 6 їх наставників-викладачів.

    ЕКОсвідома молодь отримала змогу не за підручниками, а на практиці в доступній для сприйняття формі дізнатись про стан головної водної артерії сходу України – річки Сіверський Донець, ознайомитись із сучасними підходами до моніторингу поверхневих вод та всіх його компонентів, побачити специфіку роботи фахівців у цій галузі, набути нових знань і практичних навичок, а також у дружній атмосфері поспілкуватися на наукові теми з однолітками та фахівцями-екологами.

    В якості лекторів на тематичних локаціях виступили запрошені Координатором проектів ОБСЄ в Україні фахівець з гідробіології Сергій Щербак, який навчав юних дослідників визначати якість води за допомогою водних організмів методом біоіндикації, та фахівець з гідроморфології Катерина Сурай, яка ознайомила молодь та їх наставників з принципами гідроморфологічного дослідження річки. Закріпити знання були покликані командні завдання вікторини та домашні завдання-челенджі.

    До роботи з молоддю долучились і фахівці-водники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Зокрема, представники лабораторії моніторингу вод Східного регіону Олена Полторацька та Анна Баранова за сприяння департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації продемонстрували учасникам заходу можливості мобільної екологічної лабораторії з визначення якості поверхневих вод в рамках програми регіонального моніторингу довкілля.

    А заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР Наталія Білоцерківська та начальник відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії Ірина Сидоренко в ході пізнавальної мандрівки річкою розповіли про автоматизовану систему контролю якості води, що вперше в Україні запроваджена на Донеччині в суббасейні Сіверського Дінця, та основні аспекти державного моніторингу поверхневих вод як складової розробки Плану управління річковим басейном Дону – ключового інструменту для досягнення «доброго» стану вод.

    Навчально-просвітницький захід був проведений з урахуванням всіх карантинних вимог і залишив захоплені враження у всіх учасників. Сподіваємось, отримані в ході майстер-класу знання та навички сприятимуть підвищенню екологічної свідомості молоді, стимулюватимуть їх громадську активність та ЕКОвідповідальність, а можливо і допоможуть визначитися із професійним напрямом. Вчителі ж в свою чергу отримали стимул для подальшої еколого-просвітницької роботи з молоддю у навчальному процесі та поза ним, популяризації відомостей з моніторингу поверхневих вод та тіснішої взаємодії з фахівцями водної сфери.

    Мотивуючим до подальших дій на благо води і природи стали чудові подарунки учасникам заходу від Координатора проектів ОБСЄ в Україні, серед яких черговий альманах творчих робіт конкурсантів, що тільки-но вийшов з друку. Його змістовне наповнення складається з найвиразніших малюнків і фотографій, поетичних і прозових творів, відібраних за тематикою минулорічного конкурсу «Зробимо нашу річку чистою від пластику та фосфатів». А назву збірці подарував один із призових малюнків конкурсу, винесений на обкладинку: «Ми пишемо ЧОРНИМ по СИНЬОМУ…».

    Альманах отримав схвальні відгуки перших читачів і далі поширюватиметься серед учасників екологічних заходів, а також доступний для завантаження на нашому вебсайті у розділі «Публікації» (перейти на сторінку).

    Для довідки: *Підвищення обізнаності щодо моніторингу якості вод серед переможців щорічного творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» є лише одним із очікуваних результатів реалізації проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Зміцнення спроможності для моніторингу та управління водними ресурсами на сході України», що впроваджується в 2020 році у співпраці з Держводагентством. В рамках зазначеного проєкту на базі лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР було проведено п’ятиденний практичний тренінг для фахівців мережі лабораторій Держводагентства на тему «Сучасні методи газової хроматографії для аналізу якості води». Проєктом також передбачено підготовку економічного аналізу водокористування в басейні Сіверського Дінця в рамках розробки Плану управління річковим басейном Дону та проведення аналізу екологічних загроз від небезпечних об’єктів промисловості у річковому басейні, включаючи розгляд аварійних ситуацій прориву дамб у найбільш вразливій зоні ведення бойових дій.

   

Водно-екологічні проблеми –
в центрі уваги стейкхолдерів Сіверського Дінця

    День Сіверського Дінця – найбільшої притоки Дону та головної водної артерії сходу України – завершив низку цьогорічних водних ЕКОівентів, які через карантинні обмеження проходили у #digital форматі. До Дня річки фахівцями Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів було підготовлено відеоролик «Сіверський Донець у вишиванці: змінюючи себе, ти змінюєш Світ» (переглянути).

    А 21 вересня 2020 року, коли за екологічним календарем відзначався вже 14-й День Сіверського Дінця, відбулось позачергове засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону. З урахуванням карантинних вимог захід проводився в онлайн-форматі.

    До участі у засіданні були запрошені представники органів влади та місцевого самоврядування, експерти, наукові співробітники та фахівці водогосподарсько-екологічного напрямку, водогосподарські підприємства, громадські організації та інші зацікавлені особи.

    До обговорення важливих питань суббасейну Сіверського Дінця долучився і голова Держводагентства Валентин Шліхта. Привітавши стейкхолдерів Сіверського Дінця, він закликав їх до активної співпраці і в свою чергу пообіцяв всебічну підтримку та сприяння підвищенню авторитету басейнових рад. Відповідаючи на питання, очільник водної сфери наголосив на впровадженні комплексного підходу до вирішення водних проблем задля досягнення доброго стану вод в Україні.

    Як консультативно-дорадчий орган у межах району басейну річки Дон басейнова рада розглянула поточний стан підготовки Плану управління річковим басейном Дону, планування кроків на 2020 рік та залучення підтримки донорських інституцій у цьому напрямку в рамках проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

    Також учасникам засідання було представлено інформацію щодо підвищення потенціалу лабораторії моніторингу вод Східного регіону, здійснення діагностичного моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця у 2020 році за розширеним переліком показників та хімічного стану масивів поверхневих вод. За результатами моніторингу у липні-серпні 2020 року тільки 9 з 61 масивів, на яких здійснюються спостереження, відносяться до 2 класу «недосягнення доброго».

    Національна спеціалістка проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Алла Ющук поінформувала присутніх про заходи, які здійснюються з 2018 року національними та міжнародними експертами щодо розробки елементів Плану управління річковим басейном Дону. Координатором проєктів ОБСЄ в Україні в 2020 році для суббасейну Сіверського Дінця було проведено навчання спеціалістів лабораторії, планується придбання додаткового лабораторного обладнання, здійснення дослідження впливу хвостосховищ та розробка економічного аналізу водокористування.

    Національна спеціалістка з води, гігієни та санітарії Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Наталія Коломієць повідомила присутніх, що з 2014 року в Донецькій та Луганській областях у зв’язку з початком військового конфлікту було започатковано проєкти за напрямком «Вода, гігієна та санітарія». Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у вересні-жовтні 2020 року розпочне реалізацію проєкту щодо розробки елементів Плану управління річковим басейном Дону, зокрема огляд виконання водоохоронних програм, доповнення розділів ПУРБ щодо аналізу антропогенних впливів та з урахуванням змін клімату. Важливо те, що буде здійснено аналіз кліматичних змін до 2050 року, а також розроблено стратегічні пріоритети та конкретні заходи з адаптації до змін клімату.

    В рамках позачергового засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону було представлено основні водно-екологічні проблеми, які визначені в рамках розробки Плану управління річковим басейном Дону, до яких входять забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами, гідроморфологічні зміни, а також можливі ризики від збройного конфлікту. А також дано старт процесу консультацій з громадськістю щодо головних водно-екологічних проблем суббасейну Сіверського Дінця, які триватимуть до 1 листопада 2020 року.

    Інформаційні матеріали про водно-екологічні проблеми суббасейнів Сіверського Дінця та нижнього Дону (завантажити у форматі .PDF).

    Свій відгук про головні водно-екологічні проблеми басейну Дону просимо Вас залишити шляхом заповнення опитувальника (перейти за посиланням). Для нас важлива Ваша думка та коментарі!

    Підсумки громадських консультацій щодо водно-екологічних проблем суббасейну Сіверського Дінця буде представлено на наступному засіданні басейнової ради у листопаді 2020 року.

   

ЧистоФЕСТ «Чистий берег Дінця»:
врятуймо нашу річку від сміття!

    ЧистоФЕСТ «Чистий берег Дінця» вже п’ятий рік поспіль покликав друзів на масштабну ЕКОтолоку у Святогірську. 19 вересня 2020 року його учасники долучились до мільйонів ЕКОактивних людей в усьому світі, що в третю суботу вересня вийшли на Всесвітній день прибирання (World Cleanup Day) та Міжнародний день чистих берегів (International Clean Beach Day).

    Організатори ЧистоФЕСТу – Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів та громадська організація «Сіверський Донець – відродження» запропонували його учасникам очистити від сміття святогірський берег Сіверського Дінця – найбільшої річки Сходу України та основної водної артерії Донбасу. І своїми реальними діями привітати наш Донець зі святом – Днем Сіверського Дінця, що відзначається 21 вересня.

    А тих, хто не мав змоги долучитись до ЕКОтолоки у Святогірську особисто (через відстань чи карантинні обмеження), закликали вийти цього дня до улюбленого місця відпочинку чи просто найближчої водойми, де зазвичай відпочивають «любителі природи», і провести своє «велике прибирання».

    Адже через низьку ЕКОкультуру відпочивальників по берегах водойм у великій кількості зустрічаються пластикові і скляні пляшки з-під напоїв, вологі серветки, одноразовий посуд, обгортки з-під їжі та тютюнових виробів, целофанові пакети і консервні бляшанки, іноді трапляються залишки зношеного одягу та взуття, дитячі підгузки, гумові вироби і цьогорічний тренд – медичні маски. Окрім суто естетичного недбальства, усе це сміття має неабиякий шкідливий вплив на довкілля і в тому числі на водні ресурси.

    Фотографії ДО та ПІСЛЯ прибирання було запропоновано викладати до соціальних мереж із хештегами #ЯприбравТвояЧерга, #ЧистийБерегДінця, #ЗробимоУкраїнуЧистоюРазом або #МіжнароднийДеньЧистихБерегів, щоб не тільки показати масштаби цьогорічного ЕКОівенту, але й спонукати інших до добрих справ на благо природи і кращого майбутнього.

    Цьогорічний ЧистоФЕСТ «Чистий берег Дінця», як і сотні інших великих і малих прибирань по всій Україні, пройшов під егідою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за сприяння обласних державних адміністрацій. А представники Міндовкілля здійснили польові виїзди на місця проведення наймасштабніших ЕКОакцій, щоб практично підтримати ЕКОактивістів та власноруч прибрати береги водних артерій держави.

    На ЕКОтолоку до Святогірська завітав заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький. Звертаючись до учасників ЧистоФЕСТу «Чистий берег Дінця», він висловив сподівання, що після такої масштабної акції «наша країна стане трохи чистіше».

    Прибирати за собою, викидаючи сміття до смітника, а не залишати його на місці свого відпочинку закликали всіх і учасники прибирання. Адже тільки так можна попередити забруднення водойм та лісових масивів побутовими відходами і подбати про наше спільне майбутнє вже сьогодні!

    За підсумками ЕКОтолоки у Святогірську: прибрано близько 5 км прибережної захисної смуги уздовж лівого берегу Сіверського Дінця, зібрано майже півтонни сміття, участь у заході взяли понад 150 осіб. Про велике прибирання берегів у масштабах всієї країни читайте на вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

    Кожен з учасників заходу отримав пам’ятну наліпку «#ЯприбравТвояЧерга» та мав можливість побачити талановиті виступи творчих колективів Слов’янська з нагоди Дня Сіверського Дінця 2020.

    Організатори щиро вдячні усім, хто долучився до ЕКОтолоки в рамках ЧистоФЕСТу «Чистий берег Дінця» 2020, а саме: представникам Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, Святогірської міської ради, Маяківської сільської ради, Державної екологічної інспекції в Донецькій області, Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області, ГУ Держпраці в Донецькій області, ГУ Держгеокадастру, Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби Донецької області, Комунальної установи «Обласний центр соціальної психологічної реабілітації», Національного природного парку «Святі Гори», Регіонального ландшафтного парку «Краматорський», Слов’янського лісового господарства, Слов’янського хіміко-механічного технікуму, Святогірської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату № 12, Святогірської ЗОШ, Богородичанської ЗОШ, Дитячого будинку сімейного типу – родині Сербіних, Громадської спілки «Екологічна асоціація «ЕКОсистема», ГО «Чарівні Руни», ГО «Сіверський Донець – відродження», молодіжної ГО «Слов’янськ ЕКОхаб», ГО «ЕКО Слов’янськ», ТО ФК «ТОР», ВП «Стрекоза», ФОП Кирик ВВ, ФОП Яценко АВ, ФОП Роік АС та іншим небайдужим громадянам, а також учасникам концертної програми – вокальній студії «Соната» (керівник Олександр Куриленко), вокальному колективу «Open art» (керівник Інна Куриленко), театральному класу Слов’янської школи мистецтв (керівник Марина Шевельова).

   

Продовжуємо вдосконалюватись:
лабораторія моніторингу вод Східного регіону отримала нове обладнання

    Один із чотирьох сучасних лабораторних центрів в системі Держводагентства – лабораторія моніторингу вод Східного регіону на базі Сіверсько-Донецького БУВР – продовжує розширювати функціональні можливості.

    Наприкінці серпня нове лабораторне обладнання, придбане в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів з метою зменшення екологічних ризиків та поліпшення доступу до безпечної питної води для всіх дітей, було отримано лабораторією моніторингу вод Східного регіону та підготовлено для виконання досліджень.

    Це сучасні прилади – рідинний хроматограф з флуоресцентним детектором для визначення показників з числа пріоритетних і специфічних для басейну та кондуктометр-солемір для визначення фізико-хімічних показників, а також аквадистилятор для підготовки води відповідно до вимог функціонування приладів.

    Застосування зазначеного обладнання при здійсненні діагностичного моніторингу за новою програмою дозволить визначати розширений перелік забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану поверхневих вод басейну Сіверського Дінця та суміжних річкових басейнів – річок Приазов’я та Нижнього Дніпра.

   

Сучасні методи газової хроматографії для аналізу якості води:
практичний тренінг для фахівців лабораторій Держводагентства

    Європейський моніторинг вод за новою програмою з розширеним переліком забруднюючих речовин, що в басейні Сіверського Дінця розпочато з 1 липня 2020 року, вимагає не лише нового сучасного обладнання, а й постійного удосконалення фахового рівня його виконавців. Саме тому на приладовій базі оновленої лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР 27 липня стартував п’ятиденний практичний тренінг для фахівців лабораторій Держводагентства.

    Навчання на тему «Сучасні методи газової хроматографії для аналізу якості води» організовані в рамках реалізації нового проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні «Зміцнення спроможності для моніторингу та управління водними ресурсами на сході України», що впроваджується у співпраці з Держводагентством.

    З метою обміну досвідом, уніфікації підходів вимірювання та налагодження практичної співпраці у застосуванні методів газової хроматографії до навчання долучились і спеціалісти інших регіональних лабораторій – Дністровського БУВР, Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ і БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. Своїми знаннями й практичним досвідом з учасниками тренінгу протягом тижня ділитиметься експерт проєкту – науковий спеціаліст та хімік-практик Павло Алейнов.

    Зазначимо, що посилення спроможності Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у здійсненні моніторингу вод є лише одним з очікуваних результатів реалізації проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Окрім того, діяльність проєкту спрямована на здійснення підготовки економічного аналізу водокористування в басейні Сіверського Дінця для Плану управління річковим басейном, аналізу екологічних загроз від небезпечних об’єктів промисловості у річковому басейні, включаючи розгляд аварійних ситуацій прориву дамб у найбільш вразливій зоні ведення бойових дій, а також підвищення обізнаності щодо моніторингу якості вод серед переможців та фіналістів щорічного творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді».

   

Досліджуємо водойми на вміст пестицидів

    Напевно кожен з нас хоча б раз у житті чув про пестициди та їх шкідливий вплив на довкілля. Пестициди – це хімічні засоби, що використовуються для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин, а також з різними паразитами, бур’янами і т.д. До пестицидів належать гербіциди, що знищують небажану рослинність; інсектициди, що знищують комах-шкідників; фунгіциди, що знищують грибкові патогени.

    Значна частина пестицидів – це сильні отрути. Інтенсивне застосування цих речовин у сільському господарстві призводить до проникнення їх у ґрунтові води і подальшого потрапляння в річки та водойми. Деякі пестициди мають велику стійкість до розкладання і можуть зберігатися в ґрунті та воді протягом багатьох років. Так, у різних країнах світу в воді відкритих водойм виявлено ДДТ, алдрин, гексахлорбензол та інші небезпечні речовини, виробництво і використання яких давно заборонено.

    Шкідливий вплив пестицидів також зумовлений їх здатністю до накопичення в ланцюгах харчування. Наприклад, якщо у воді водойм вміст ДДТ становитиме 0,00003 мг/л, то у біоті (рибі) цей препарат може досягати 1-7,4 мг/л.

    Сумно, що в Україні і досі застосовують пестициди, заборонені в країнах Євросоюзу і США через свою токсичність, причому деякі з них навіть не зазначені в Державному реєстрі пестицидів і агрохімікатів. До так званої «брудної дюжини» відносяться стійкі органічні забруднювачі, заборонені в ЄС, але, на жаль, дозволені в Україні (алахлор, атразин, квіноксифен, та ін.), а також такі, що давно вже заборонені в усьому світі (алдрин, діелдрин, гексахлобензол, гептахлор, та ін.). У зв’язку з цим виникає підвищена небезпека забруднення цими речовинами поверхневих вод і накопичення їх в організмах тварин і людини.

    Найбільш небезпечні та отруйні пестициди увійшли до розширеного переліку забруднюючих речовин, що визначатимуться у поверхневих водах за новою програмою державного моніторингу, виконання якого в суббасейні Сіверського Дінця розпочато з 1 липня 2020 року*. Нові принципи моніторингу обумовлені впровадженням в Україні європейських підходів для досягнення екологічних цілей у водній сфері.

    Серед переваг виконання моніторингу поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця за новою програмою – як розширений перелік забруднюючих речовин, так і більш щільна мережа спостережень на річках і водоймах Харківської, Донецької та Луганської областей. Такий підхід дозволяє вивчати вплив на поверхневі водні об’єкти не лише забруднювачів, що притаманні машинобудівній та хімічній промисловості, а й забруднювачів сільськогосподарської діяльності, які дотепер майже не враховувались в екологічних дослідженнях.

    У перших досліджених за новою програмою пробах поверхневих вод по визначених пунктах моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця перевищень допустимих концентрацій пестицидів не виявлено. Подальший діагностичний моніторинг поверхневих вод дасть можливість визначення вмісту пестицидів для планування заходів щодо зменшення антропогенного навантаження з боку агропромислового сектора, наближаючи досягнення головної мети – доброго екологічного стану поверхневих вод.

    *Довідкова інформація:

    З 1 липня 2020 року в рамках виконання державного моніторингу за новою програмою кількість пунктів моніторингу збільшилась з 34 до 72, які дозволяють оцінити хімічний стан на 61 масиві поверхневих вод (МПВ) 37 річок суббасейну Сіверського Дінця:
- на МПВ на транскордонних ділянках водотоків,
- на МПВ, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення,
- на МПВ, які перебувають під ризиком на основі антропогенних впливів на якісний та кількісний стан вод.

    До цього часу фахівці лабораторії моніторингу вод Східного регіону визначали у річках 38 показників, а відтепер – 70, а саме:
- 37 забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод (так званих пріоритетних речовин, найбільш шкідливих для людей та біоти),
- 10 специфічних для суббасейну Сіверського Дінця забруднюючих речовин,
- 12 фізико-хімічних показників у районах поверхневих питних водозаборів,
- 11 додаткових показників для транскордонних та питних пунктів моніторингу.

    Разом з тим, з 1 липня 2020 року лабораторія моніторингу вод Східного регіону виконує дослідження проб води не тільки в суббасейні Сіверського Дінця, а й у 19 пунктах моніторингу в басейні річок Приазов’я в Донецькій та Запорізькій областях.

    Для втілення європейських підходів моніторингу вод на сході України Держводагентством було ініційовано посилення функціоналу й технічних потужностей басейнової лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР зі створенням одного з чотирьох в Україні сучасних лабораторних центрів – лабораторії моніторингу вод Східного регіону.

    Нове лабораторне обладнання було придбано за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, виділені Донецькою облдержадміністрацією за сприяння департаменту екології та природних ресурсів, а також поставлене в рамках проєктів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

    Серед них сучасні високочутливі прилади: оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою, рідинний хроматограф та газовий хроматомас-спектрометр для визначення найбільш небезпечних речовин (важких металів, пестицидів, фармацевтичних препаратів та інших органічних сполук).

   

Стратегія водної сфери і плани на перспективу:
онлайн-нарада з керівниками басейнових управлінь

    24 липня начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук узяв участь в онлайн-нараді керівників басейнових управлінь водних ресурсів під головуванням новопризначеного голови Держводагентства Валентина Шліхти.

    В ході наради новий очільник водної галузі висловив своє бачення розвитку водного сектору держави, наголошуючи на врахуванні усіх чинників, щоб в результаті реформування отримати ефективно діючий український водний менеджмент. Зокрема, акцентував увагу керівників басейнових управлінь на їх ролі стратегічних водних управлінців з довгостроковими планами управління басейнами річок, за які вони відповідають.

    В свою чергу, керівники водогосподарських організацій поінформували Голову Агентства про поточні питання функціонування басейнових управлінь водних ресурсів, стан оптимізації міжрайонних та районних управлінь водного господарства та заплановані заходи на найближчу перспективу. Залежно від територіальних особливостей басейнів річок говорили про наслідки паводків – у Західному регіоні, проблеми маловоддя і розвиток зрошення – на Півдні та Сході, осушення та регулювання водно-повітряного режиму грунтів – на Півночі, тощо. Серед розглянутих питань – забезпечення аграріїв водними ресурсами, боротьба зі шкідливою дією вод та фінансові аспекти забезпечення водників гідною оплатою праці.

    Підсумовуючи нараду, Валентин Шліхта окреслив перед керівниками басейнових управлінь першочергові завдання, серед яких забезпечення зобов’язань перед водокористувачами, пришвидшення розробки планів управління річковими басейнами, конструктивний діалог з басейновими радами, управління водогосподарською інфраструктурою і розвиток кадрового потенціалу. (докладніше).

   

Державний моніторинг у басейні річок Приазов’я
за новою програмою розпочато з ІІ півріччя 2020 року

    Згідно із затвердженою Держводагентством Програмою в басейні річок Приазов’я з липня 2020 року розпочато виконання діагностичного моніторингу.

    Дослідження проб води, які будуть відбиратися з частотою 1 раз на місяць, проводитимуться по 19 пунктах моніторингу, в тому числі на річках Донецької області у 8 пунктах, для визначення забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод, басейнових специфічних речовин та фізико-хімічних показників (у питному водозаборі зі Старо-Кримського водосховища, р.Кальчик).


    Відповідальними виконавцями є Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів (м.Слов’янськ) та Басейнове управління водних ресурсів річок Приазов’я (м.Запоріжжя), яким будуть забезпечуватися відбори зразків води на визначених масивах поверхневих вод (МПВ) у Запорізькій області та передаватися для досліджень до лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР.

    13 липня лабораторією моніторингу вод Східного регіону здійснено перший в цьому році виїзд для відбору проб води у 8 пунктах моніторингу в басейні річок Приазов’я в Донецькій області на річках Кальміус, Кальчик, Малий Кальчик, Мокра Білосарайська, Берда та Каратиш.


    Наразі у басейновій лабораторії Східного регіону (м.Слов’янськ) Сіверсько-Донецького БУВР тривають дослідження вмісту забруднюючих речовин 19 зразків поверхневих вод басейну річок Приазов’я – як самостійно відібраних по 8 точках у Донецькій області, так і отриманих відповідно до узгодженого графіку 11 проб поверхневих вод у Запорізькій області від БУВР річок Приазов’я.

    Результати будуть надані до БУВР річок Приазов’я для аналізу змін якості вод масивів поверхневих вод та підготовки управлінських рішень, а також розміщені на геопорталі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на геопортал).

   

Стихійні лиха – паводки та пожежі – в центрі уваги
Державної комісії ТЕБ і НС

    Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 9 липня відбулось засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в якому з Донецької обласної державної адміністрації в онлайн-режимі взяв участь і начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук.

    Під час заходу заступницею Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Іриною Ставчук було представлено інформацію про хід ліквідації наслідків червневого паводка на території Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей та дії водогосподарських організацій Держводагентства.

    Відмічалось, що під час пропуску дощового паводка водники цілодобово чергували на водогосподарських об’єктах та здійснювали моніторинг гідрологічної ситуації. Крім того, в межах можливостей організовували роботи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Завдяки професійно проведеній роботі водників вдалось захистити споруди та зменшити завдані збитки населеним пунктам, сільськогосподарським угіддям та об’єктам інфраструктури. Докладніше про це – на вебсайті Держводагентства.

    Йшлося й про наслідки ще одного стихійного лиха – масштабної лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області та посилення заходів з попередження подібних трагедій. За словами Прем’єр-міністра, постраждалі від пожеж отримають суми компенсації аналогічні тим, що отримали постраждалі від паводку в західних областях України: «За повністю втрачений будинок – 300 тис. грн, 50 тис. на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч – відшкодування втрат. Також допомогу отримають родини загиблих при пожежах». Докладніше про це – на вебресурсі «Урядовий портал».

   

Державний моніторинг в суббасейні Сіверського Дінця
за новою програмою розпочато!

    З 1 липня 2020 року Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів розпочало виконання державного моніторингу вод в суббасейні Сіверського Дінця за новою Програмою, яка затверджена наказом Держводагентства від 24.06.2020 № 587.

    Виконання вимірювань здійснюється оновленою лабораторією моніторингу вод Східного регіону, що входить до складу Сіверсько-Донецького БУВР, облаштування якої було ініційовано Держводагентством для втілення європейських підходів моніторингу вод в Україні. Адже процес впровадження моніторингу вод за європейськими вимогами є однією із цілей Програми дій Уряду та ключовим пріоритетом водної сфери у 2020 році.

    Саме в басейні Сіверського Дінця уперше серед річкових басейнів України ще з початку 2019 року було розпочато виконання діагностичного моніторингу за новим законодавством та європейськими вимогами. А посилення функціоналу й технічних потужностей лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР за підтримки Донецької облдержадміністрації дозволило вже з ІІ півріччя 2020 року розпочати виконання державного моніторингу за розширеним переліком забруднюючих речовин, що вимірюються у поверхневих водах більш щільної мережі спостережень на річках та водоймах Харківської, Донецької і Луганської областей.

    Так, за новою програмою кількість пунктів моніторингу збільшилась з 34 до 72, які дозволяють оцінити хімічний стан на 61 масиві поверхневих вод (МПВ) 37* річок суббасейну Сіверського Дінця:
- на МПВ на транскордонних ділянках водотоків,
- на МПВ, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення,
- на МПВ, які перебувають під ризиком на основі антропогенних впливів на якісний та кількісний стан вод.

    До цього часу фахівці лабораторії моніторингу вод Східного регіону визначали у річках 38 показників, а відтепер – 70, а саме: - 37 забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод (так званих пріоритетних речовин, найбільш шкідливих для людей та біоти),
- 10 специфічних саме для суббасейну Сіверського Дінця забруднюючих речовин,
- 12 фізико-хімічних показників у районах поверхневих питних водозаборів,
- 11 додаткових показників для транскордонних та питних пунктів моніторингу.

    Разом з тим, з 1 липня лабораторія моніторингу вод Східного регіону буде виконувати дослідження проб води не тільки в суббасейні Сіверського Дінця, а й в 19 пунктах моніторингу в басейні річок Приазов’я в Донецькій та Запорізькій областях.

    Виконання вимірювань буде здійснюватись на новому лабораторному обладнанні, яке придбано в 2019 році за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, виділені Донецькою облдержадміністрацією за сприяння департаменту екології та природних ресурсів, та в рамках проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Серед них сучасні височутливі прилади: оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою та газовий хроматомас-спектрометр для визначення найбільш небезпечних речовин (важкі метали, пестициди, гербіциди, фармацевтичні препарати та інші органічні сполуки).

    З метою створення належних умов для експлуатації нового лабораторного обладнання у стислий термін було виконано капітальний ремонт приміщень лабораторії за кошти Державного фонду розвитку водного господарства, виділені Держводагентством.

    Здійснення державного моніторингу поверхневих вод за європейськими стандартами є складовою частиною Плану управління річковим басейном Дону (суббасейни Сіверського Дінця та нижнього Дону) для досягнення «доброго» екологічного та хімічного стану вод.

    Потенціал лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та спеціалізований транспорт для відборів проб води, придбаний за кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища Донецької області, також дозволили забезпечити потреби Донецької облдержадміністрації у здійсненні додаткових спостережень за якісним станом водойм в Донецькій області в рамках Регіональної системи моніторингу довкілля для більш оперативного і дієвого нагляду за впливом антропогенних факторів, включно з ризиками можливого розповсюдження забруднення поверхневих вод з тимчасово окупованої території.

    Для довідки: *За новою програмою державний моніторинг поверхневих вод в суббасейні Сіверського Дінця буде виконуватись на 37 річках: Сіверський Донець, Вовча, Уди, Лопань, Харків, Муром, Рогань, Тетлега, Хотомля, Немишля, Мож, Княжна, Балаклійка, Чепель, Берека, Ізюмець, Оскіл, Купянка, Нітріус, Казенний Торець, Кривий Торець, Сухий Торець, Залізна, Бичок, Біленька, Маячка, Бахмутка, Мокра Плотва, Жеребець, Красна, Хоріна, Борова, Хвильова Плотва, Верхня Біленька, Айдар, Євсуг, Деркул.

   

Профорієнтація молоді:
реалізуй себе у водній сфері!

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів зацікавлене у залученні фахово орієнтованої молоді до роботи у водогосподарській галузі та з цією метою має налагоджену тісну взаємодію із профільними навчальними закладами регіону.

    Систематичні зустрічі зі студентами випускних курсів протягом року дозволяють безпосередньо знайомити їх з діяльністю фахівців-водників, інформувати щодо проходження практики та працевлаштування. Кращі з кращих – постійно у полі зору керівництва та фахівців Сіверсько-Донецького БУВР, які підтримують прагнення молоді до екологічних знань, виступаючи науковими керівниками дослідницьких робіт або їх рецензентами.

    Чудову можливість оцінити знання випускників та зупинити погляд на найбільш здібних керівництву та фахівцям басейнового управління дає головування на засіданнях Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт.

    Звісно, карантин через загрозу коронавірусу вніс свої корективи. Тож для цьогорічних випускників Східного навчально-наукового локального центру дистанційно-заочного навчання Національного університету водного господарства та природокористування захист дипломних робіт відбувся вже на початку липня – в конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР із дотриманням необхідних карантинних вимог.

    Студенти 5-го курсу, що навчались за спеціальністю «Гідротехніка» (водні ресурси) та напрямом підготовки «Будівництво та цивільна інженерія. Гідромеліорація», свої дипломні роботи на здобуття ступеня бакалавра присвятили реконструкціям зрошувальних систем на Донеччині та Миколаївщині за технологіями, що забезпечують мінімальні збитки сільськогосподарському виробництву в процесі виконання будівельних робіт.

    Члени Державної екзаменаційної комісії від Сіверсько-Донецького БУВР та її голова Сергій Трофанчук відзначили грунтовність підготовки студентів та висловили сподівання на те, що після навчання молодь скористується можливістю реалізувати свої кращі професійні та особисті якості у водній сфері.

   

Басейнова рада: спільні дії – гарантований результат

    Басейнові ради як діючий активний інструмент для досягнення «доброго» стану вод – саме про це йшлося в ході онлайн-конференції для очільників всіх басейнових рад України, створених у відповідності зі ст.133 Водного кодексу України як консультативно-дорадчі органи при Держводагентстві.

    У вересні 2018 року першою серед них була створена басейнова рада Сіверського Дінця та нижнього Дону. Її голова – заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА Олександр Лихач та заступник голови басейнової ради – начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук разом із представниками секретаріату долучились до участі в онлайн-засіданні.

    Виконуючий обов’язки Голови Держводагентства Михайло Хорєв під час свого виступу зазначив, що основною метою створення басейнових рад є залучення широкого кола громадськості, експертів та різних стейкхолдерів до підготовки і безпосереднього обговорення Планів управління річковими басейнами, який в свою чергу стане одним із головних інструментів для виконання Україною зобов’язань для забезпечення досягнення «доброго» стану вод.

    Він нагадав учасникам онлайн-зустрічі про запроваджені важливі та ефективні зміни у водній політиці України, а саме напрацьований законодавчий базис для реалізації принципів Водної Рамкової Директиви ЄС, сформований інструментарій для підготовки Планів управління річковими басейнами. А також акцентував увагу на законодавчих механізмах, які дозволять посилити інституційну спроможність басейнових рад, відкриють можливості для їх впливу на процеси узгодження та розподілення фінансування із державного бюджету на екологічні заходи.

    В ході двогодинної дискусії керівники басейнових рад мали можливість з’ясувати низку важливих та актуальних питань для того, щоб ці сучасні платформи стали справді ефективним інструментом для конструктивного діалогу всіх стейкхолдерів та узгодження рішень у водному секторі. І визнали проведення подібних нарад нагальною необхідністю для консолідації зусиль на шляху досягнення «доброго» стану вод в Україні, що відповідає європейським вимогам та пріоритетам діяльності Уряду.

   

Самовдосконалення – шлях до успіху

    Кажуть, що постійна самоосвіта – це інвестиція з дівідендами. В Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів не оминають нагоди інвестувати в себе і постійно вдосконалюють власні професійні знання та навички.

    Черговою такою можливістю для фахівців лабораторії моніторингу вод Східного регіону стала участь у вебінарі на запрошення колег із Києва. В ході занять на тему аналітичної пробопідготовки зразків для визначення вмісту забруднюючих речовин хроматографічними методами були висвітлені питання, що стосувались методу твердофазної екстракції, підвищення його чутливості, відтворюваності та продуктивності, а також ролі фільтрації при підготовці зразків для рідинної хроматографії.

    Наступним кроком стане участь у вебінарі з виконанням завдань на практиці, що допоможе фахівцям лабораторії при опрацюванні методів підготовки зразків.

    Нагадаємо, що оновлена Лабораторія моніторингу вод Східного регіону в м. Слов’янську віднедавна має в своєму арсеналі сучасні височутливі прилади – оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою та газовий хроматомас-спектрометр – для визначення найбільш небезпечних речовин (важкі метали, пестициди, гербіциди, фармацевтичні препарати та інші органічні сполуки) та вже з 1 липня значно розширила як мережу спостережень, так і спектр визначення показників у воді.

   

Сучасна платформа для конструктивного діалогу –
задля досягнення «доброго» стану вод

    Карантинні обмеження зумовили перехід на дистанційні форми взаємодії стейкхолдерів водної сфери. Тож і третє засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулось 26 червня у режимі відео-конференції.

    Його учасниками стали представники органів влади та громадськості, фахівці-водники та водокористувачі басейну в межах Харківської, Донецької та Луганської областей. Обговорювали плани на поточний рік і на перспективу задля досягнення доброго екологічного стану вод.

    Серед важливих на часі питань:

    Ще низку ініційованих учасниками питань було включено до розгляду на наступному засіданні. Такі зустрічі голова басейнової ради Олександр Лихач запропонував проводити протягом року в кожній з трьох областей басейну Сіверського Дінця та нижнього Дону.

   

Навести лад на «Староріччі» до Дня Конституції України

    Колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та активісти громадської організації «Сіверський Донець – відродження» вже понад 10 років опікуються зоною відпочинку «Староріччя», що у Слов’янську на березі старого русла Казенного Торця. З весни і до осені тут завжди є, де і в чому докласти зусиль. Прибрати сміття з урн і довкола них, покосити високу траву, впорядкувати клумби від бур’янів, полити спраглі від спеки молоді саджанці…

    Ось і зараз черговий ЕКО-рейд ми зробили до Дня Конституції України, щоб на свята цей куточок на березі річки дарував не лише прохолоду, а й радість чистоти. Шкода, що далеко не всі з численних відпочивальників це цінують, нерідко залишаючи по собі купи сміття. Мабуть, забуваючи давно відому істину: чисто не там, де часто прибирають, а там, де не смітять.

   

Проблеми річок Приазов’я
в центрі уваги членів басейнової ради

    В онлайн-режимі 17 червня зустрілись члени басейнової ради річок Приазов’я, щоб обговорити питання, актуальні для жителів Запорізької, Донецької та Херсонської областей. У складі ради – і фахівці-водники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, що в межах Донецької області опікуються усіма її водними ресурсами, в тому числі й річками Приазов’я та нижнього Дніпра.

    Серед нагальних питань, і не лише для даного басейну, було озвучено несприятливу гідрологічну ситуацію на річках Приазов’я та зумовила можливість формування маловоддя у літньо-осінню межень 2020 року. А також начасі проблеми цвітіння водойм, що загострюються в умовах низької водності та є актуальними по всій Україні. Одним із шляхів вирішення проблеми цвітіння води є популяризація екологічних знань серед населення, зокрема, роз’яснення шкідливого впливу мийних і пральних засобів, що містять у своєму складі фасфати і фасфанати.

    В ході засідання були обговорені і питання актуалізації даних щодо наявності в басейні річок Приазов’я гідротехнічних споруд, їх технічного стану, балансової належності та здійснення заходів щодо визначення безхазяйних гідротехнічних споруд, а також необхідності залучення коштів місцевих бюджетів на виконання програм природоохоронного спрямування та заходів зі збереження і відтворення водних ресурсів. Докладніше – на офіційному сайті БУВР річок Приазов’я.

   

У партнерстві водників та аграріїв –
запорука успіху і сталих врожаїв

    В умовах змін клімату і пов’язаних з цим проблем в аграрній сфері надзвичайно важливо усім стейкхолдерам виробити єдину стратегію дій. Зручним майданчиком для синергії представників влади та аграріїв регіону в черговий раз виступила Донецька торгово-промислова палата.

    У дистанційному режимі представники державної влади і місцевого самоврядування, банківських установ, профільних державних організацій, вищих навчальних закладів, бізнес-асоціацій та підприємств аграрного сектору мали можливість обговорити питання, що потребують спільних рішень.

    В ході засідання Комітету з розвитку агропромислового комплексу та природокористування Донецької ТПП (докладніше) звучало й питання про перспективи розвитку зрошення в межах Донецької області на умовах державно-приватного партнерства. Інформуючи присутніх з цього питання, начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук розповів про наявні виробничі потужності та фактичні обсяги проведення поливів, а також про потенційні можливості для збільшення як площ зрошуваних земель, так і об’ємів забору води з державних зрошувальних систем.

    В тому, що запорукою успіху є партнерство аграріїв і водних менеджерів, вже пересвідчились фермерські господарства ДП «Ілліч Агро-Донбас» та «Шлях Ілліча» Мангушського району. Завдяки проведенню ними реконструкції внутрішньогосподарських меліоративних мереж та модернізації державних меліоративних фондів площа зрошуваних земель збільшилась на 1056 га (з 589 га у 2018 році до 1646 га у 2019 році, що становить 2,8 рази).

    Все більше агровиробників розуміють, що досягти сталого врожаю без зрошення в нинішніх кліматичних умовах майже нереально. Так, якщо у 2017 році на полив сільськогосподарських культур з точок водовиділу державних зрошувальних систем було забрано 770,1 тис.м3 води, у 2018 році вже у чотири рази більше – 2600,5 тис.м3, в 2019 році – 3132,8 тис.м3 води (+20%). А у 2020 році, коли через аномально теплі температури поливний сезон на Донеччині стартував на два тижні раніше, вже забрано у 1,8 рази більше води, ніж за аналогічний період минулого року. І це незважаючи на дощовий травень! Адже, як свідчать фахівці гідрогеолого-меліоративного відділу, фактично в цей період ґрунтом поглиналось лише 20-42% від тих опадів, що випали. Решта дощової води 58-80% збігала в низини, випарувалась і не принесла ніякої користі сільгоспкультурам.

    Зрошення дає можливість підтримувати на посівах оптимальну вологість ґрунту в критичні періоди вегетації. І, незалежно від погодних умов, отримувати сталі врожаї. При штучних поливах врожайність підвищується в середньому на 50-70%. Саме тому відновлення зрошення та реконструкція застарілої інфраструктури є актуальним питанням, що потребує комплексного підходу і спільних дій водників та аграріїв.

    Нагадаємо, що позитивним досвідом успішної взаємодії водників та аграріїв у 2020 році стало придбання та встановлення на насосних станціях Оскільської зрошувальної системи електролічильників з автоматизованою системою комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), що дасть змогу надалі працювати у багатотарифному режимі споживання електроенергії та при роботі обладнання в нічний час економити понад 100 тис. грн. за поливний період. А для подальшого зниження вартості послуг із забору води на полив сільгоспкультур є плани замінити існуючі насосні агрегати на менш енерговитратні, що економитиме до 22% електроенергії, яка використовується для забору води з меліоративних систем.

   

Тандем енергозбереження та модернізації насосних станцій

    Як зменшити вартість послуг із забору води на зрошення? Як знизити собівартість вирощування сільгосппродукції на зрошуваних землях? Як розширити площі земель, на яких проводиться гідротехнічна меліорація? Відповіді на ці питання обговорювали разом водники та аграрії, вивчаючи можливість модернізації насосно-силового обладнання Оскільської зрошувальної системи.

    З метою розробки спільного плану дій із впровадження заходів з енергозбереження на початку червня відбулась зустріч фахівців Сіверсько-Донецького БУВР з представниками господарств-водокористувачів Лиманського району, які здійснюють водозабір з Оскільської зрошувальної системи № 2, – ТОВ «Перспектива» і ТОВ «Верное дело».

    Водники та аграрії провели спільне обстеження основного насосно-силового обладнання насосної станції НСП-2 Оскільської ЗС-2 і дійшли висновку, що заміна існуючого обладнання на менш енерговитратне призведе до зниження вартості послуг із забору води на зрошення сільськогосподарських культур, а також зацікавить аграріїв у розширенні площ зрошуваних земель.

    Реалізація запланованих заходів дасть господарствам можливість у подальшому економити до 22% електроенергії, яка використовується для забору води з меліоративних систем, що суттєво вплине на здешевлення собівартості вирощування сільгосппродукції на зрошуваних землях.

    І це вже не перший досвід успішної взаємодії водників та аграріїв з питань енергозбереження. Так, придбані за кошти сільгоспвиробників електролічильники з автоматизованою системою комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) у травні 2020 року були встановлені на насосних станціях НС-1 та НСП-2 Оскільської ЗС-2, що дасть змогу надалі працювати у багатотарифному режимі споживання електроенергії та при роботі обладнання в нічний час зекономить понад 100 тис. грн. за поливний період.

    Примітка: Наразі оплата послуг із забору 1 м3 води первинними водокористувачами з державних зрошувальних систем формується з двох складових: 1) оплата планових витрат водогосподарської організації на поточний рік, згідно з плановими розрахунково-нормативними кошторисами; 2) оплата електроенергії, що використовується водогосподарською організацією на транспортування води до точки водозабору водокористувачів.

    При цьому водогосподарські організації отримують лише 30% коштів, сплачених водокористувачами за забрану воду, які використовуються на підтримку в належному стані міжгосподарської мережі. Таким чином, водогосподарські організації, як і водокористувачі, які здійснюють полив сільськогосподарських культур з державних зрошувальних систем, є зацікавленими у зменшенні витрат на оплату електроенергії для забору води на зрошення.

   

Водні менеджери Сіверського Дінця
відзначають професійне свято

    З Днем працівників водного господарства України привітав колектив начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук. Напередодні свята, яке вже 17 рік поспіль відзначають фахівці водної сфери, урочисто звучали привітання від Уряду та колег-водників.

    І перш ніж розпочати вручення професійних нагород кращим із кращих, очільник управління згадав про успіхи та досягнення всього колективу. Й про те, що і найвища нагорода водної сфери – "Водний Оскар" – вперше була вручена саме в Слов’янську – його попереднику, який 40 років стояв у керма басейнового управління, – заслуженому працівнику галузі й Почесному громадянину міста Слов’янська Віктору Антоненку.

    А далі в обмеженому складі присутніх (тільки начальники відділів та служб) та із дотриманням усіх карантинних вимог, але не менш урочисто, відбулось вручення заслужених нагород.

    Подяку Прем’єр-міністра України було оголошено начальнику відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії Ірині Сидоренко. Від Служби безпеки України оголошено подяки начальнику Сіверсько-Донецького БУВР Сергію Трофанчуку та провідному хіміку спектрометричних та специфічних досліджень Анні Барановій.

    Почесною грамотою Державного агентства водних ресурсів України нагороджено начальника лабораторії моніторингу вод Східного регіону Олену Лоткову та начальника відділу з енергоефективності, механізації та експлуатації Олександра Угнівенка. Подяку Держводагентства оголошено Леоніду Гетману, Олексію Коноваленку, Віктору Мальцеву, Ірині Пащенко, Валентині Хацько, Костянтину Курмазу та Світлані Цибренко. Ще 14 працівників отримали грамоти і подяки Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Начальник управління Сергій Трофанчук побажав усім членам команди, перш за все, міцного здоров’я, миру і подальших трудових звершень у справі досягнення доброго екологічного стану вод та збереження водних ресурсів Сіверського Дінця.

   

На часі – підготовка водогосподарського комплексу
до роботи в період літньо-осінньої межені 2020 року

    Якою є водогосподарська обстановка на водних об’єктах на початок межені? І як оптимально, враховуючи прогнози гідрометцентру, забезпечити водними ресурсами користувачів у суббасейні Сіверського Дінця? Ці та інші важливі питання обговорювались 4 червня в Сіверсько-Донецькому БУВР на засіданні Міжвідомчої комісії, яке відбулось в режимі відеоконференції.

    Участь представників Харківської, Донецької і Луганської областей було забезпечено з чотирьох осередків: у м.Слов’янську за участі представників Харківської та Луганської області, у м.Харкові, смт. Станиця Луганська та смт. Білогорівка (Луганська область).

    Підсумовуючи виконання рішень попереднього засідання міжвідомчої комісії від 12 березня 2020 року, начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук зазначив, що незважаючи на відсутність умов для формування весняного водопілля, саме прийняття вірних управлінських рішень дозволило вже на кінець березня наповнити до максимально можливих відміток основні руслорегулюючі водосховища – Печенізьке та Червонооскільське. І пройти весняний період без аварійних ситуацій на водних об’єктах.

    За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, які озвучила завідувач сектору гідропрогнозів Людмила Озерна, річки басейну Сіверського Дінця раніше, ніж зазвичай, увійшли в режим літньої межені, перейшовши на грунтове живлення. Вже у квітні водність Сіверського Дінця та його приток становила всього 15-35% норми. І такі несприятливі гідрологічні умови спостерігались уперше за багаторічний період спостережень.

    Враховуючи поточну гідрометеорологічну обстановку, з метою раціонального використання накопиченого в основних руслорегулюючих водосховищах ресурсу, басейновим управлінням було узгоджено перехід на меженний режим роботи Печенізького водосховища – з 31 березня зі скидними витратами 10 м3/с, Червонооскільського – з 19 квітня витратами 18 м3/с.

    Встановлені режими роботи водосховищ забезпечують достатні рівні води по руслу р. Сіверський Донець в районах поверхневих водозаборів у межах Харківської, Донецької та Луганської областей.

    Але ситуація змінюється майже щодобово, тож Сіверсько-Донецьким БУВР здійснюється щоденний збір даних по режимах роботи водосховищ комплексного призначення, рівнях та витратах води на водпостах р. Сіверський Донець, а також контроль рівнів води в місцях поверхневих водозаборів питного та технічного призначення. В Донецькій області укладені порядки взаємодії з 29 органами місцевої влади, які дозволяють координувати дії з питань техногенно-екологічної безпеки на водогосподарських об’єктах.

    Водночас, відповідно до рекомендацій Держводагентства, з метою подолання дефіциту водних ресурсів у басейні Сіверського Дінця у разі настання маловоддя в літній період, басейновим управлінням було визначено ділянки з ризиком водопостачання на підставі водогосподарських балансів, аналізу водогосподарської ситуації, яка спостерігалась в басейні Сіверського Дінця в останні 10 років, і лімітів водокористування, визначених дозволами водокористування.

    В рамках підготовки водогосподарського комплексу басейну Сіверського Дінця до роботи в період літньо-осінньої межені, членами Міжвідомчої комісії було враховано прогнози Харківського регіонального центру з гідрометеорології стосовно завершення періоду опадів, настання малохмарної погоди, подальшого підйому рівнів температури повітря до +25оС, місцями до +31оС, а також посилення вітру до 10-15 м/с, який буде висушувати ґрунт та збільшувати випаровування з поверхні водних об’єктів. Так триватиме, щонайменше, до середини червня, що в свою чергу може ускладнити ситуацію з водністю річок регіону і повернути її до квітневих значень.

    Сергій Трофанчук наголосив, що, зважаючи на високу імовірність настання маловоддя, питання стану поверхневих водних об’єктів та прогнозні показники водозабезпеченості населення і галузей економіки України протягом поточного року вимагають оптимізації використання водних ресурсів, чіткої координації дій всіх учасників водогосподарського комплексу та економного водоспоживання.

    А дотримання встановлених Міжвідомчою комісією оптимальних режимів роботи основних водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем в басейні Сіверського Дінця на маловодний період року мають забезпечити стале функціонування водогосподарського комплексу в умовах очікуваної низької водності без обмеження діяльності водокористувачів всіх галузей економіки.

   

Водники Сіверського Дінця застерігають:
незважаючи на дощовий травень, влітку ймовірна низька водність річок

    Враховуючи гідрологічну ситуацію поточного року в басейні Сіверського Дінця (відсутність водопілля), в квітні 2020 року водність річок басейну становила всього 15-35% норми. На більшості річок рівні води наблизились до мінімальних значень за багаторічний період спостережень.

    Але в травні в басейні Сіверського Дінця спостерігалась прохолодна погода (на 10-20 нижча за кліматичну норму) з достатньою кількістю опадів, що сприяло підвищенню водності річок.

    За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології сума опадів за травень на переважній частині басейну коливалась у межах 80-165% від норми, за винятком Харківської та деяких частин Донецької областей, де інтенсивність дощів була більшою і кількість опадів становила 170-335% місячної норми.


    Опади уповільнили інтенсивність зменшення водності річок, але суттєвого впливу на гідрологічну ситуацію не мали (див. – гідрографи рівнів води).

    Середня місячна водність р. Сіверський Донець та його приток, р. Оскіл (Харківська область), річок Приазов’я (Донецька область) у травні склала 45-100% норми, за винятком р. Деркул (Луганська область), де водність склала 137% норми.

    Опади, які пройшли у регіоні, обумовили короткочасні підйоми рівнів води на річках басейну Сіверського Дінця. Добові підйоми були у межах 3-10 см, на деяких річках досягали 20-40 см.


    На більшості річок регіону спостерігалось поступове підвищення рівнів води, яке на кінець місяця становило:
- на р. Сіверський Донець, р. Оскіл (водпост Куп’янськ) та річках Донбасу від 1 до 66 см,
- на малих річках Харківської області від 4 до 134 см. 30 травня на р. Лопань біля смт. Козача Лопань відмічався вихід води на заплаву.

    Наведені гідрографи підтверджують, що опади, які пройшли протягом травня, суттєво не вплинули на рівні води в руслі річки Сіверський Донець та при цьому посприяли наповненню основних руслорегулюючих водосховищ. Так, станом на 03.06.2020 наповнення Печенізького водосховища складає 387 млн. м3 або 101% від НПР (за травень наповнилось на 6 млн. м3) та Червонооскільського водосховищ 433,3 млн. м3 або 99,6% від НПР (за травень наповнилось на 5,6 млн. м3).

    Додатково накопичені у водосховищах ресурси дадуть можливість їх оптимального використання протягом маловодного періоду, зважаючи на те, що на більшості річок басейну, за консультативними прогнозами Харківського регіонального центру з гідрометеорології, залишається імовірність формування гідрологічної посухи (маловоддя) з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення і довкілля.

    Встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення, в тому числі основних руслорегулюючих Печенізького та Червонооскільського, та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон у межах Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованої території) на літньо-осінню межень 2020 року на засіданні Міжвідомчої комісії, яке проводилось Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів 4 червня 2020 року, має забезпечити стале функціонування водогосподарського комплексу в умовах очікуваної низької водності без обмеження діяльності водокористувачів всіх галузей економіки.

   

День ВИШИВАНКИ святкуймо – України ЄДНІСТЬ відчуймо!

    У третій четвер травня вже 15-й рік поспіль крокує світом День вишиванки, даруючи барвисту радість та непереможне відчуття єдності попри усі негаразди. Нас єднають тепло і краса самобутніх вишиванок, де у стежках майстринь закодовані споконвічні народні символи-обереги: життєдайної сили природи, людського щастя, любові й добра. А ще – усвідомлення своєї національної ідентичності та нездоланне відчуття спорідненості сердець у любові до України.

«Вишиванка моя Україна – візерунки єднальних стежків…
Ти єдина навік в поколіннях – світ любові з далеких часів…
»

    До відзначення Дня вишиванки приєднався і колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. На пам’ять про це – святкові фото...

   

Турботливі руки і небайдужі серця:
ЕКО-рейд на «Староріччя»

    Тільки-но послабили карантин, і стомлені квартирним полоном містяни потягнулись «на природу». Для мешканців центру Слов’янська такою «віддушиною» (бо від слова «душа») давно вже став берег Казенного Торця і зона відпочинку «Староріччя», створена тут за підтримки місцевої громади понад 10 років тому. Увесь цей час нею опікуються ініціатори створення – колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та громадська організація «Сіверський Донець – відродження».

    Спочатку тут просто поставили лави для відпочивальників і розбили клумби із квітами, згодом з’явився дитячий спортмайданчик і декоративне оздоблення природним камінням. Зона відпочинку неодноразово змінювала свій зовнішній вигляд. На жаль, страждала і від вандалів, що ламали дерев’яні конструкції лавок і крали металеві елементи, не гребуючи навіть дитячою гойдалкою… Але знову незмінно оживала й відроджувалась від турботливих рук і небайдужих сердець. Грала на сонці яскравими фарбами, зеленіла новими саджанцями і посміхалась квітами, кликала до себе малечу новою гойдалкою і повною пісочницею.

    А ми лише намагаємось зробити цей куточок ще кращим і більш затишним. Регулярно прибираємо сміття з урн і довкола них, скошуємо високу траву, впорядковуємо клумби. Ось і зараз, у ці травневі дні, коли погода нарешті порадувала дощиками, нам вдалось не лише навести лад на «Староріччі», а й прикрасити його дволітніми ялинками і різнобарвними півниками-ірисами, принесеними з домашніх подвір’їв.

    Радісно спостерігати, як розростаються на клумбах та альпінарії висаджені раніше багаторічні квіти. Радісно бачити, що нарешті таки прижились саджанці молодих берізок і кущі бузка (і дай, Боже, щоб і далі оминали їх прожорливі кози місцевої мешканки). Радісно відмічати, що не тільки ми тепер опікуємося зоною відпочинку «Староріччя», наші зусилля не даремні і наразі ще комусь із добрих людей небайдужий цей куточок міста біля річки. І ви бажаєте приєднатись? Ласкаво просимо на наше «Староріччя»!

    P.S.: А колектив Сіверсько-Донецького БУВР продовжує впорядковувати оточуюче середовище вже довкола адміністративних будівель. Усюди потрібні і господарське око, і вправні руки, що прибирають, косять, стрижуть, білять, фарбують, ремонтують – одним словом, роблять усе для естетичного вигляду підвідомчого простору. Адже це так важливо – усюди бачити порядок, а ще важливіше – його підтримувати.

   

В Донецькій області розпочато додаткові дослідження
стану якості поверхневих вод

    14 нових пунктів спостережень з’явились на карті моніторингу стану поверхневих вод, який виконують фахівці лабораторії Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Моніторингові пункти розташовані не тільки в басейні Сіверського Дінця (на річках Казенний Торець, Кривий Торець та Бахмутка), а й у басейнах річок Приазов’я (на річках Кальміус та Кальчик) та Нижнього Дніпра (на річках Самара, Бик та Вовча).

    Додаткові спостереження в місцях найбільш інтенсивного антропогенного навантаження передбачені новою Регіональною програмою* моніторингу стану довкілля в Донецькій області на 2020-2024 роки. Кошти на це виділяються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Донецької області, зокрема на 2020 рік заплановано 610 тис. грн.

    Додаткові пункти спостережень встановлені з метою розширення мережі моніторингу та отримання інформації про якісний стан поверхневих вод по всіх басейнах річок Донецької області. Адже з 2019 року спостереження на цих річках не здійснюються через відсутність програми діагностичного моніторингу по басейнах річок Приазов’я та Нижнього Дніпра в рамках розробки Планів управління річковими басейнами.

    13 травня фахівцями Сіверсько-Донецького БУВР на виконання Регіональної програми моніторингу стану довкілля в Донецькій області відібрані проби води у п’яти пунктах спостережень.

    Виконання вимірювань здійснюватиметься по 25 показниках: рН, розчинний кисень, амоній-іон, нітрати, нітрити, БСК5, ХСК, фосфати, зважені речовини, жорсткість, хлориди, сульфати, СПАР, нафтопродукти, алюміній, залізо заг., кадмій, кобальт, марганець, мідь, нікель, ртуть, свинець, цинк, хром заг.

    Дані моніторингових досліджень будуть надані до обласного департаменту екології та природних ресурсів для подальшого комплексного аналізу стану довкілля в Донецькій області.

    Також відзначимо, що вказаною Регіональною програмою передбачено дооснащення лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР технічними засобами вимірювальної техніки на загальну суму 126 тис. грн.

    Примітка: *Регіональна програма моніторингу стану довкілля в Донецькій області на 2020-2024 роки затверджена розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації від 13.01.2020 № 20/5-20. Ініціатором розробки Програми є департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації; співрозробником Програми є НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (м. Харків).

   

І місце з охорони праці Сіверсько-Донецьке БУВР
займає уже четвертий рік поспіль!

    Протягом кількох років Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів тримається в лідерах міського огляду-конкурсу з охорони праці, заслуговуючи першість в оглядовій групі «Невиробнича сфера».

    До Всесвітнього дня охорони праці понад сто підприємств, установ та організацій Слов’янська щороку демонструють свою систему охорони праці, створення безпечних і здорових умов для працівників.

    Оглядова комісія незмінно відзначає високі показники і належний рівень стану охорони праці в басейновому управлінні та вже четвертий рік поспіль присуджує нам І місце! Адже одним із пріоритетів водної сфери є захист та збереження життя і здоров’я наших працівників.

   

Співпраця водників з територіальними громадами –
запорука ефективного управління природними ресурсами

    Як і більшість нарад під час карантину, друге засідання робочої групи щодо розробки документації із землеустрою Шахівської ОТГ проводилось 28 квітня у форматі відеоконференції. До участі у засіданні в якості членів робочої групи приєднались і представники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    В режимі online були презентовані результати розробки комплексної документації щодо управління земельними ресурсами Шахівської об’єднаної територіальної громади і розглянуті перспективи її розвитку. Під час заходу відбулось обговорення проблемних питань, які не вдалося вирішити в ході роботи.

    Після уточнення всіх нюансів та проведення громадських слухань, розроблені картосхеми сучасного використання земель, режимоутворюючих об’єктів, перспективного використання та охорони земель і обмежень у використанні земель Шахівської ОТГ будуть розміщені на спеціальному геопорталі, створеному в рамках проєкту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» з метою запровадження відкритості даних та прозорості управління земельними ресурсами.

   

Презентуємо оновлену сучасну
Лабораторію моніторингу вод Східного регіону

    Впровадження європейського моніторингу вод в Україні є пріоритетним завданням водної сфери. Одним з його етапів навесні 2020 року мало стати відкриття одного з чотирьох сучасних лабораторних центрів – оновленої лабораторії моніторингу вод Східного регіону в місті Слов’янськ. А поки урочистості відкладено до завершення карантину, запрошуємо всіх на віртуальну екскурсію до нашої лабораторії:

    Перегляд ВІДЕО (перейти за посиланням).

    За короткий час у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів лабораторію із застарілим обладнанням докорінно трансформовано у сучасну лабораторію моніторингу вод Східного регіону!

    Запровадження нових стандартів моніторингу вод за європейськими вимогами в межах основних річкових басейнів України, районування яких було закріплено законодавчо у 2018 році, потребувало консолідації зусиль держави і залучення підтримки на місцях.

    Капітальний ремонт для розміщення сучасних приладів із дотриманням вимог по їх експлуатації та роботи персоналу проведено в основних і допоміжних приміщеннях лабораторії за кошти державного Фонду розвитку водного господарства, виділених Держводагентством.

    Основні прилади – оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою та газовий хроматомас-спектрометр, а також допоміжне обладнання, спеціальні лабораторні меблі, посуд та інше приладдя придбані Сіверсько-Донецьким БУВР за рахунок субвенції Донецького обласного бюджету державному.

    Кошти, виділені з Донецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, дозволили підвищити потенціал лабораторії для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей, а також для здійснення нагляду за станом якості вод в системі регіонального моніторингу Донецької області з метою посилення контролю антропогенних впливів, у тому числі впливу з тимчасово окупованої території.

    Лабораторія моніторингу вод Східного регіону в м. Слов’янську, як одна з чотирьох провідних в системі Держводагентства, вже з ІІ півріччя 2020 року буде забезпечувати виконання діагностичного моніторингу за збільшеним переліком показників у суббасейні Сіверського Дінця та суміжних річкових басейнах річок Приазов’я та Нижнього Дніпра.

    З початку 2019 року саме в басейні Сіверського Дінця уперше серед річкових басейнів України було розпочато за новим законодавством та європейськими вимогами виконання діагностичного моніторингу у 34 точках на 25 масивах поверхневих вод з 699, які були виділені за типами у 2018 році.

    З 1 липня 2020 року діагностичний моніторинг в басейні Сіверського Дінця буде виконуватись вже у 65 пунктах моніторингу на 56 масивах з виконанням вимірювань на новому обладнанні, яке наразі працює у тестовому режимі.

    Разом з тим, незважаючи на карантин, басейновим управлінням здійснюються заходи з підготовки до акредитації лабораторії відповідно до європейських стандартів ISO 17025 для підтвердження достовірності результатів вимірювань.

    Таким чином, оновлена лабораторія моніторингу вод на сході України відтепер має значно розширені функціональні можливості для дослідження українських водойм за новими європейськими стандартами та моніторингу реальних загроз і потенційних ризиків у сфері екологічної безпеки вод на сході України.

   

Моніторинг вод за європейськими стандартами:
підготовка до акредитації лабораторії триває

    Басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів менше ніж за рік здійснила докорінну трансформацію у сучасну лабораторію моніторингу вод Східного регіону.

    Вже з ІІ півріччя 2020 року лабораторія буде забезпечувати виконання діагностичного моніторингу за розширеним переліком показників у значно більшій кількості створів, причому не тільки в суббасейні Сіверського Дінця, а і в суміжних басейнах річок Приазов’я та Нижнього Дніпра. Саме тому в оновлених після капітального ремонту лабораторних приміщеннях встановлено нове високоточне і високочутливе обладнання, яке наразі працює у тестовому режимі. А фахівці лабораторії мають за цей час не лише досконально освоїти нові прилади, але і провести акредитацію лабораторії відповідно до європейських стандартів ISO/IEC 17025 для підтвердження достовірності результатів вимірювань.

    Незважаючи на карантин, процес підготовки до проведення акредитації йде за встановленим графіком. І його черговим етапом стало навчання фахівців – начальника лабораторії Олени Лоткової та провідного хіміка Анни Баранової – в Навчально-консультативному центрі «ЄвроАкадемія», що 28-29 квітня провів у форматі відео-конференції доктор фізико-математичних наук, професор Володимир Новіков.

    Презентаційні матеріали для вивчення, онлайн-пояснення лектора і тестові завдання цілком дозволили і в дистанційному режимі отримати необхідні знання за темами «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», «Відбирання зразків», «Поводження зі зразками», «Забезпечення достовірності результатів», «Аудит в лабораторіях згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 з врахуванням положень ISO 19011: 2018 та ДСТУ ISO 31000:2018», тощо.

    Зазначимо, що ведення державного моніторингу вод є одним з основних пріоритетів діяльності Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Тож і в період карантину фахівці лабораторії працюють на своїх місцях, із суворим дотримання особистої безпеки для здоров’я, як при відборі проб води, так і при проведенні необхідних досліджень.

   

Приєднуйся до команди фахівців водної сфери!
Шукаємо кваліфіковані кадри онлайн

    Кадрові ресурси – ключовий фактор успіху будь-якого підприємства чи організації. Тож пошук кваліфікованих кадрів – завжди завдання не з простих, але може бути успішно виконане навіть в умовах карантину. Саме тому співпраця фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів зі Слов’янським міським центром зайнятості продовжилась у новому форматі.

    28 квітня в онлайн-режимі відбулась відеопрезентація Сіверсько-Донецького БУВР як работодавця, який потребує кваліфікованих юристів. На посаду юрисконсульта басейнового управління претендували кілька осіб з числа шукачів роботи, зареєстрованих у Слов’янському міському центрі зайнятості. Для підбору кандидатів на вакантну посаду рекрутери Центру проаналізували базу своїх клієнтів і потурбувались про технічні можливості задля підключення їх до онлайн-ресурсів.

    Таким чином, представники работодавця отримали можливість у дистанційному форматі поспілкувались з кожним, хто має відповідну освіту та досвід роботи. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів представляли заступник начальника управління Антон Портянов та провідний інженер з підготовки кадрів Наталія Бєлова. Вони розповіли про вакансії, посадові обов’язки, умови праці та вимоги до претендентів, а також відповіли на питання учасників заходу. Кожен із шукачів роботи отримав змогу презентувати себе, і в підсумку ті кандидати на вакансії, які найбільше відповідають запропонованим посадам, були запрошені на співбесіду безпосередньо до начальника управління.

    Такий вдалий – з точки зору зручності, доступності та санітарної безпеки – спосіб взаємодії работодавців та шукачів роботи стає все більш популярним і буде й надалі використовуватись центром зайнятості до кінця карантинних обмежень.

   

Зупинимо пандемію:
безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя

    Саме під таким красномовним гаслом 28 квітня цього року відзначається День охорони праці. Свої корективи до планів його відзначення вніс спалах коронавірусної інфекції COVID-19. І темою Всесвітнього дня охорони праці – 2020 стала боротьба з пандемією смертельно небезпечної недуги.

    У своєму зверненні Організаційний комітет з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні закликав об’єднати зусилля заради захисту здоров’я громадян, створення належних умов праці та запобігання поширенню інфекції.

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, як і інші організації в системі Держводагентства, мають можливість забезпечити дистанційний режим роботи під час карантину лише певній частині своїх працівників. А більшість спеціалістів – ті, які обслуговують гідротехнічну інфраструктуру, працюють в лабораторіях моніторингу якості вод, приймають управлінські рішення, щоб забезпечити водою населення та сектори української економіки, – мають виконувати свою роботу на місцях.

    Тож одним із пріоритетів водної сфери начасі є захист та збереження життя і здоров’я працівників, що стає можливим завдяки вчасно прийнятим заходам. Це достатнє інформування про заходи безпеки під час карантину, забезпечення дезінфікуючими засобами та засобами особистого захисту, дотримання режиму соціального та фізичного дистанціювання, проведення засідань у форматі онлайн-зв’язку або дистанційний режим роботи.

    Ми турбуємося про Вас, тож подбайте і Ви про свою особисту безпеку і здоров’я Вашого оточення! Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати Ваше життя і життя близьких Вам людей!

   

Понад 100 мільйонів гривень передбачено
на розчистку русел річок на Донеччині

    Під час пандемії коронавірусу, коли в центрі уваги – здоров’я людей, усі інші проблеми відходять на другий план, в тому числі й питання екології. Але вони також потребують вирішення, особливо в умовах кліматичних змін, і саме про це йшлося в ході засідання колегії Донецької облдержадміністрації 23 квітня, до якого в онлайн-режимі долучились і фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Окрім першочергової теми заходів із запобігання поширенню в області випадків захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19, на порядку денному були розглянуті питання житлово-комунального господарства, реформи місцевого самоврядування, впровадження містобудівного кадастру. Серед них і не менш важливе питання про хід виконання Регіональної цільової програми щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок на 2018-2022 роки та проєкт зазначеної програми у новій редакції.

    Ця програма передбачає виконання заходів за шістьма напрямами:

    На 2020-2022 роки за цією програмою передбачено виконання заходів на загальну суму 451,6 млн.грн., в тому числі 105,5 млн.грн – за напрямом «Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок».

    Певні заходи за цим напрямом будуть виконуватися згідно з рекомендаціями розробленого Держводагентством в 2013-2016 роках за рахунок коштів державного бюджету Техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) «Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях».

    За результатами виконання цих заходів буде проведено розчистку русел річок у басейнах річок Казенний Торець та Бахмутка орієнтовною протяжністю близько 115 км зі 180,5 км рекомендованих ТЕО.

    Таким чином, понад 100 млн.грн. буде спрямовано на розчистку русел річок на Донеччині та підтримання їх водності. І це є актуальним у той час, коли кліматичні зміни вже подовжили маловодний період року в нашому регіоні та підсилили загрози посухи і зникнення малих річок.

   

З турботою про біоту:
дбаємо про належний стан водозабірних споруд

    Експлуатація гідротехнічних та інших водозабірних споруд на водних об’єктах повинна здійснюватись з урахуванням вимог охорони тваринного світу та інтересів рибного господарства. Згідно статей 95, 98 Водного кодексу України та Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» передбачено експлуатацію водозабірних споруд із застосуванням відповідних рибозахисних пристроїв, які потребують проведення періодичних обстежень.

    У квітні на Донеччині розпочався полив сільськогосподарських культур, і належний стан рибозахисних пристроїв на водозабірних спорудах є важливою умовою для охорони, збереження та поновлення популяції різних видів риб, особливо в період нересту, який триває на водосховищах з 1 квітня по 9 червня.

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів турбується про захист риби під час забору води для зрошення. Саме тому на Оскільській державній зрошувальній системі було проведено обстеження технічного стану рибозахисних пристроїв на водозабірних спорудах із залученням представників водолазно-технічної служби та територіального органу рибоохорони.

   

Цієї весни в басейні Сіверського Дінця прогнозується
найнижча водність за весь період спостережень!
Але водники підготувались завчасно…

    Справдилися невтішні очікування по водності в басейні Сіверського Дінця у весняний період 2020 року… Від Харківського регіонального гідрометцентру маємо прогноз притоку води на квітень 2020 по основних постах спостережень: русло Сіверського Дінця (смт. Печеніги, м. Ізюм) та його притоки – р. Оскіл (м. Куп’янськ).

    Отже, у верхів’ї: по смт. Печеніги витрати, що формують головну складову прибуткової частини водогосподарського балансу Печенізького водосховища, прогнозуються в інтервалі 13-15 м3/с, що є на рівні 90% забезпеченості. Для порівняння: за 61 рік спостережень максимальні витрати складали 331 м3/с, а мінімальні – 9,73 м3/с!

    В середній течії р. Сіверський Донець в м. Ізюм витрати очікуються в інтервалі 31-35 м3/с, що майже дорівнюють мінімальним за весь період спостережень (80 років) – 33 м3/с, при максимальних на цій ділянці 738 м3/с.

    На річці Оскіл по вод/посту м. Куп’янськ витрати оцінюються на рівні 25-29 м3/с, що навіть менше від мінімальних 29,7 м3/с за період спостережень 84 роки. Тоді як максимальні витрати тут спостерігались понад 500 м3/с!

    Умови формування весняної повені цьогорічної весни в регіоні відсутні!

    У березні середня водність річок Сіверського Дінця та Осколу в порівнянні з місячною нормою становила 30-60%; інших приток Сіверського Дінця та річок Приазов’я всього 20-45% від норми.

    І все ж навіть за таких обставин в басейні Сіверського Дінця вдалось накопичити ресурс у великих руслових водосховищах – Печенізькому та Червонооскільському. І це виключно завдяки своєчасним управлінським рішенням водників Сіверсько-Донецького БУВР у поєднанні з координованими злагодженими діями всіх учасників водогосподарського комплексу.

    Зважаючи на майже безсніжну зиму і відповідно відсутність снігозапасів (як основних чинників формування весняного водопілля) та враховуючи досвід минулих років, було прийнято вірне рішення: по-перше, не спрацьовувати повністю основні руслорегулюючі водосховища. І по-друге, вже протягом аномально теплого зимового періоду їх поступово наповнювати.

    Так, вже 15 березня Печенізьке водосховище на р. Сіверський Донець було наповнене на 383 млн.м3 або 100% від НПР (нормально підпірний рівень), і такий рівень вдалось утримувати до кінця місяця. Станом на 10.04.2020 наповнення Печенізького водосховища складає 379,0 млн.м3 або 98,9% від НПР.

    Червонооскільське водосховище на р. Оскіл максимально вдалось наповнити 28 березня на 433,3 млн.м3 або 99,6% від НПР (435,1 млн.м3), станом на 10.04.2020 наповнення Червонооскільського водосховища складає 429,6 млн.м3 або 98,7% від НПР.

    Саме ці обставини – дуже низька водність з наближенням до критеріїв маловоддя, відсутність опадів і зниження припливу до водосховищ, а також особливі вимоги дотримання режимів роботи водосховищ у період нересту – змусили басейнове управління передбачити прийняття непопулярних кроків. Балансоутримувачам основних водосховищ та водогосподарських систем, підприємствам з русловими водозаборами на р.Сіверський Донець було направлено повідомлення щодо посилення контролю за дотриманням встановлених режимів роботи та можливого обмеження лімітів у разі настання маловоддя.

    А все для того, щоб уникнути збоїв у водопостачанні жителів на сході України та забезпечити достатньою кількістю води як населення, так і сільське господарство та промисловість.

    Наразі в басейні Сіверського Дінця створено достатні запаси води, необхідні для сталого функціонування водогосподарського комплексу у маловодний період року, який у 2020-му, на жаль, розпочався раніше, ніж зазвичай.

    Тепер надзвичайно важливо цю воду, накопичену в таких складних кліматичних умовах, навчитися нам усім використовувати максимально дбайливо, ощадливо, зважено! Будьмо ЕКО-відповідальними, цінуймо кожну краплину!

   

Про оренду водних об’єктів – в режимі оnlinе

    Під час карантину робота водників не зупиняється: важливі питання потрібно й можливо вирішувати дистанційно.

    Так, 10 квітня 2020 року в режимі онлайн у форматі відеоконференц-зв’язку за допомогою програмного забезпечення «Zoom» в Донецькій облдержадміністрації відбулось засідання обласної комісії з визначення переліку водних об’єктів, що можуть бути передані у користування на умовах оренди, та вирішення питань щодо використання водних об’єктів, наданих в оренду до 01.08.2013.

    У засіданні під головуванням першого заступника голови Донецької ОДА Ігоря Мороза взяли участь як члени комісії, в тому числі від Сіверсько-Донецького БУВР начальник управління Сергій Трофанчук і начальник технічного відділу Тетяна Ігнатенко, так і орендарі, які надали заяви на подовження дії договорів оренди, термін яких закінчується.

    В результаті розгляду заяв комісією було подовжено термін дії договору оренди 21 орендарю водних об’єктів, а по 5-ти орендарях розгляд питання подовження договору перенесено на наступне засідання.

   

В Донецькій області поливний сезон розпочато
на два тижні раніше, ніж зазвичай

    Належне функціонування водогосподарської інфраструктури – суттєвий внесок водників в урожайність поточного року і продовольчу безпеку країни. В значній мірі виконувати цю роботу дистанційно просто неможливо, особливо коли на часі – старт поливного сезону 2020.

    Тож із дотриманням необхідних карантинних вимог 27 березня працівниками Сіверсько-Донецького БУВР відповідно до регламенту успішно проведено запуск насосної станції №1 Оскільської зрошувальної системи №1.

    Наразі здійснюється заповнення магістрального трубопроводу для подальшого забору води аграріями для поливу сільськогосподарських культур.

    У зв’язку з аномально теплою погодою на півночі Донецької області, запуск насосної станції проведено на два тижні раніше, ніж торік, що дасть можливість аграріям своєчасно розпочати штучне зрошення задля отримання сталого врожаю.

    Поливний сезон стартував і на півдні Донеччини: послуги, пов’язані з подачею живильної вологи на полив фруктового саду та полуничних плантацій площею 8 га, здійснюються Стародубівською зрошувальною системою.

    А вже з 1 квітня працівники Маріупольського МУВГ подаватимуть воду на зрошення 1 200 га, де вирощуються бобові та зернові культури.

    В пріоритетах водників – не лише своєчасний та якісний догляд за станом і безперебійною роботою зрошувальної мережі, а й збільшення площ зрошуваних земель завдяки укладанню договорів із сільгоспвиробниками на транспортування та подачу води на полив.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжують моніторингові дослідження поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця за Програмою державного моніторингу вод на 2020 рік.

    23 березня було здійснено відбір проб води на виконання пріоритетних та специфічних показників у суббасейні Сіверського Дінця в 4-х створах по Донецькій області:

    Доставка фахівців лабораторії до місць відбору проб здійснюється на автомобілі Mitsubishi L200, придбаному за кошти державного фонду розвитку водного господарства та спецфонду Сіверсько-Донецького БУВР для моніторингових виїздів по бездоріжжю за будь-яких погодних умов.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод у суббасейні Сіверського Дінця доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти за посиланням).

   

Карантин: працюємо з дотриманням усіх вимог Уряду

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів продовжує виконувати покладені державою завдання з питань управління, використання та відтворення поверхневих вод в межах зони діяльності з дотриманням усіх рекомендованих Урядом у зв’язку з карантином заходів.

    Для протидії поширенню коронавірусу максимально обмежено пересування між населеними пунктами, запроваджено перехід на дистанційний режим роботи, засідання переведені у формат відео-конференцій. Задля мінімізації ризиків в адміністративних будівлях здійснюються всі необхідні санітарно-гігієнічні заходи.

    Скасовано проведення особистого прийому громадян, звернення приймаються з 8:00 до 17:00 (понеділок-п’ятниця) за тел./факс (06262) 2-78-94 та електронною поштою: sd@sdbuvr.gov.ua.

    До завершення карантину перенесено усі раніше заплановані масові заходи, зокрема, присвячені Всесвітньому дню води зустрічі у форматі круглого столу, ЕКО-толоки і т.ін., передбачено пізніший термін прийому творчих робіт на щорічний конкурс «Сіверський Донець – очима молоді».

    Однак на виконанні основних завдань, передбачених Положенням про Сіверсько-Донецьке БУВР та визначених пріоритетами Держводагентства, карантин не позначився.

    З урахуванням низької водності у водних об’єктах зони діяльності управління триває розробка режимів роботи водосховищ комплексного призначення водогосподарських систем та каналів і контроль за їх дотриманням.

    Продовжується виконання державного моніторингу поверхневих вод в суббасейні Сіверського Дінця, басейнах річок Приазов’я та Нижнього Дніпра за встановленим переліком забруднюючих речовин.

    Завершується підготовка до поливного сезону 2020, зокрема ремонти гідротехнічного та електромеханічного устаткування насосних станцій державних зрошувальних систем. Днями розпочнеться наповнення магістральних трубопроводів для подачі води на полив у відповідності з договорними зобов’язаннями з метою забезпечення продовольчої безпеки в регіоні.

    Коронавірус вносить свої корективи, але фахівці водної сфери гнучко реагують на зміни, продовжуючи сумлінно виконувати свої обов’язки перед державою і людьми.

   

22 березня – Всесвітній день ВОДИ

    Всесвітній день води (водних ресурсів) відзначається щороку 22 березня вже майже три десятиліття*. Утім лише перед обличчям загрози людство усвідомлює, наскільки й справді нам усім потрібна ВОДА – чиста, питна, щоденно доступна. Серед порад, які найчастіше звучать останнім часом через епідемію коронавірусу: частіше мити руки, робити вологе прибирання, пити більше води. Адже ВОДА – це чистота і гігієна, це наше здоров’я і це – саме життя…

    Давайте ж разом цінувати кожну краплину води, оберігати її чистоту, піклуватись про водні об’єкти і наше довкілля, бути ЕКОвідповідальними у ставленні до природи та її найціннішого дару – води!

    Примітка: *Ідея святкування Всесвітнього дня водних ресурсів була висунута в 1992 році на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро. У своїй резолюції 47/193 від 22 грудня 1992 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила оголосити 22 березня кожного року Міжнародним днем водних ресурсів, який пізніше був перейменований у Всесвітній день водних ресурсів і відзначається з 1993 року. Мета проведення – зосередити увагу на важливості доступу до прісної води, а також пропагувати методи сталого використання прісноводних ресурсів.

   

«Староріччя» - перший рейд після зими

    «П’ятниця 13-го» не стала на заваді працівникам Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, аби здійснити перший з початку 2020 року виїзд на берег Казенного Торця.

    У зоні відпочинку «Староріччя», якою вже майже 13-ть років опікується басейнове управління спільно з ГО «Сіверський Донець – відродження», настав час наводити лад після зимової перерви.

    Обмеженим складом (через заборону проведення масових заходів) прибрали рештки опалого листя та наслідки чийогось недбалого відпочинку. І висадили уздовж пішохідної доріжки саджанці берізок, що мають не лише прикрасити цей куточок міста, а й незабаром забезпечити затінок… якщо, звісно, їм дозволять вижити – люди, кози і погодні казуси.

    Щиро сподіваємось, що про молоді деревця турбуватимуться надалі не тільки працівники басейнового управління та екоактивісти, а й ті, хто тут проводитиме свій вільний час.

   

Працюємо дистанційно – в режимі онлайн

    Дистанційно за допомогою скайп-зв’язку фахівці Сіверсько-Донецького БУВР та зацікавлені представники Донецької області взяли участь у засіданні Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у районі басейну річок Приазов’я на весняно-літній період 2020 року.

    При обговоренні пропозицій всіх учасників засідання було взято до уваги інформацію про гідрометеорологічні умови басейну річок Приазов’я і прогноз водності на весняно-літній період 2020 року, а також дані державного моніторингу про якісний стан поверхневих водних об’єктів басейну річок Приазов’я в межах Запорізької та Донецької областей.

    Докладніше – на вебсайті БУВР річок Приазов’я (перейти за посиланням).

   

Оновлена лабораторія моніторингу вод Східного регіону:
за кілька кроків до офіційного відкриття

    Завітати до «святая святих» басейнового управління і першими, ще до офіційного відкриття, побачити оновлений лабораторний центр Східного регіону – таку можливість отримали учасники Міжвідомчої наради, що проходила 12 березня 2020 року в Сіверсько-Донецькому БУВР.

    Представники різних відомств із трьох областей басейну Сіверського Дінця зазирнули до капітально відремонтованих (за кошти Державного фонду розвитку водного господарства) лабораторних приміщень з новим сучасним обладнанням, придбаним за рахунок Фонду охорони навколишнього природного середовища Донецької області, а також в рамках проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

    Фахівці басейнової лабораторії відповіли на всі питання гостей і запевнили, що вже з 1 липня 2020 року лабораторний центр за допомогою цих високочутливих приладів здійснюватиме діагностичний моніторинг поверхневих вод у більшій кількості створів за розширеним переліком показників. Забезпечуючи, таким чином, моніторинг потенційних ризиків у сфері екологічної безпеки на Сході України відповідно до європейських вимог.

   

В Сіверсько-Донецькому БУВР узгодили режими роботи
водосховищ та водогосподарських систем на весняний період 2020 року

    З метою створення запасів води, необхідних для сталого функціонування водогосподарського комплексу в маловодний (меженний) період року, 12 березня 2020 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулось засідання Міжвідомчої комісії. Його учасники розглянули всі пропозиції та узгодили режими роботи водосховищ багаторічного регулювання: Печенізького, Червонооскільського та наливного Краснопавлівського системи каналу Дніпро-Донбас, а також відомчих водосховищ комплексного призначення суббасейну Сіверського Дінця на весняний період 2020 року.

    При цьому було враховано інформацію Харківського регіонального центру з гідрометеорології про аномально теплий та маловодний осінній період і зимову межень, відсутність формування весняного водопілля й обмежені можливості наповнення природним стоком середніх і малих водосховищ, ставків.

    У зв’язку з цим окрему увагу було приділено питанням обмеження прав водокористувачів у використанні води в разі настання маловоддя – з акцентом на пріоритетності питних і побутових потреб пересічних громадян та аграрного сектору як гаранту продовольчої безпеки країни.

    Інформацію докладніше дивіться на вебсайтах телеканалу "С-плюс" (перейти за посиланням) та видання "Діловий Слов'янськ" (перейти за посиланням).

   

Рух уперед і «робота над помилками»

    Підсумки діяльності за 2019 рік та пріоритетні напрямки роботи у 2020 році стали основною темою обговорення учасників підсумкової наради в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів. В онлайн-режимі до обговорення приєднався і колектив структурного підрозділу – Маріупольського міжрайонного управління водного господарства.

    Як відомо, рухатися вперед без «роботи над помилками» – то марна справа. Тож, проаналізувавши як досягнення, так і недоліки в роботі кожної ланки, узгодили врахувати їх у подальшій діяльності, аби покращити спільний результат. Адже попереду ще багато роботи. Зважаючи на довіру Держводагентства та Донецької облдержадміністрації зі створення сучасного лабораторного центру Східного регіону на базі басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів. І щоденно приймаючи виклики маловоддя в умовах посушливої зони діяльності та прогресуючих кліматичних змін.

   

Можливості залучення досвіду Нідерландів
для вирішення проблемних питань водопостачання в регіоні

    З такою метою на початку весни на Донеччину завітали члени голландської неурядової організації з надання допомоги та розвитку «Dorcas Aid International»*. Делегацію очолив керівник з розвитку партнерств Центрального офісу Доркас Маріус Стейговер у супроводі державного експерта Директорату регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій України Назарія Ковальчука.

    З іноземними гостями 11 березня 2020 року в Краматорську зустрілись представники Донецької облдержадміністрації, зокрема, департаменту екології та природних ресурсів, а також керівництво Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія».

    Темами обговорення сторін під час зустрічі стали проблеми водопостачання Донецької області, зокрема, особливості управління водними ресурсами, стан інфраструктури, технічні та економічні параметри, кількісні та якісні показники, основні виклики і ризики, наявні і прогнозовані проблеми в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі.

    Учасники зустрічі обговорили також досвід залучення механізмів приватно-державних партнерств для вирішення соціально-економічних проблем міста і громади, взаємодії з міжнародними фінансовими установами тощо. Гості акцентували увагу на голландському досвіді сталого вирішення питань водопостачання та управління водним господарством і висунули пропозицію визначитись, які проблеми і можливі рішення можна було б вивчити й застосувати на практиці в місцевих реаліях.

    «Компанія вивчає можливості використання досвіду Нідерландів в управлінні водними ресурсами для пошуку спільних підходів у подоланні викликів та ризиків, що постають в тому числі через шахтні стічні води, використовуючи механізми залучення до діалогу та співпраці між громадами, державними органами та приватним бізнесом. Така нещодавня ініціатива «Dorcas» отримала підтримку Посольства України у Нідерландах та Групи підтримки України в Європейській комісії», – наголосив керівник з розвитку партнерств «Dorcas Aid International» Маріус Стехауер (докладніше на сайті Донецької ОДА).

    Довідка: *«Dorcas Aid International» – це християнська організація допомоги та розвитку, яка піклується про бідних та пригноблених, незалежно від їхньої раси, віросповідання, статі чи політичного ситуації переконання. «Dorcas-Україна» реалізувала перші гуманітарні проєкти шляхом допомоги та реабілітації після повені у 1998 та 2001 роках у Закарпатській області. Інші проекти «Dorcas-Україна»: з 1999 року «Спонсорство за дитину» та з 2000 року «Сімейний догляд». Також «Dorcas-Україна» працювала в галузі охорони здоров’я, надання доступу до води та санітарії, медичної підтримки дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, профілактики СНІДу, відновлення фельдшерсько-акушерських пунктів та багатьох інших невеликих проєктах відповідно до потреб українців.

   

Сумлінна праця водників – для щедрого врожаю!
Готуємося до поливного сезону 2020

    З настанням весни господарства Донецької області готуються до проведення весняно-польових робіт. Незабаром почнеться посів ярих зернових культур, овочівники висівають насіння на розсаду…

    Вже найближчим часом з Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів та його структурним підрозділом Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства заключатимуться договори на послуги, пов’язані із забором води з водних об’єктів для поливу сільськогосподарських культур у 2020 році.

    Тож підготовка державних зрошувальних систем до роботи у поливний сезон йде швидкими темпами: проводиться ремонт трубопроводів, гідротехнічних споруд, насосно-силових агрегатів.

    Наприкінці лютого керівництво Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів провело моніторинг виконання завдань з підготовки до поливного сезону в Маріупольському МУВГ, зокрема на насосних станціях перевірено стан насосно-силового обладнання та його готовність до поливної кампанії 2020 року.

    Так, найближчим часом управління планує провести роботи по встановленню на насосній станції Мангушської зрошувальної системи насосно-силового агрегату Д 1250х65, придбаного за кошти Державного фонду розвитку водного господарства. Заплановані заходи забезпечать збільшення об’ємів забраної води водокористувачами для отримання сталих врожаїв на поливних землях.

   

Державний моніторинг поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця –
впевнено крокуємо до європейських стандартів

    Ключовим пріоритетом водної сфери у 2020 році визначено впровадження європейських підходів до моніторингу вод в Україні. Важливим кроком у цьому є облаштування 4 базових лабораторій системи Держводагентства, що мають забезпечити отримання інформації щодо хімічного стану масивів поверхневих вод за європейськими стандартами.

    Одна з них – басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Саме в басейні Сіверського Дінця уперше серед річкових басейнів України ще з початку 2019 року розпочато виконання діагностичного моніторингу за новим законодавством та європейськими вимогами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» (докладніше).

    Протягом року системні спостереження в рамках затвердженої програми виконувалися на річках басейну Сіверського Дінця в Харківській, Донецькій і Луганській областях у 34 точках на 25 масивах поверхневих вод з 699, які були виділені за типами у 2018 році.

    Можливості басейнової лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР з морально і технічно застарілим обладнанням дозволяли виконувати обмежений перелік досліджень забруднюючих речовин, визначений наказом Мінприроди від 06.02.2017 № 45 «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод» (докладніше).

    Нове сучасне лабораторне обладнання, отримане в рамках «Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік» за рахунок коштів Донецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, значно розширить функціональні можливості басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів і дасть змогу виконувати вимірювання за суттєво збільшеним переліком забруднюючих речовин.

    Вже з ІІ півріччя 2020 року буде відновлено виконання діагностичного моніторингу в басейні Сіверського Дінця на більшій кількості масивів (56) у 65 пунктах моніторингу з виконанням вимірювань на новому обладнанні у відповідності з визначеними переліками речовин, включно зі специфічними для басейну Сіверського Дінця.

    Також з ІІ півріччя 2020 року буде започатковано виконання діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод по суміжних басейнах – річок Приазов’я та Нижнього Дніпра з виконанням досліджень зразків води річок Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей) у басейновій лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР (м. Слов’янськ).

    На підготовчому етапі в 2019 році проведено капітальний ремонт приміщень басейнової лабораторії за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства для створення належних умов розміщення та експлуатації нового обладнання. З початку 2020 року триває монтаж і наладка отриманих лабораторних приладів, а також освоєння їх фахівцями лабораторії. Це, зокрема:

    • трьохквадрупольний хроматомас-спектрометр GCMS-TQ8050NX Shimadzu для визначення органічних речовин, монтаж та наладку якого виконано з 15 по 17 січня 2020 року сервіс-інженером ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» – офіційним представником Shimadzu в Україні.

    З 3 по 7 лютого проведено навчання фахівців басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів роботі на хроматомас-спектрометрі, встановлено методи визначення речовин. Наразі виконується калібровка приладу в режимі онлайн з сервіс-інженером ТОВ «ШИМЮКРЕЙН».

    • оптико-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою Avio 200 для визначення важких металів. Монтаж та наладку оптико-емісійного спектрометра виконано з 4 по 5 лютого начальником сервісного відділу ТОВ «СОК ТРЕЙД» – офіційним представником PerkinElmer в Україні.

    З 10 по 14 лютого хімік-методист ТОВ «СОК ТРЕЙД» проводив перший етап навчання фахівців басейнової лабораторії роботі на означеному приладі та встановлення методу визначення важких металів.

    Як бачимо, Держводагентством здійснюються серйозні кроки на шляху запровадження кращих практик моніторингу вод згідно з європейськими нормами. На зміну технічно та морально застарілому обладнанню прийшли сучасні високочутливі прилади, що розмістились у спеціально відремонтованих приміщеннях з потужними вентиляційними системами та надійним захистом від пилу. Досліджувані показники наразі відповідають вимогам Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу, а достовірність результатів буде підтверджуватись акредитацією ISO 17025.

   

Завчасна підготовка та якісний ремонт –
запорука сталої роботи зрошувальних систем

    Аномальна тепла зима з незначними опадами (від 20 до 65% місячної норми) засвідчила стійку тенденцію до кліматичних змін. «Якщо дефіцит опадів, який спостерігався ще з літа, збережеться, то проблема с посухою загостриться», – попереджають вітчизняні гідрометеорологи (докладніше).

    Тож для високої врожайності сільгоспкультур у традиційно посушливих регіонах, якими є південь і схід України, свої зусилля поєднують аграрії та водники. Адже збільшення зрошуваних земель та безперебійна робота зрошувальних систем є невід’ємними складовими розвитку економіки регіону і добробуту всієї країни.

    Сумлінно готуючись до поливного сезону 2020, працівники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів продовжують виконання усіх необхідних робіт.

    Так, працівниками Лиманської експлуатаційної дільниці Сіверсько-Донецького БУВР проведено поточний ремонт магістрального трубопроводу Насосної станції № 2 Оскільської зрошувальної системи № 2. Це має попередити втрати такого дорогоцінного ресурсу як вода та забезпечити стабільну й безаварійну її подачу на поля сільгоспвиробників.

    Наразі тривають роботи з технічного обслуговування насосно-силових агрегатів Д 1250-125 Головної насосної станції Оскільської зрошувальної системи № 1, що мають потужно і справно працювати протягом усього посушливого періоду.

    А ремонт і підтримка в робочому стані автомобілів КАМАЗ і ГАЗ 22171 Мангушської експлуатаційної дільниці Маріупольського міжрайонного управління водного господарства забезпечить мобільність та оперативність при обслуговуванні зрошувальних систем під час поливного сезону.

   

Аби запобігти можливим трагічним наслідкам – тренуймося заздалегідь!

    Вчитись – ніколи не пізно, а вчитись як діяти в екстремальних умовах іноді стає життєво необхідно… Пожежа 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за ліквідацією якої із завмиранням серця слідкувала уся країна, спонукає нас якомога уважніше поставитись до питань цивільного захисту і посилити заходи протипожежної безпеки в усіх сферах життя. В тому числі й на робочому місці, де ми проводимо тривалий час упродовж доби. Погодьтесь, краще кілька разів повторити, відточити на практиці усі дії та навички, перш ніж насправді зіткнутись із надзвичайною ситуацією і небезпекою для власного життя.

    Саме тому фахівці водної сфери відповідально поставились до рекомендацій Урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі. Так, 4 лютого 2020 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів було проведено позапланові протипожежні об’єктові навчання з елементами евакуації за участі керівного складу та всіх працівників у присутності інспекторів 6 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Донецькій області.

    Все, як насправді… Щільний дим, що охопив коридор і просочився до кабінетів… Пронизливий сигнал тривоги… Задимлені сходи, ось він – вихід! – і таке жадане свіже зимове повітря.

    Надзвичайно важливим було відпрацювати на практиці отримані в ході інструктажів знання як правильно діяти в умовах виникнення пожежі, швидко й без паніки проводити евакуацію персоналу та відвідувачів і без вагань надавати першу допомогу потерпілим. Адже саме такі оперативні і злагоджені дії можуть без перебільшення врятувати як власне життя, так і життя тих, хто у критичну мить опиниться з вами поруч. Бережіть себе, адже вам є для кого жити!

    Примітка: В Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів (04.02.2020) та Маріупольському міжрайонному управлінні водного господарства (05.02.2020) були проведені позапланові інструктажі про заходи з пожежної безпеки, а також об’єктові протипожежні навчання з елементами евакуації, в ході яких перевірено роботу пожежної сигналізації, відпрацьовані дії персоналу та ланок пожежогасіння, оповіщення і зв’язку, охорони громадського порядку, санітарного посту, удосконалено навички персоналу з евакуації та організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння.

   

Відновлення та підготовка меліоративних систем – наша спільна справа

    Перспективи розвитку зрошуваного землеробства на Донеччині стали головною темою зустрічі водників та аграріїв 28 січня 2020 року. Робоча нарада під головуванням директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації Артема Чагана та начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергія Трофанчука відбулась у приміщенні департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації (м. Краматорськ).

    Фахівцями департаменту та басейнового управління були розглянуті питання подальшого розвитку на території Донецької області зрошуваного землеробства, зокрема, шляхом здійснення заходів з реконструкції державних та внутрішньогосподарських меліоративних систем, ремонту насосно-силового обладнання, оновлення дощувальної техніки та облаштування систем краплинного зрошення.

    Начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів ознайомив присутніх з підсумками проведення поливної кампанії 2019 року та окреслив основні напрямки розвитку меліоративного комплексу в Донецькій області на 2020 рік. Акцентуючи увагу на перспективному проєкті відновлення роботи Слов’янської зрошувальної системи на землях Слов’янського району, Сергій Трофанчук наголосив, що виконання запланованих заходів забезпечить відновлення роботи 7 державних насосних станцій для проведення поливів сільськогосподарських культур на землях фермерського господарства «Верес» на площі 1910 га.

    За підсумками обговорення проблемних питань прийнято рішення продовжити здійснення на регіональному рівні організаційних заходів щодо відновлення сталої роботи водогосподарського комплексу та забезпечення ефективного використання існуючих основних меліоративних фондів (докладніше).

    Примітка: Слов’янська зрошувальна система введена в експлуатацію у 1985-1986 році і є найбільшою зрошувальною системою на півночі Донецької області. До складу зрошувальної системи входять 13 насосних станцій, 10 з яких безпосередньо забезпечують перекачку води господарствам на полив сільськогосподарських культур.

   

Впровадження моніторингу вод за європейськими вимогами –
ключовий пріоритет водної сфери у 2020 році

    Процес впровадження моніторингу вод за європейськими вимогами є однією із цілей Програми дій Уряду та ключовим пріоритетом водної сфери у 2020 році.

    Так, для втілення європейських підходів моніторингу вод в Україні наразі триває облаштування 4 базових лабораторій системи Держводагентства, одна з яких – басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Саме про це йшлося 16 січня 2020 року на нараді представників лабораторій моніторингу вод та фахівців Держводагентства, участь в якій узяв і начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук.

    В ході зустрічі були обговорені ключові питання фінансування виконання державного моніторингу вод у 2020 році та узгоджені стратегічні плани і цілі на 2020 рік для вимірювальних лабораторій.

    Зокрема, протягом 2020 року впровадження державного моніторингу вод рухатиметься такими кроками:

    Про це докладніше – на сайті Держводагентства.

    Відтепер європейськими підходами моніторингу вод охоплено 4 річкові басейни з 9-ти. Чотири сучасні лабораторії моніторингу вод забезпечать отримання достовірної інформації щодо хімічного стану масивів поверхневих вод. Зокрема, заплановано покриття 10% водних масивів для досліджень забруднюючих речовин для визначення хімічного стану (докладніше).

   

Басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів
розширює свій функціонал

    В Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів триває процес створення сучасної лабораторії для запровадження, згідно з вимогами водного законодавства, визначення хімічного стану масивів поверхневих вод не лише в басейні Сіверського Дінця, а й у суміжних річкових басейнах – річок Приазов’я та Нижнього Дніпра.

    Отримане басейновим управлінням наприкінці 2019 року обладнання, в тому числі трьохквадрупольний хроматомасс-спектрометр GCMS-TQ8050NX Shimadzu, яке було придбано за рахунок коштів Донецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках «Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік», вже розміщується у відремонтованих приміщеннях басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР.

    Монтаж та наладка хроматомасс-спектрометра за умовами договору поставки обладнання здійснюється в басейновій лабораторії з 15 по 17 січня 2020 року сервіс-інженером ТОВ «ШИМЮКРЕЙН» – офіційним представником Shimadzu в Україні.

    Після встановлення та наладки означеного приладу планується, також за умовами договору поставки обладнання, проведення навчання фахівців басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів для здійснення методом газової хроматографії у пробах вод з поверхневих джерел визначень органічних речовин з переліку 45 речовин, затвердженого Наказом Мінприроди від 06.02.2017 № 45.

   

На меті – попередження виникнення аварійних ситуацій

    Аварійну гідротехнічну споруду Шевченківського водосховища, розташованого у сел. Городещино м. Краматорськ, 10 січня 2020 року було обстежено комісією Краматорської міської ради, до складу якої увійшли і фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Обстеження ГТС за участі спеціалістів Краматорської міської ради, міського управління цивільного захисту, підприємства-балансоутримувача та фахівців Сіверсько-Донецького БУВР проводилось з метою підготовки до пропуску паводків та повені в 2020 році і попередження виникнення аварійних ситуацій.

    За результатами огляду комісією було зроблено необхідні висновки та рекомендації щодо потреби зниження рівня води до безпечного рівня та подальшої безпечної експлуатації аварійної ГТС.

   

Пересувна екологічна лабораторія –
у розпорядженні фахівців Сіверсько-Донецького БУВР

    Пересувна екологічна лабораторія, придбана для поліпшення стану довкілля в регіоні за рахунок еко-фонду Донецької області, відтепер у розпорядженні фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    26 грудня 2019 року під стінами Донецької обласної державної адміністрації очільник області Павло Кириленко урочисто вручав ключі від нової спеціалізованої техніки, що закуплена в рамках виконання Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього та природного середовища на 2019 рік.

    Всього придбано 16 одиниць техніки загальною вартістю понад 38 млн. гривень, серед яких 5 малих лісопатрульних комплексів, 5 сміттєвозів з боковим завантаженням, 2 самоскида МАЗ із заднім розвантаженням, 3 колісних ковшових екскаваторів-навантажувачів Hyundai H940S та одна пересувна екологічна лабораторія (пересувний пост) спостереження по визначенню якості води на базі автомобіля Ford Тransit.

    Як зазначив начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук, пересувна лабораторія буде використовуватись спільно департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації та фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та грунтів. Встановлене на базі автомобіля Ford Тransit лабораторне обладнання дозволятиме оперативно контролювати кількісні та якісні показники води по забруднюючим хімічним речовинам, електропроводності, розчиненому кисню (можливе застосування для проведення вимірів якості стічних вод, якості води після очисних споруд, аварійним скидам та інше) безпосередньо біля місця відбору, що дозволить своєчасно надавати інформацію для вжиття заходів оперативного реагування органам місцевого самоврядування та іншим органам влади (докладніше – відеорепортажі на телеканалах "С-плюс", "UA:ДОНБАС").

    Того ж дня під час засідання колегії Донецької облдержадміністрації відбулось обговорення виконання проєкту Регіональної програми моніторингу стану довкілля в Донецькій області на період 2020-2024 роки, а також міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки».

    Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА Сергій Натрус зазначив, що головною метою регіональної екологічної Програми є поліпшення стану довкілля Донецької області, підтримання екологічної рівноваги на її території, забезпечення конституційного права людини на безпечне для її життя і здоров’я довкілля та забезпечення органів, що відповідальні за охорону навколишнього природнього середовища, та органів місцевого самоврядування необхідною інформацією, як основи для прийняття управлінських рішень щодо покращення якості навколишнього середовища та надання своєчасної достовірної інформації про його стан (докладніше - перейти на сайт Донецької облдержадміністрації).

    Що ж до міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки», її реалізацію передбачається здійснити за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, коштів бюджетів міст, районів, об’єднаних територіальних громад та інших, не заборонених законодавством джерел. Ця програма дозволить значно підвищити рівень екологічної освіти, просвіти та інформування населення області, створити умови для запровадження у повсякденне життя моделей сталого споживання, активізувати їхню роль у запобіганні забруднення та здійсненні контролю за станом навколишнього природного середовища, сталому використанні природних ресурсів, у відновленні природно-ресурсного потенціалу Донеччини.

   

Талановита та ЕКО-свідома молодь Луганщини
отримала нагороди конкурсу, присвяченого Дню Сіверського Дінця

    24 грудня 2019 року в м. Сєвєродонецьку відбулось урочисте нагородження переможців та призерів конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» (по Луганській області), присвяченого Дню Сіверського Дінця – 2019.

    До зали засідань Луганської обласної державної адміністрації були запрошені юні учасники разом зі своїми наставниками. Цього року понад 260 творчих робіт надійшло на конкурс з Луганської області, і понад 100 дітей було номіновано для нагородження за високий рівень виконання малюнків і фотографій, відеороликів та літературних творів, мотиваційних розробок і дослідницьких робіт.

    Друзями Сіверського Дінця назвав їх представник організаторів конкурсу – начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук і зауважив, що для «нашого посушливого краю ця річка – єдине джерело промислового і питного водопостачання, і від збереження річкових вод у доброму стані залежить і добра якість нашого з вами життя».

    Директор Департаменту екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації Олег Тіхонов, вітаючи талановиту молодь, зазначив, що Сіверський Донець є не тільки найважливішою артерією Східної України, а ще і джерелом натхнення для всіх поколінь: «Молодь Луганщини, ви – наша надія і сподівання. У майбутньому саме вам доведеться дбати про нашу землю, про всі наші маленькі та великі річки», – сказав він. І висловив вдячність Сіверсько-Донецькому басейновому управлінню водних ресурсів, що 13 років поспіль проводить конкурс.

    На виховну місію заходу звернув увагу директор Департаменту освіти і науки Юрій Стецюк, адже конкурс допомагає дітям та молоді зростати екологічно-відповідальними, а через свої творчі роботи вони змушують і нас, дорослих, замислитись над важливими питаннями екології – над тим, що саме і в якому стані ми залишаємо їм у спадок.

    Переможці та призери цьогорічного конкурсу отримали почесні дипломи від організаторів та цінні ЕКО-подарунки від Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та Авторської художньо-керамічної майстерні «Український гончарний посуд», які вже другий рік поспіль підтримують талановиту й еко-свідому молодь сходу України.

   

Тиждень права:
практикум для співробітників БУВРу

    З 16 по 21 грудня 2019 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів провідним юрисконсультом управління Антоном Портяновим проведено низку консультативно-практичних занять з працівниками басейнового управління в рамках «Тижня права».

    В ході практикуму колегам роз’яснено зміни у чинному законодавстві України, в т.ч. з питань подання декларацій за 2019 рік, а також трудового, сімейного та спадкового права, і доведено до відома заходи щодо запобігання корупції на 2020 рік.

   

Сіверсько-Донецьке БУВР:
створення сучасної лабораторії моніторингу вод –
на завершальному етапі!

    Вже з другого півріччя 2020 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів має запрацювати сучасна лабораторія (одна з чотирьох в Україні у сфері управління Держводагентства) для визначення всього переліку 45 найбільш шкідливих для водного середовища забруднюючих речовин в басейні Сіверського Дінця, а також виконання вимірювань проб води з інших річкових басейнів України для визначення їх хімічного стану.

    З цією метою Сіверсько-Донецким БУВР за підтримки Донецької облдержадміністрації за рахунок коштів Донецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках «Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік» було придбано сучасне лабораторне обладнання та лабораторні меблі, загальна вартість яких складає майже 14,0 млн. грн.

    З 18 по 20 грудня 2019 року тривала доставка, розвантаження та підготовка до монтажу у приміщеннях басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР газового трьохквадрупольного хроматомасс-спектрометру GCMS-TQ8050NX Shimadzu, оптико-емісійного спектрометру з індуктивно-зв’язаною плазмою Avio 200 Perkin Elmer, системи твердофазної екстракції, хімпосуду, хімреактивів та стандартних зразків і допоміжного обладнання, лабораторних меблів, у т.ч. витяжних шаф, лабораторних столів, шаф для хімпосуду та балонів.

    Для облаштування басейнової лабораторії відповідно до вимог функціонування отриманого обладнання Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів виконуються останні роботи з ремонту лабораторних приміщень, змонтовано значну частину спеціальних меблів у кімнатах для визначення фізико-хімічних показників, приладовій та ваговій, газової хроматографії.

    Ремонтні роботи приміщень лабораторії та в цілому будівлі басейнового управління виконані за кошти загального та спеціального фонду бюджету басейнового управління, в тому числі виділених у 2019 році Держводагентством України з Державного фонду розвитку водного господарства.

    Найближчим часом будуть виконані основні роботи з капітального ремонту приміщень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів для атомної спектрометрії, прийому зразків та пробопідготовки до визначення органічних речовин, щоб вже у І півріччі 2020 року проводити наладку обладнання, навчання працівників лабораторії, тощо.

    Досягнутий прогрес – це результат партнерства центрального органу виконавчої влади – Держводагентства та Донецької облдержадміністрації, а також зусиль всього колективу басейнового управління задля довіри людей до даних про сучасний стан вод в басейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької і Луганської областей та стратегічного документу – Плану управління річковим басейном, який має бути розроблений для кожного річкового басейну України.

   

Поточний стан хвостосховищ Донбасу
та можливий аварійний вплив в умовах військових дій:
представлення результатів проєкту

    Фінальна нарада в рамках проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі», бенефіціаром якого є Міністерство енергетики та захисту довкілля України, відбулась 19 грудня 2019 року в м. Краматорськ. На ній були представлені результати досліджень поточного стану хвостосховищ Донбасу щодо їх можливого аварійного впливу на водні об’єкти в умовах військових дій.

    Учасниками наради стали національні та міжнародні експерти, екологічні аудитори та консультанти проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, представники Мінекоенерго, фахівці Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, ГУ ДСНС в Донецькій області, підприємств-операторів хвостосховищ у Донецькій області та інші зацікавлені сторони. Від Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів участь у нараді узяли начальник управління Сергій Трофанчук, начальник відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Ірина Сидоренко та заступник начальника відділу техногенно-екологічної безпеки Ольга Гаврилюк.

    За підсумками проєкту експертами були представлені результати обстеження хвостосховищ ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», ТОВ НВО «ІНКОР і Ко», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» та обговорені пріоритетні питання експлуатації хвостосховищ в умовах ведення військових дій, а також антропогенні навантаження на стан масивів поверхневих вод.

    В цілому ж одним з результатів проекту ОБСЄ «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі» стало покращення доступу до актуальних екологічних даних щодо екологічних загроз на сході України.

    Для довідки: Хвостосхо́вище (англ. tailingsstorage; нім. Bergeteich, Schlammteich; фр. bassin а dechets de lavage) – комплекс гідротехнічних споруд для приймання і зберігання відвальних хвостів. Складається із дамби з пристроями для її нарощування, магістрального та розподільчого пульпопроводів, водоприймальних колодязів та водоспускного колектору, спеціальних пристроїв для очищення стічних вод. Для будівництва хвостосховищ використовують від’ємні форми рельєфу – яри, балки, заплави річок, вироблені кар’єри та ін. Із хвостів намивається дамба, якою відгороджують хвостосховище. При відстоюванні відбувається розділення на осадову тверду фазу хвостів і воду. Вода вторинно використовується гірничозбагачувальною фабрикою (комбінатом) або очищується і скидається у стоки. Накопичені технологічні відходи у хвостосховищах є потенційною сировиною і можуть бути використані в якості «вторинних родовищ». Райони хвостосховищ є зонами підвищеного екологічного ризику.

   

Сіверський Донець – очима творчої молоді Донеччини

    Напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня 2019 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів за сприяння Державного агентства водних ресурсів України відбулось нагородження переможців та призерів 13-го творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» (по Донецькій області).

    Понад 800 конкурсних робіт від 100 навчальних закладів було подано цього року до розгляду журі, з них 382 роботи від 55 навчальних закладів саме з Донеччини. І вже серед них експертною комісією було обрано для нагородження по Донецькій області 47 ПЕРЕМОЖЦІВ (завантажити) та 65 ПРИЗЕРІВ (завантажити).

    У конференц-залі басейнового управління для юних друзів Сіверського Дінця заздалегідь було приготовано іменні дипломи та пам’ятні подарунки – флеш-карти від Донецької обласної державної адміністрації, яка вже 5-й рік поспіль підтримує заходи в рамках Дня Сіверського Дінця; ЕКО-пляшки та ЕКО-торбинки від Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні; інформаційні матеріали від Регіональних ландшафтних парків «Краматорський» і «Клебан-Бик», а також відділення «Крейдова Флора» Українського степового природного заповідника НАН України; ЕКО-посуд з червоної глини для створення ексклюзивних шедеврів від Авторської художньо-керамічної майстерні «Український гончарний посуд» та керамічні мишенята (символ наступного року) ручної роботи від майстрині гончарної справи, художника Наталії Калініної.

    Учасники конкурсу та їх викладачі мали можливість не тільки отримати заслужені нагороди, а й побачити свої творчі роботи на виставці, що була оформлена в холі басейнового управління, оцінити свій рівень виконання у порівнянні з переможцями, почути приємні слова визнання та побажань на майбутнє від почесних гостей з Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Донецької обласної державної адміністрації, Координатора проєктів ОБСЄ в Україні...

    Організатори конкурсу вдячні всім, хто долучився до цієї важливої справи – збереження водних ресурсів басейну Сіверського Дінця, зробив свій творчий внесок у досягнення доброї якості вод за європейськими стандартами, а також усім, хто завітав сьогодні на наше свято, щоб підтримати талановиту молодь Придінців’я (відеорепортажі на телеканалах "С-плюс", "UA:ДОНБАС").

   

Басейнова рада річок Приазов’я
відбулась за участі фахівців Сіверсько-Донецького БУВР

    Басейнова рада річок Приазов’я 17 грудня 2019 року відбулась за участі фахівців Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, які долучились до участі у засіданні в режимі скайп-зв’язку.

    Окрему увагу члени басейнової ради приділили питанню оцінки антропогенних впливів на якісний стан поверхневих вод в басейні річки Кальміус на території Донецької області з урахуванням впливу з неконтрольованої території, про що учасників засідання проінформувала заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР Наталія Білоцерківська.

    Присутніх було також ознайомлено з основними тенденціями змін клімату та особливостями їх впливу на водні ресурси басейну Приазов’я. Основну ж увагу члени басейнової ради приділили етапам розробки елементів Плану управління басейну річок Приазов’я та екологічним проблемам Утлюкського лиману.

    На завершення учасники засідання заслухали звіт робочої групи щодо проблем басейну річки Молочної та Молочного лиману та визначились із планом роботи басейнової ради на 2020 рік (докладніше – на сайті Держводагентства).

   

Нову систему моніторингу вод в басейні р.Дон
представлено членам басейнової ради Нижнього Дніпра

    Конструктивний діалог та взаємообмін інформацією – ключові меседжі чергового засідання басейнової ради Нижнього Дніпра, що відбулось 13 грудня 2019 року в конференц-залі Херсонського державного аграрного університету.

    Фахівці водної сфери, представники природоохоронних та громадських організацій, органів влади і місцевого самоврядування, експерти і науковці зібрались для обговорення дискусійних питань щодо різних аспектів управління річковим басейном для досягнення доброго стану вод, формування цілісного відношення до водних ресурсів та напрацювання шляхів вирішення екологічних проблем у межах суббасейну нижнього Дніпра.

    Інформацією про результати впровадження нової системи моніторингу вод в басейні річки Дон поділився з присутніми начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук. На екологічному стані басейну Дніпра та організації раціонального природокористування закцентував увагу зав.кафедри екології та сталого розвитку ХДАУ Віталій Пічура. Формування цілісного відношення до водних ресурсів через громадську діяльність стало темою виступу голови Херсонської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги Володимира Ідаятова. Заступник начальника БУВР нижнього Дніпра Андрій Пузанов виніс на обговорення розгляд плану басейнової ради нижнього Дніпра на 2020 рік (докладніше – на сайті БУВР нижнього Дніпра).

    І саме завдяки конструктивному діалогу та взаємообміну інформацією між зацікавленими сторонами членам басейнової ради вдалося розглянули напрацювання для плану управління річковим басейном Дніпра, прийняти ряд важливих рішень та обговорити подальші дії для досягнення екологічних цілей.

   

Підприємництво в епоху глобальних змін:
гра за новими правилами

    Розв’язання екологічних питань – один із напрямів Стратегії розвитку Донеччини на період до 2027 року. Про це йшлося в ході Національної практичної конференції «Підприємництво в епоху глобальних змін: гра за новими правилами», що відбулась 5 грудня 2019 року в м. Краматорську.

    Основною метою заходу стало визначення пріоритетних напрямків підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу для активізації його участі в процесі оновлення економіки Донецької області. Його організаторами виступили Донецька торгово-промислова палата за підтримки Донецької облдержадміністрації та Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області. А сама конференція відбулась у рамках реалізації заходів Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Донецькій області на 2019-2020 роки.

    Вітаючи учасників конференції, президент Донецької торгово-промислової палати Максим Ануфрієв наголосив на тому, що тематика цьогорічного заходу обрана організаторами не випадково, оскільки світ змінюється і трансформується з неймовірною швидкістю, і нові економічні та зовнішньоекономічні умови диктують нові правила гри. У зв’язку з цим, виникає нагальна потреба в налагодженні системної та послідовної роботи в визначенні пріоритетних напрямків підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу для активізації його участі в процесі оновлення економіки Донецької області (докладніше).

    До участі в конференції були запрошені представники регіональних та національних органів державної влади, міністерств та профільних відомств, підприємці малого і середнього бізнесу, регіональні торгово-промислові палати, бізнес-асоціації та громадські об’єднання, представники міжнародних організацій. Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України представляв начальник управління Сергій Трофанчук.

    Учасники конференції провели аналіз існуючих проблем та перспектив розвитку малого і середнього бізнесу, визначили пріоритетні напрямки, механізми та інструменти державної й міжнародної підтримки, обговорили можливості залучення інвестицій, презентували ефективні практики розвитку та історії успіху...

    Так, в.о. директора департаменту економіки Донецької ОДА Галина Чурікова у своєму виступі основну увагу приділила Стратегії розвитку Донеччини на період до 2027 року і зазначила, що наразі визначено два ключових напрями можливої розумної спеціалізації Донеччини: промислове виробництво на базі новітніх матеріалів та креативні сфери, які спираються на результати індивідуальної творчості. В якості основи для розвитку зазначених напрямів передбачаються ІТ-технології, зелена енергетика та розв’язання екологічних питань. Стосовно пошуку конкретних ніш та видів діяльності, то вони, згідно з прогнозами, мають здійснюватися у форматі так званого процесу підприємницького відкриття, який передбачає проведення тристоронніх консультацій між владою, бізнесом, закладами вищої освіти і дослідницької сфери із залученням громадськості (докладніше).

    Конференція став зручним майданчиком для обміну досвідом, ефективним інструментом зміцнення існуючих і встановлення нових взаємовигідних зв’язків та ділових контактів. Доброю традицією заходів, які започатковує та проводить Донецька ТПП, стало залучення до дискусій успішних представників малого та середнього бізнесу. Саме від них підприємці мають змогу дізнатися про шляхи розв’язання проблем в бізнесі, почути успішні історії та отримати валізу нових знань.

    Конференція завершилась на позитивній ноті. Всі учасники зійшлися на спільній думці, що співпраця у межах досягнення певної мети та задля вирішення конкретних завдань передбачає об’єднання й координацію зусиль і ресурсів, адже зміна правил гри ведення бізнесу в епоху глобальних змін диктує зовсім іншу швидкість реагування.

   

Талановита молодь Харківщини отримала нагороди
13-го творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді»

    Як із маленького струмочка починається велика ріка, так і з любові до природи зростає любов до своєї Батьківщини, – упевнені організатори творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді». Саме тому вже 13-й рік поспіль на території басейну Сіверського Дінця проводить конкурс дитячо-юнацької творчості Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів спільно з громадською організацією «Сіверський Донець – відродження» під егідою Державного агентства водних ресурсів України у рамках заходів з відзначення Дня Сіверського Дінця.

    Його основна мета – сформувати у юного покоління українців активну громадянську позицію з питань охорони природи, усвідомлення важливості річки Сіверський Донець як основної водної артерії сходу України та бажання зберегти водні ресурси рідного краю. До участі в конкурсі щороку запрошуються учні та студенти Харківської, Донецької та Луганської областей, які мріють бачити річки свого дитинства чистими і готові докласти до цього власних зусиль!

    Цьогорічний меседж конкурсу – «Зробимо наші річки чистими від пластику та фосфатів!» підтримали майже 650 учасників від трьох областей, через які тече наш Сіверський Донець, надавши понад 800 конкурсних робіт від 100 навчальних закладів. Їх творчі здобутки – яскраві малюнки, спостереження у фотографіях, виразні поетичні й прозові твори, ефектні розробки-мотиватори, захоплюючі відеоролики та аналітичні дослідницькі роботи – є вагомим внеском у справу очищення наших водойм від шкідливого пластику та небезпечних фосфатів для досягнення доброї якості вод за європейськими стандартами.

    4 грудня 2019 року в художній галереї Інформаційно-виставкового центру «Бузок» (м. Харків) відбулось урочисте нагородження переможців та призерів по Харківській області 13-го творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді», організоване Сіверсько-Донецьким БУВР спільно з ГО «Сіверський Донець – відродження» за підтримки Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області та ГО «Харківське обласне товариство меліораторів та водогосподарників».

    Учасники конкурсу та їх викладачі мали можливість не тільки побачити свої художні роботи в стінах престижної арт-галереї Інформаційно-виставкового центру «БУЗОК», а й оцінити свій рівень виконання у порівнянні з переможцями, з’ясувати, у чому на думку журі потрібно покращити свої знання та вміння. Та найголовніше і найприємніше – отримати заслужені нагороди та пам’ятні подарунки від організаторів і спонсорів конкурсу.

    Цього року юні жителі Харківщини подали на конкурс 165 творчих робіт від 20 навчальних закладів, з яких експертним журі було обрано ПЕРЕМОЖЦІВ (перелік завантажити) та ПРИЗЕРІВ (перелік завантажити).

    Почесну місію нагородження переможців та призерів 13-го творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» 2019 узяли на себе начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук, в.о.начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області Денис Ткачов, начальник Харківського МУВГ Віталій Жук, заступник начальника Управління раціонального використання природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля-начальник відділу раціонального використання, відтворення, охорони природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації Дмитро Топчій, член-кореспондент Академії технологічних наук України Олексій Кірюхін, голова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги Сергій Размєтаєв.

    Переможці отримали почесні дипломи за І, ІІ, ІІІ місце, призери були відзначені іменними подяками, інші діти отримали невеличкі дипломи учасника. Подяками було відзначено і тих викладачів, які вже протягом кількох років зберігають вірність нашому конкурсу, активізуючи відповідно творчу діяльність молоді у своєму навчальному закладі.

    Природоохоронні зусилля талановитої молоді Придінців’я також було винагороджено пам’ятними подарунками від організаторів та спонсорів конкурсу – Сіверсько-Донецького БУВР, Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області, Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Авторської художньо-керамічної майстерні «Український гончарний посуд» (м. Слов’янськ).

    Ще кілька дітей отримали відзнаки від Інформаційно-виставкового центру «Бузок» за яскраве висвітлення теми збереження водних ресурсів.

    На часі – нагородження призерів та переможців конкурсу по Донецькій та Луганській областях, слідкуйте за анонсами на нашому сайті (перейти на відповідну сторінку).

   

Басейнова рада Сіверського Дінця та нижнього Дону:
ефективний інструмент для конструктивного діалогу
та сучасна платформа для узгодження рішень

    Про План управління річковим басейном як один з основних інструментів для досягнення «доброго» стану вод та впровадження європейських стандартів у моніторинг якості поверхневих вод йшлося 28 листопада 2019 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів на засіданні басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону, яке очолив голова басейнової ради, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації Олександр Лихач.

    Вже вдруге в цьому році для вирішення важливих питань річкового басейну збираються стейкхолдери з Харківської, Донецької та Луганської областей, які увійшли до складу басейнової ради, а також запрошені, представники різних щаблів влади і громадських об’єднань, різних галузей економіки та сфер діяльності, однак об’єднані спільною метою – досягнення «доброго» стану вод у суббасейнах Сіверського Дінця та нижнього Дону (докладніше у розділі "Басейнова рада").

    Про конкретні кроки з розробки елементів Плану управління річковим басейном Дону, а саме 1, 2, 3 та 4 його розділів доповів присутнім заступник голови басейнової ради, начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук.

    Район басейну річки Дон став першим серед річкових басейнів України, в якому в 2018-2019 роках за підтримки Координатора проектів ОБСЄ було виконано натурні дослідження, проаналізовано сучасний стан басейну, визначено масиви поверхневих вод і розпочато діагностичний моніторинг. Для розгляду басейнової ради надано пропозицію щодо залучення експертної підтримки ОБСЄ у 2020 році для розробки 5, 6 і 7 розділів ПУРБ, яку підтримали як члени басейнової ради, так і присутні на засіданні представники Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

    Сергій Трофанчук також акцентував увагу присутніх, що завдяки спільним діям Держводагентства, Сіверсько-Донецького БУВР, ОБСЄ та Донецької обласної державної адміністрації у 2019 році виконані заходи щодо підвищення потенціалу басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР. Головною метою є збільшення переліку вимірювань забруднюючих речовин, а також речовин, специфічних для суббасейну Сіверського Дінця. Таким чином у Слов’янську працюватиме одна з 4-х в Україні сучасних лабораторій моніторингу вод для визначення хімічного стану водних масивів за європейськими стандартами. Це підтвердила в інтерв’ю ЗМІ і начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод Держводагентства Марія Шпанчик, яка брала участь у засіданні басейнової ради (стаття, відеорепортаж).

    Засідання басейнової ради пройшло в атмосфері зацікавленої дискусії, обговорювалися результати діагностичного моніторингу по всіх його видах: за забруднюючими речовинами для встановлення хімічного стану поверхневих вод, за гідроморфологічними та гідробіологічними показниками.

    Попередні результати моніторингу в 2019 році у суббасейні Сіверського Дінця учасникам заходу представили начальник відділу водних об’єктів та моніторингу вод Сіверсько-Донецького БУВР Ірина Сидоренко, керівник групи експертів ОБСЄ Олексій Ярошевич, старший науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України Олена Лєтицька та представник Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського Тетяна Кузнєцова. Отримані від експертів відповіді та пояснення були корисними для сприйняття оцінки екологічного стану масивів поверхневих вод як по руслу Сіверського Дінця, так і по основних його притоках у Харківській, Донецькій і Луганській областях за даними моніторингу.

    Зокрема, учасники заходу дізнались, що діагностичний моніторинг за новими вимогами у суббасейні Сіверського Дінця був виконаний першим серед річкових басейнів України. Для всіх 10 типів масивів поверхневих вод району басейну річки Дон були встановлені референційні значення для біологічних показників, а також межі класів якості за сольовим складом та біогенними речовинами, які будуть використані для встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод. За результатами моніторингу Сіверсько-Донецького БУВР у 2019 році всі досліджувані масиви поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця відносяться до 2 класу хімічного стану «недосягнення доброго» за вмістом свинцю та нікелю. За висновками експертів більше половини досліджуваних масивів поверхневих вод за гідроморфологічними критеріями не відповідають високому статусу. Найбільших гідрологічних та гідроморфологічних змін зазнало русло Сіверського Дінця. За біологічними показниками, з оброблених на даний час результатів відборів, найбільш забрудненими є річки Казенний Торець, Кривий Торець, Бахмутка та Верхня Біленька.

    Начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод Держводагентства Марія Шпанчик поінформувала членів басейнової ради про плани Держводагентства на 2020 рік з реалізації державного моніторингу у річкових басейнах, в тому числі щодо здійснення операційного моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця.

    До протоколу басейнової ради та плану роботи басейнової ради на 2020 рік було включено низку питань, зокрема щодо виконання завдань з розробки Плану управління річковим басейном Дону у 2020 році; виконання водоохоронних заходів у рамках обласних програм Харківської, Донецької та Луганської областей, а також підприємствами-водокористувачами; здійснення заходів у Харківській та Луганській областях з визначення балансоутримувачів безхазяйних гідротехнічних споруд, тощо, які планується розглянути на чергових засіданнях басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону.

   

Нові можливості співпраці водників та рибників:
Міжнародна виставка-форум «Fish Business Ukraine 2019»

    З 21 по 23 листопада 2019 року на території виставкового комплексу «КиївЕкспоПлаза» проходить Перша Міжнародна виставка-форум рибної індустрії та риболовного хобі «Fish Business Ukraine 2019», організаторами якого є Державне агентство рибного господарства України та компанія «Евроіндекс» за підтримки Державного агентства водних ресурсів України і Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    «Fish Business Ukraine» – це той майданчик для зустрічей, перемовин та знайомств, що може стати платформою для створення нових підприємств, переобладнання вже наявних та налагодження нових каналів збуту готової продукції, анонсували організатори на сайті заходу (докладніше), висловлюючи сподівання, що виставка буде традиційним місцем зустрічі риболовної спільноти, демонстрації трендів та обміну досвідом.

    Адже за статистикою ФАО (Food and Agriculture Organization, FAO) щорічне споживання риби пересічним українцем становить близько 12 кг, при нормі 20. Однією з причин цього вважається повільний розвиток української рибної індустрії, адже левова частка усієї спожитої риби є імпортованою: імпорт риби та морепродуктів перевищує власний вилов та вирощування риби у десятки разів (докладніше).

    За визнанням фахівців, Україна у цій сфері має значний потенціал: інвестиційну привабливість галузі, що поступово зростає, людський капітал, традиції риболовлі та ведення аквакультури. Однак вирішити застарілі проблеми і виробити нові економічні моделі можливо лише за умов консолідації аквакультурної та риболовної спільноти. Важливим кроком для розвитку галузі як раз і стало започаткування цього року міжнародної виставки-форуму рибної індустрії та риболовного хобi «Fish Business Ukraine».

    Водна сфера на виставці представлена експозицією Держводагентства із численними роздатковими матеріалами, ролл-апами про новий водний менеджмент та цікавими відео про водну галузь. Фахівці Держводагентства Ольга Лисюк та Валерій Бабчук узяли участь у панельній дискусії «Регулювання і контроль», де поспілкувалися з учасниками заходу на тему впровадження європейських вимог у водний менеджмент України, отримання електронного дозволу на спецводокористування, про оренду водних об’єктів та встановлення режимів їх роботи, а ще про розробку елементів Планів управління річковим басейном (докладніше).

    З новими можливостями для співпраці водників та рибників, а також із сучасними інноваціями і технологіями в галузі рибного господарства та промисловості, рекреаційного рибальства тощо ознайомилась в ході участі у Міжнародній виставці-форумі «Fish Business Ukraine 2019» і начальник технічного відділу Сіверсько-Донецького БУВР Тетяна Ігнатенко.

   

Водники Сіверського Дінця взяли участь
у Форумі екологічного партнерства «Влада – Бізнес – Суспільство»

    Налагодження діалогу між владою, промисловістю та громадськістю регіону з урахуванням екологічних аспектів є основною метою дводенного Форуму екологічного партнерства, що 20 і 21 листопада 2019 року проходив у м.Святогірську на Донеччині.

    З ініціативою його проведення виступили члени Програми ООН із відновлення та розбудови миру, завдяки чому на платформі форуму зустрілись представники Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку громад та територій України, Донецької та Луганської облдержадміністрацій, керівники департаментів екології та природних ресурсів Донецької та Луганської областей, представники органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань, промисловості та енергетики, бізнесу та медіа.

    Від Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів участь у форумі взяли заступник начальника управління Наталія Білоцерківська та начальник відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Ірина Сидоренко.

    Учасники заходу отримали можливість обмінятись досвідом та пропозиціями щодо шляхів покращення стану довкілля. Серед пріоритетних напрямків докладання спільних зусиль – аналіз сучасного рівня екологічної відповідальності промислового регіону та можливість впровадження екологічної компоненти у підприємницьку діяльність, обговорення існуючих регіональних екологічних стратегій, та проблематики їх впровадження в умовах проведення ООС, аналітичний огляд проблемних питань та стану навколишнього середовища промислових регіонів, тощо.

    Від керівництва департаментів екології та природних ресурсів Донецької та Луганської облдержадміністрацій прозвучала інформація про існуючу систему моніторингу довкілля в регіоні, в т.ч. поверхневих вод; наявних екологічних ризиків, пов’язаних з діяльністю промислових підприємств, зокрема вугільної промисловості; природоохоронних заходів, що реалізуються в областях, а також планів на 2020 рік.

    Крім того, серед учасників форуму розповсюджено публікацію під назвою «Комплексний аналіз даних про стан довкілля в Донецькій та Луганській областях (витяг зі звіту)», видану в рамках Програми ПРООН за фінансової підтримки Урядів Данії, Швейцарії та Швеції, для підготовки якої були використані дані Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (розділ «Водні ресурси»).

   

В Держводагентстві презентовано дорожню карту
розвитку сучасного європейського моніторингу вод в Україні

    Україна впевнено крокує шляхом впровадження стандартів ЄС у сфері якості води та управління водними ресурсами. Та для налагодження повноцінного європейського моніторингу та покриття ним усієї України маємо зробити ще багато кроків. Начасі виконання нового Порядку здійснення державного моніторингу вод, що набув чинності з 1 січня 2019 року, вимагає не лише організаційних зусиль, а й сучасного обладнання та навчання спеціалістів.

    Саме про це йшлося 15 листопада 2019 року в ході робочої зустрічі фахівців Держводагентства з керівниками басейнових управлінь, на базі яких наразі створюються чотири сучасні лабораторії моніторингу вод для визначення хімічного стану водних масивів. Одна з них – лабораторія Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, де вже з січня 2019 року розпочато виконання діагностичного моніторингу вод у басейні Дону відповідно до нового Порядку і наразі ведуться ремонтні роботи з метою створення відповідних умов для встановлення нового сучасного обладнання, що дозволить виконувати вимірювання по всіх пріоритетних та специфічних показниках (докладніше). А місяць тому фахівці лабораторії пройшли навчання та тренінги з визначення пріоритетних забруднюючих речовин відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС у Центральній дослідній лабораторії Головної інспекції по охороні довкілля Польщі.

    Відповідно до «дорожньої карти» цілей розвитку моніторингу вод в Україні Перший заступник Голови Держводагентства Михайло Хорєв озвучив наступні кроки – це підготовка програми моніторингу для всіх річкових басейнів, акредитація лабораторій по ISO 17025 та поступове збільшення покриття моніторингом масивів поверхневих вод України. Говорилось також про збільшення потужностей лабораторії моніторингу вод Дністровського БУВР за допомогою придбання додаткового обладнання, пришвидшення підготовчих процесів для запуску лабораторії в БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, завершення оснащення лабораторії у МОЗМ дніпровських водосховищ та її запуск у ІІ півріччі 2020 року, а також у цей же період часу розширення функціоналу лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР (докладніше).

    До кінця поточного року буде сформовано програму діагностичного моніторингу на 2020 рік для річкових басейнів Дністра, Дунаю та Вісли та операційного – для басейну Дону в частині виконання її Агентством. Отримані дані стануть основою для підготовки реалістичних планів управління річковими басейнами для досягнення доброго стану вод відповідно до європейських стандартів якості.

    В цілому, до 2022 року Україна матиме повну картину щодо хімічного стану масивів поверхневих вод, а у подальшому – запровадження дослідницького моніторингу, який забезпечить виїзд по «гарячих точках» та оперативне реагування у випадках аварійних забруднень (докладніше).

    Крім того, присутніми було обговорено процес оптимізації лабораторій моніторингу вод та ґрунтів у водогосподарських організаціях та створення на Херсонщині у БУВР нижнього Дніпра лабораторії, яка за злагодженої логістики зможе виконувати дослідження якості ґрунтів майже для всієї країни. Питання створення сучасної лабораторії моніторингу якості ґрунтів актуальне у сучасних умовах відкриття ринку землі, особливо для аграріїв, які стануть потенційними споживачами таких послуг.

   

ЗА – МИР! Ми долучились до участі
у ІІ Міжнародному форумі з питань реінтеграції на Донбасі

    «Реінтеграція на Донбасі – поліпшення гуманітарної ситуації та зміцнення контактів між людьми в регіоні конфлікту» – саме так звучить головний меседж Другого Міжнародного форуму, що відбувся 13-14 листопада 2019 року в Києві за участі водників Сіверського Дінця.

    Цьому передували ряд зустрічей начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергія Трофанчука та заступника начальника управління Наталії Білоцерківської з представниками міжнародних гуманітарних організацій на платформі нещодавно відкритого громадського простору «Друкарня: осередок громадянського суспільства Слов’янська». Центр заснований німецькою НУО DRA для підтримки розвитку громадянського суспільства в Слов'янську та за його межами за фінансової підтримки проєкту Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

    Так, 27-28 вересня 2019 року під час офіційної церемонії відкриття «Друкарні» у м.Слов’янськ за участі заступника Генерального консула Німеччини в Донецьку Петера Шмаля, виконавчого директора DRA Штефана Меллє, історика й дослідника з Берліну Вільфреда Їльге та представниці Фонду «Відкрите суспільство» Йоганни Прусінг були обговорені актуальні питання минулого й майбутнього для громадянського суспільства на Донбасі, зокрема й щодо стану довкілля та можливостей впливу громадськості на покращення екологічної ситуації у нашому регіоні.

    А 1 листопада 2019 року в стінах центру громадянського суспільства «Друкарня» зустрічали європейську делегацію під керівництвом Енн Ле Хуеро, Пауліни Мофраїс та Іріс Мураз із Європейської громадянської асамблеї (Assemblée Européenne des Citoyens – AEC), французького підрозділу Гельсінської громадянської асамблеї (HCA). Це журналісти, науковці та активісти громадянського суспільства, що прибули із Франції, Бельгії, Іспанії, Боснії, Італії та Росії в рамках навчальної поїздки, що була організована у партнерстві з міжнародною платформою CivilM+. Місія АЕС у рамках платформи – підвищити обізнаність європейського громадянського суспільства про конфлікт в Україні та інформувати громадськість про проблеми, з якими стикається українське суспільство.

    В ході панельних дискусій з представниками громадянського суспільства, міжнародних організацій та органів місцевої влади, присутніх на зустрічі, були обговорені ключові екологічні проблеми Донбасу. Центральною темою зустрічі став вплив конфлікту на екологічну ситуацію в регіоні, з особливим акцентом на складну систему водопостачання в Донецькій та Луганській областях, яка існує ще з радянських часів. В якості експертів виступили фахівці Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук та Наталія Білоцерківська, які надавали необхідні пояснення та поправки. З цього приводу учасники зустрічі обговорили обмежений доступ до водних ресурсів прифронтових районів та екологічні ризики, що каталізуються через конфліктну динаміку, яка вирує в індустріально розвиненому регіоні.

    Тож логічним продовженням стало запрошенням фахівців-водників Сіверського Дінця до участі у ІІ Міжнародному форумі «Реінтеграція на Донбасі – поліпшення гуманітарної ситуації та зміцнення контактів між людьми в регіоні конфлікту», що був організований міжнародною платформою громадянського суспільства CivilM+, яка своєю головною метою бачить відновлення миру на Донбасі в демократичній Україні всередині європейського дому.

    Учасники Форуму – дипломати, представники громадянського суспільства, національні та міжнародні експерти, серед яких і начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук, – обговорили питання інтеграції населення, що живе під важким тягарем триваючого конфлікту, розглянули особливості державної політики у сфері реінтеграції та завдання громадянського суспільства у цій сфері, поділились досвідом подолання інших конфліктів та миротворчих зусиль в європейському регіоні, а також можливостей застосування цього досвіду в українському контексті. Кінцева мета зустрічей – розробити дорожню карту реінтеграції регіону конфлікту з фокусом на охоплене ним населення та привернути міжнародну увагу до наслідків конфлікту, в тому числі для екологічної ситуації на Донбасі (докладніше)

   

Наша ЕКО-просвітницька робота з молоддю отримала схвальний відгук
на Національному форумі з питань поводження з відходами в Україні

    «Проблемні питання та кращі практики рекультивація полігонів і сміттєзвалищ» – це ключова тема Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», що 7-8 листопада 2019 року відбувся у м.Святогірську Донецької області.

    Його організаторами стали Всеукраїнська екологічна ліга (докладніше) і Центр екологічної освіти та інформації спільно з Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації за сприяння Комітету екологічної політики та природокористування Верховної ради України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Донецької облдержадміністрації і Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз.

    Участь у Форумі взяли і фахівці-водники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України – начальник відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Ірина Сидоренко та провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Юлія Киркач.

    Доповіді учасників стосувались широкого спектру питань, пов’язаних з технологіями рекультивації полігонів твердих побутових відходів та космічного моніторингу звалищ ТПВ, правовим регулюванням питань поводження з відходами та регіональними особливостями впровадження технології їх переробки, вирішенням питань вторинного забруднення у місцях накопичення відходів та проблемам виникнення несанкціонованих звалищ, участю громадськості у розв’язанні екологічних проблем та інформаційною політикою і розвитком освітніх програм, спрямованих на підвищення рівня обізнаності населення щодо поводження з відходами, тощо.

    До речі, досвід еколого-просвітницької роботи Сіверсько-Донецького БУВР з дітьми та молоддю (проведення ЕКО-ігор з роздільного збору сміття для його вторинної переробки та ЕКО-толок для боротьби із несанкціонованими сміттєзвалищами) було наведено у якості позитивного прикладу головою Лиманського осередку Всеукраїнської екологічної ліги, вчителем-методистом, учителем початкових класів вищої категорії Лиманського НВК №1 Оленою Войтенко, доповідь якої увійшла до збірки матеріалів Форуму (докладніше на сайті ВЕЛ).

    Учасники заходу мали можливість в ході оглядової поїздки наочно ознайомитись з об’єктами рекультивації полігонів у містах Слов’янськ та Краматорськ, а також несанкціонованого сміттєзвалища у с.Богородичне (докладніше у відеосюжеті на телеканалі «UA: Донбас»).

   

Обмін досвідом з питань охорони праці
між БУВРами Тиси та Сіверського Дінця

    Комплексні взаємоперевірки стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху у водогосподарських організаціях – новий спосіб підвищення ефективності роботи з попередження нещасних випадків, аварій та пожеж та черговий крок удосконалення водної галузі. У листопаді 2019 року обмінятись досвідом з питань охорони праці мали можливість відповідні фахівці басейнових управлінь водних ресурсів Тиси та Сіверського Дінця.

    З 5 по 7 листопада 2019 року до Сіверсько-Донецького БУВР завітали головний інженер Тячівського МУВГ Микола Тхорук та провідний інженер з охорони праці Ужгородського МУВГ Йосип Вейгеші, які разом з фахівцями басейнового управління – в.о. заступника начальника управління Володимиром Мельниковим та провідним інженером з охорони праці Людмилою Білозор здійснили перевірку роботи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та функціонування системи управління охороною праці у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів.

    За підсумками комплексної перевірки було відзначено високий рівень та належну організацію роботи з охорони праці, забезпечення безпечних умов праці на виробництві та недопущення нещасних випадків і дорожньо-транспортних пригод та пожеж, за що вже три роки поспіль Сіверсько-Донецьке БУВР бере першість в міському конкурсу-огляді з охорони праці.

    Гості також високо оцінили позицію начальника Сіверсько-Донецького БУВР Сергія Трофанчука щодо забезпечення пріоритету життя та здоров’я працівників над виробничою діяльністю. Адже здорові й безпечні умови праці є стратегічним завданням як держави в цілому, так і кожного окремого підприємства чи установи задля збереження кваліфікованого та високоефективного трудового потенціалу.

   

На часі – підготовка водогосподарського комплексу
до роботи в осінньо-зимовий період

    Підготувати водогосподарський комплекс до сталої роботи в осінньо-зимовий період – відповідальне завдання для членів міжвідомчої комісії, що 7 листопада 2019 року зібрались в стінах Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    У такій консультативно-дорадчій формі фахівці різних відомств взаємодіють постійно, координуючи важливі питання раціонального й комплексного використання водних ресурсів у суббасейні Сіверського Дінця. Головна мета – забезпечити населення і галузі економіки регіону водою з урахуванням екологічних вимог і потреб всіх учасників водогосподарського комплексу. А при зміні водогосподарської, екологічної, гідрометеорологічної обстановки та у разі виникнення аварійних ситуацій – забезпечити вчасне прийняття ефективних управлінських рішень.

    Як зазначив голова міжвідомчої комісії, начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук, у маловодний період літньої межені саме завдяки злагодженим діям всіх учасників водогосподарського комплексу та чітким дотриманням і своєчасним коригуванням режимів роботи водних об’єктів у суббасейні Сіверського Дінця було підтримано водність річок та забезпечено сталу роботу руслових водозаборів для потреб централізованого водопостачання населення і галузей економіки Харківської, Донецької та Луганської областей.

    На часі – встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем для безаварійного пропуску можливих осінніх паводків і весняної повені за рахунок створення до 20% вільної ємності і забезпечення їх сталої роботи відповідно до диспетчерських графіків і Правил експлуатації на осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

    Аналізуючи водогосподарську обстановку, начальник відділу техногенно-екологічної безпеки Сіверсько-Донецького БУВР Віктор Баюш зауважив, що наповнення водосховищ комплексного призначення вже знаходиться в межах 50-94%, що є запорукою сталої їх роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. З урахуванням гідрометеорологічних умов у регіоні на фоні маловодного попереднього періоду, очікувана водність по руслу Сіверського Дінця становитиме в середньому 65-95% від норми на водпості Печеніги та 60-80% на водпості Лисичанськ. Встановлення льодоставу на річках та водосховищах суббасейну Сіверського Дінця в основному очікуються в першій декаді грудня, в терміни, близькі до середніх багаторічних значень.

    За підсумками засідання міжвідомчою комісією були встановлені та подані на затвердження до Держводагентства режими роботи руслорегулюючих Печенізького, Червонооскільського, наливного Краснопавлівського водосховищ і водогосподарських систем та відомчих водосховищ комплексного призначення на період осінньо-зимової межені 2019-2020 років, з урахуванням пропозицій ключових учасників водогосподарського комплексу суббасейну Сіверського Дінця.

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів має забезпечити координацію дій та контроль за дотриманням встановлених режимів роботи, а також проведення протягом листопада-грудня комплексних перевірок технічного стану гідроспоруд водосховищ та водогосподарських систем для сталої їх роботи і безаварійного пропуску тало-дощових паводків і весняної повені.

    Цього ж дня фахівці Сіверсько-Донецького БУВР та представники відомств Донецької області по скайп-зв’язку взяли участь у засіданні міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у районі басейну річок Приазов’я, що проводилось Басейновим управлінням водних ресурсів річок Приазов’я (докладніше).

   

Науково-технічна рада Держводагентства
розглянула низку важливих для водної галузі питань

    Водні ресурси, інфраструктура та інвестиції у водній сфері – саме таким темам було присвячене чергове засідання науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України 6 листопада 2019 року в м.Києві, в якому взяв участь і начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук.

    В ході спільного засідання секцій «Економіка та інвестиційна дільність» і «Водні ресурси та інфраструктура» науково-технічної ради Держводагентства було докладно розглянуто низку актуальних для водогосподарської галузі питань.

    Дискусійне питання екологічного стану р.Сула на території Полтавської області було представлене з різних позицій: регіональних водників, місцевої влади, громадськості та інституту «Дніпродіпроводгосп». Проблемою, за словами експертів, стало «бездумне вжиття точкових заходів», яке замість відновлення гідрологічного режиму річки призвело до значного погіршення екологічного стану. Натомість тепер виправлення ситуації потребує ретельного вивчення річки як цілісної екосистеми та прийняття невідкладних управлінських рішень (докладніше).

    З питання про участь басейнових рад у розподілі коштів Державного фонду розвитку водного господарства присутнім було представлено механізм, завдяки якому басейнові ради, вже починаючи з 2020 року, зможуть впливати на процеси узгодження та розподілення фінансування із державного бюджету на проблеми, які мають бути першочергово розв’язані водниками у співпраці з басейновими радам (докладніше).

    Замінити такий критерій як «розчистка річок» на «ревіталізацію річок», що у Європі є ефективним екологічним заходом з відновлення водних об’єктів, запропонували водникам представники громадської організації «Екологія-Право-Людина». Про ці та інші важливі питання, розглянуті науково-технічною радою, читайте на сторінках офіційного сайту Держводагентства (докладніше).

   

Подія року у водній сфері –
Міжнародний водний форум «AQUA Ukraine – 2019»

    XVII Міжнародна спеціалізована виставка в рамках Міжнародного водного форуму «AQUA Ukraine 2019» у м.Києві з 5 по 7 листопада 2019 року стала справжньою подією для фахівців водної сфери – місцем зустрічі та обміну досвідом, майданчиком для діалогу й побудови партнерських відносин.

    Саме на цьому акцентував увагу під час відкриття форуму перший заступник Голови Держводагентства Михайло Хорєв: «Водний форум – це можливість для налагодження партнерських стосунків між владою та стейкхолдерами у водній сфері і Держводагентство підтримує організацію такого заходу та щороку бере у ньому участь. Де ще, як не на форумі, під одним дахом представлено понад 300 підприємств із 15 країн світу, що виробляють свою продукцію, яка дотична до водної галузі» (докладніше).

    Серед 17 тисяч квадратних метрів виставкових стендів від лідерів сучасного водного світу яскраво представлена експозиція Держводагентства. Цього року на острівку головних водників країни – інтерактивний стенд зі сторінками віртуального путівника водними пріоритетами, здобутками, заходами тощо та дівчата-моніторгині, які демонстрували досліди на воді, пригощали смачними пряниками з логотипом водників і розповідали про водну галузь України.

    Часткою експозиції Держводагентства стали й інформаційні матеріали від Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів – проспект (докладніше) та проморолик (докладніше), а також спецвипуск науково-виробничого журналу «Водне господарство України», присвячений Дню Сіверського Дінця – 2019 (докладніше).

    Як завжди, «AQUA Ukraine 2019» – це численні заходи і найсучасніші водні технології, новітні розробки, продукція, товари та послуги для широкого кола відвідувачів, насамперед, фахівців з водних питань.

    Одним з таких публічних заходів стала експертна дискусія «New water management», до участі в якій було запрошено водників, екологів, гідробіологів, гідрометеорологів, хіміків, експертів у сфері моніторингу вод. До участі у ній долучився і начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук.

    В ході панельних дискусій провідні стейкхолдери у водній сфері намагалися знайти відповіді на низку важливих питань водної політики в Україні за темами: «Незаборонені фосфати – загроза для річок» (докладніше), «Впровадження моніторингу поверхневих вод за європейськими стандартами» (докладніше), «Реформування водного сектору» (докладніше) тощо.

    У підсумку кожен почув для себе певні відповіді, отримав потужний заряд для руху вперед і вгору та розуміння того, що ми самі маємо змінюватися і змінювати все навколо.

   

Відтворення водних біоресурсів
у басейні Сіверського Дінця

    Осінь – традиційна пора зариблення водойм, адже осінній мальок швидше набирає потрібної ваги і краще адаптується до природних умов.

    З метою відтворення водних біоресурсів водойм загальнодержавного значення з території насосної станції Лиманської експлуатаційної дільниці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у с. Яцківка Слов’янського району 30 жовтня 2019 року відбулось планове зариблення Червонооскільського водосховища (відеорепортаж).

    До водойми об’ємом 435,1 млн.м3 випущено 29 тисяч екземплярів дворічного молодняка середньою вагою 200 грамів. Товстолоб (24 тис. екз.), короп (4 тис. екз.) та білий амур (1 тис. екз.) були закуплені працівниками підприємства «Оскіл» у Куп’янському рибгоспі для збереження сталих запасів прісноводної риби. Ці види вважаються рибами-меліораторами, що покращують стан водних екосистем, оскільки харчуються водоростями (в тому числі й шкідливими синьо-зеленими) і відтак рятують водойми від надмірного заростання, при цьому не конкуруючи між собою у виборі харчів. Таким же чином на початку жовтня понад 2,5 тонн малька риб-меліораторів було вселено у водойми-охолоджувачі Слов’янської ТЕС.

    Зариблення проводилось відповідно до Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Міністра аграрної політики та продовольства України. Контроль за процесом зариблення та охорону місць вселення водних біоресурсів здійснюють спеціалісти Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області.

    Оскільки Червооскільське водосховище входить до складу водогосподарського комплексу басейну Сіверського Дінця (здійснює багаторічне компенсуюче регулювання стоку р. Оскіл, забезпечуючи подачу води в канал Сіверський Донець-Донбас), його зариблення відбулось у присутності фахівців водної галузі та громадськості, а саме начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергія Трофанчука, начальника Лиманської експлуатаційної дільниці Валерія Власова та голови громадської організації «Сіверський Донець – відродження» Віктора Антоненка.

    Зариблення водойм промисловими видами риб – невід’ємна складова відновлення рибогосподарського потенціалу водойм України та відтворення водних біоресурсів басейну Сіверського Дінця.

   

Екологічна безпека на сході України:
прес-тур і майстер-клас для журналістів

    Як збройний конфлікт на сході України впливає на стан водойм і повітря, промислові об’єкти та заповідні території? Як грамотно висвітлювати екологічні проблеми, що виникли внаслідок військових дій? І яка роль сучасних ЗМІ у вирішенні проблем довкілля та попередженні еко-катастроф?

    Своїм досвідом з цих та інших питань мали змогу поділитись з регіональними журналістами й блогерами українські та міжнародні експерти у сфері екології в ході триденного заходу для ЗМІ на Донеччині з 29 по 31 жовтня 2019 року.

    Майстер-клас і прес-тур з екологічної журналістики: «Екологічна безпека та збройні конфлікти: що відбувається та як про це писати/знімати/розповідати» були організовані для всіх охочих медіа-фахівців (на конкурсній основі) Координатором проєктів ОБСЄ в Україні в рамках спільного з Міністерством енергетики та захисту довкілля проєкту «Допомога в розширенні системи моніторингу на Донбасі». Захід проводився у співпраці з екологічною мережею «Зой» та за участі тижневика WOZ die Wochenzeitung (Швейцарія).

    Мета заходу – покращення висвітлення питань екологічної безпеки на сході України, обмін досвідом між журналістами та блогерами у висвітленні екологічної тематики та створення платформи для спілкування з українськими й міжнародними фахівцями з питань екологічної безпеки регіону. До експертної групи долучились і фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів – начальник управління Сергій Трофанчук, начальник басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Олена Лоткова та начальник відділу ведення водного кадастру та моніторингу вод Ірина Сидоренко.

    Під час дискусійних панелей були озвучені результати спільних з ОБСЄ моніторингових досліджень в басейні Сіверського Дінця. Начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук у своєму виступі розкрив журналістам екологічні виклики для стану водних ресурсів регіону в контексті збройного конфлікту на ході України. Він акцентував увагу присутніх на окремих аспектах державного моніторингу поверхневих вод з урахуванням впливів з непідконтрольної території, зокрема наявності підприємств, які потенційно можуть здійснювати негативний вплив через гідрографічну мережу на поверхневі водні об’єкти, у т.ч. внаслідок військових дій.

    Програмою заходу було передбачено відвідування об’єктів водних, промислових, заповідних, де в результаті військових дій виникли або можуть виникнути екологічні проблеми. Після отримання консультацій експертів та порад колег за підсумками прес-туру і майстер-класу планується підготовка відповідних журналістських матеріалів.

   

Басейнові ради як діючий активний інструмент
для досягнення «доброго» стану вод

    Як правильно налагодити роботу басейнових рад для їх ефективної взаємодії з басейновими управліннями та успішного досягнення результату, на який націлена вся водна реформа? Це та інші актуальні питання стейкхолдерів змін були винесені для розгляду на дводенний семінар-тренінг 22-23 жовтня 2019 року, організований у м.Києві проєктом Євросоюзу «Водна ініціатива плюс» (EUWI+) спільно з Центром підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

    На початку заходу Голова Держводагентства Ірина Овчаренко представила присутнім механізм, завдяки якому басейнові ради, вже починаючи із 2020 року, зможуть впливати на процеси узгодження та розподілення фінансування із державного бюджету на критичні проблеми, які мають бути першочергово розв’язані водниками у співпраці із басейновими радами, зміни у порядках фінансування, які мають запрацювати з наступного року.

    «Басейнові ради це не ті громадські об’єднання, які ми звикли бачити зазвичай, це має бути активний, діючий інструмент, у якому працюватимуть агенти впливу, кожен з яких буде виражати думку певного кола водокористувачів, лобіювати їх інтереси, і тим самим відбуватиметься процес узгодження дій, який включатиме врахування інтересів усіх заінтересованих сторін», – акцентувала Ірина Овчаренко. Крім того, додала, що від нас із вами залежить, чи будуть басейнові ради органами дії, чи просто функціонуватимуть як стереотипні об’єднання (докладніше).

    Детально Голова Держводагентства зупинилася на покроковій реалізації планів управління річковими басейнами через роботу басейнових рад та окреслила основні методи співпраці басейнової ради із управліннями водних ресурсів у межах басейнів та очікувані результати. Зазначила, що ПУРБ базується на ряді заходів, впроваджуючи які басейнова організація досягає ключового показника «доброго» стану вод, і націлила на те, що відповідно для досягнення мети має бути синергія дій басейнових рад, басейнових управлінь водних ресурсів та Держводагентства.

    Темою першого навчального дня стала роль басейнових водогосподарських організацій у роботі секретаріатів басейнових рад, другий день семінару було присвячено громадським консультаціям для розробки Планів управління річковим басейном. На практичних заняттях було проведено аналіз діяючих регламентів та внутрішнього розпорядку басейнових рад, а також розглянуто основні етапи підготовки громадських консультацій. Досвідом роботи аналогічних інституцій у своїх країнах поділились фахівці із Франції, Молдови, Бєларусі та Вірменії.

    Заступники голів та виконавчі секретарі басейнових рад, а також фахівці відділів басейнової взаємодії та зв’язків з громадськістю в процесі навчання відкривали для себе нові інструменти взаємодії та вчились правильно комунікувати для швидшого досягнення «доброго» стану вод за європейськими стандартами. За відгуками учасників семінар пройшов надзвичайно продуктивно, отримана інформація стане у нагоді для подальшого розуміння роботи басейнових рад.

   

Припинено розкрадання державного майна:
несанкціонованим діям колишніх працівників покладено край

    22 жовтня 2019 року спеціалістами Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів виявлено несанкціонований вивіз труб діаметром 500 і 800 загальною довжиною 48 метрів на території Дільниці з ремонту гідротехнічного устаткування басейнового управління за участю «співробітника поліції» та колишнього в.о. начальника Слов’янського міжрайонного управління водного господарства Олександра Бондарєва.

    Зазначені незаконні дії були призупинені в.о. заступника начальника Сіверсько-Донецького БУВР Володимиром Мельниковим та працівниками юридичної служби басейнового управління. На місце події були викликані співробітники Національної поліції, якими було складено протокол, проводиться службове розслідування.

    Репортаж про це дивіться на телеканалі «С-плюс» (завантажити).

   

Європейському моніторингу поверхневих вод бути!
Навчання фахівців лабораторій у Варшаві

    Визначати пріоритетні речовини за європейськими стандартами навчали фахівців лабораторій Держводагентства їх колеги з Польщі.

    З 21 по 25 жовтня 2019 року тренінг для українських моніторгистів у м. Варшава був організований за домовленостями, досягнутими Головою Держводагентства Іриною Овчаренко під час її вересневого робочого візиту до Польщі у рамках транскордонного співробітництва.

    Зокрема, українські фахівці лабораторій моніторингу поверхневих вод вчились правильно і відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС визначати пріоритетні забруднюючі речовини та виконувати дослідження на газовому хроматомас-спектрометрі та спектрометрі з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS).

    Тренінг відбувався у Центральній дослідній лабораторії Головної інспекції з охорони довкілля Республіки Польща. Тут польські фахівці визначають вміст пестицидів та легких органічних сполук у воді.

    У навчанні взяли участь фахівці Дністровського та Сіверсько-Донецького басейнових управлінь водних ресурсів, Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ і Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор‘я та нижнього Дунаю. Від басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР навчання пройшли провідний хімік спектрометричних та специфічних досліджень Анна Баранова та хімік I категорії Катерина Бережна.

    За словами фахівців Держводагентства, які брали участь у навчальній програмі, тренінг був дуже інформативний та охоплював питання, в яких українські фахівці лабораторій ще зовсім початківці, тому такий досвід буде надзвичайно корисний для подальшого розвитку моніторингу українського водного сектору.

   

Це зроблено для тебе!
Сквер «Рибальський Гай» на березі Казенного Торця

    На мапі «чистих берегів річок» віднині з’явився ще один куточок раю, що має власну назву: «Сквер «Рибальський Гай». А розташований він на березі однієї з приток Сіверського Дінця – річки Казенний Торець – в районі сел.Красногірка на околиці Краматорська, куди залюбки приїжджають відпочити і порибалити місцеві мешканці.

    Організатором ЕКО-толоки «Рибальський Гай» у суботу 19 жовтня виступила громадська організація «Клуб рибалок України» // «UAFishing.Club» (м. Краматорськ) (докладніше), яка вже не вперше проводить різні екологічні акції зі збереження чистоти берегів річок. І знаходить підтримку Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та громадської організації «Сіверський Донець – відродження»: керівника «UAFishing.Club» Ярослава Бойка було відзначено подякою у Міжнародний день чистих берегів і День Сіверського Дінця – 2019.

    Наразі ж фахівці-водники та ЕКО-активісти Слов’янська мали можливість власноруч долучитись до ЕКО-ініціатив краматорських рибалок, а саме висадки саджанців та наведення чистоти на березі Казенного Торця.

    В густому ранковому тумані поступово шикувались в ряди стрункі деревця берези і верби, маленькі кущі чорноплідної горобини. І тільки-но всі саджанці зайняли відведені для них місця, як крізь туман пробилося сонечко і освітило новостворений «Рибальський Гай». Ліричну нотку в осінній пейзаж додали і два молодих лебеді, які ніби припливли помилуватись на результати людської доброї справи…

    Загалом 60 молодих саджанців не лише прикрасили голу місцину, а й укріпили берег річки, а у подальшому сприятимуть затінку і більш комфортному відпочинку на лоні природи.

    Організатори створення скверу «Рибальський Гай» звертаються до всіх, хто буде тут відпочивати поряд з молодими деревцями, з проханням доглядати та оберігати цей куточок затінку і краси: «Це зроблено для тебе! Не будь байдужим, дбай про них…» (докладніше).

    ЕКО-відповідальному ставленню до природи Ярослав Бойко в свою чергу навчатиме і юне покоління у рамках свого нового проекту: «Перша соціальна школа риболовного мистецтва – UaFishingClubSchool» (докладніше).

   

Фахівці європейського рівня –
задля досягнення доброї якості вод

    Вимогою сучасного стрімкого життя і запорука професійного успіху є постійне підвищення свого фахового рівня. Чудовою нагодою цього для фахівців провідних лабораторій системи Держводагентства став семінар-тренінг, організатором якого виступила «Водна ініціатива Європейського Союзу для Східного партнерства», що проходив у Києві 16 та 17 жовтня 2019 року.

    До участі у заході долучилась і Анна Баранова, провідний хімік спектрометричних та специфічних досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Метою навчального семінару-тренінгу стали гармонізація та вдосконалення знань про методи аудиту і звітності, а також використання й впровадження результатів аудиту для фахівців лабораторій. Внутрішні аудити повинні проводитись через заплановані проміжки часу, щоб надати інформацію про відповідність лабораторії її власним вимогам до системи управління та лабораторної діяльності, включаючи вимоги міжнародного стандарту EN ISO / IEC 17025: 2017.

    В якості тренерів – представники Агентства з охорони довкілля (Австрія): менеджер з навколишнього середовища та аудитор Аннеліз Ріттер; фахівці акредитованої випробувальної лабораторії Агентства Феліцітаз Зейтц та менеджер з якості, аудитор Крістіна Трімбахер.

    До участі у заході були запрошені фахівці партнерських лабораторій з Вірменії, Азербайджану та України, зокрема, персонал лабораторії, відповідальний за проведення внутрішніх аудитів у своїх власних випробувальних лабораторіях.

    Інтерактивний підхід з теоретичними матеріалами і практичними вправами в групових роботах для учасників має допомогти учасникам семінару-тренінгу впровадити і професіоналізувати принципи та практики аудиту в повсякденній роботі. А отриманий сертифікат засвідчить нову сходинку професійного зростання фахівців лабораторій на шляху до досягнення доброї якості вод за європейськими стандартами.

   

Вітаємо з ЮВІЛЕЯМИ співдружні нам освітні заклади!

    2019 рік став щедрим на ювілеї вищих навчальних закладів, з якими вже багато років плідно співпрацює Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів – це 80-річчя Донбаського державного педагогічного університету та 110-річчя Слов’янського хіміко-механічного технікуму.

    За доброю традицією, святкування ювілейних дат віднесено на жовтень, коли освітяни відзначають своє професійне свято – День учителя.

    Начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук та голова громадської організації «Сіверський Донець – відродження» Віктор Антоненко особисто привітали колективи навчальних закладів з гучними ювілеями.

    І при цьому відзначили, що наша плідна багаторічна взаємодія з питань екологічної освіти та виховання молоді дає надію на зростання нової генерації українців – з підвищеним почуттям екологічної відповідальності за долю рідної країни та її природних багатств.

    Від Сіверсько-Донецького БУВР бажаємо представникам співдружніх освітніх закладів невпинного руху вперед і вгору, підкорення нових вершин і виходу на нові рубежі, впевненості в обраному шляху і втілення усіх задумів заради процвітання України!

   

Нова сучасна техніка вимагає оновлених знань

    Техпарк Маріупольського міжрайонного управління водного господарства Сіверсько-Донецького БУВР нещодавно поповнився новим екскаватором-навантажувачем MST M542, придбаним за кошти Державного фонду розвитку водного господарства Держводагентства.

    Очікується, що техніка нового покоління буде більш енергоефективною та дозволить зменшити витрати на паливно-мастильні матеріали, а також навантаження на довкілля за рахунок європейських екологічних стандартів двигуна.

    Для справного та ефективного використання нової техніки на базі Маріупольського МУВГ було організовано навчання за участі представників заводу-виробника – ТОВ «МАШИНЕРІ ГРУП».

    Машиніст екскаватора 5 розряду Костянтин Кірієнко успішно пройшов навчання за напрямком «Оператор екскаватора-навантажувача MST M542». Засвоєні знання про особливості експлуатації нової техніки, можливі несправності та шляхи їх усунення були закріплені в ході практичних занять. Сертифікат про проходження навчання засвідчив, що Костянтин цілком опанував нову техніку та готовий до виконання виробничих завдань.

   

«Я прибрав – твоя черга 2»: змінимо майбутнє разом!

    Вже другий рік поспіль Держводагентство активно долучається до екологічного івенту «Міжнародний день чистих берегів», що відзначається щороку третьої суботи вересня. В 2019 році визначний день припав на суботу 21 вересня і проходив під меседжем: «Я прибрав – твоя черга 2: змінимо майбутнє разом!».

    До цього дня колектив Сіверсько-Донецького БУВР та його структурних підрозділів провів низку заходів за чистоту довкілля та берегів водних об’єктів басейну Сіверського Дінця. Це й ЕКО-рейд на берег Казенного Торця разом з активістами громадської організації «Сіверський Донець – відродження», і розчистка від сміття двокілометрової зони ПЗС річки Бичок працівниками Клебан-Бикського гідровузла, і екологічні толоки із залученням молоді та громадськості на берегах річок Калець та Мокрі Яли.

    Крім того, 20 і 21 вересня під час відзначення Дня Сіверського Дінця увагу гостей та учасників заходів було акцентовано на необхідності ЕКО-відповідального ставлення до навколишнього природного середовища. Зокрема, до програми науково-практичної конференції було включено виступ ЕКО-активіста, майбутнього еколога Данііла Блінова про особисті громадські інціативи як приклад свідомого ставлення молоді до збереження чистоти довкілля.

    А під час урочистої частини ЕКО-фестивалю вже третій рік поспіль відбулось нагородження 12-ти громадських ЕКО-активістів з Донецької, Луганської та Харківської областей, що відзначились організацією та проведенням протягом року різних екологічних акцій та ЕКО-толок з розчистки берегів річок, озер, джерел басейну Сіверського Дінця, боротьбою із пластиковим сміттям та формуванням екологічної свідомості суспільства, зокрема, дітей та молоді, у своєму регіоні.

    З метою активізації громадських ініціатив з дотримання чистоти берегів річок на одній із локацій було організовано перегляд відеороликів: «Я прибрав – твоя черга!» та «Я прибрав – твоя черга 2: змінимо майбутнє разом!».

    «Зробимо нашу річку чистою від пластику та фосфатів!» – це головний меседж і творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді!», який вже у 13-й раз активізує молодь на зміни майбутнього та яскраво демонструє, що молодь Придінців’я – ЗА чисте довкілля! А бути ЕКО-свідомим – це класно! це круто! це модно! Наразі прийом конкурсних робіт завершено, триває реєстрація надісланих творчих робіт, на черзі – оцінювання експертною комісією, а далі – нагородження переможців! Слідкуйте за анонсами на нашому сайті.

   

Сіверський Донець єднає! Яскравий ЕКО-івент з нагоди Дня річки

    День Сіверського Дінця уже 13-й рік поспіль єднає усіх, хто небайдужий до долі основної водної артерії сходу України. І харків’ян у верхів’ях, і мешканців Донеччини, яких дінцева вода напуває аж до Маріуполя через канал Сіверський Донець – Донбас, і жителів посушливої Луганщини, для яких це – чи не єдине джерело питного водопостачання.

    Місцем зустрічі невипадково обрано Слов’янськ, адже тут базуються Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів і громадська організація «Сіверський Донець – відродження», що є ініціаторами та організаторами масштабних заходів за сприяння Держводагентства та підтримки Донецької обласної державної адміністрації. А дату святкування на галузевому рівні уже закріплено – щороку 21 вересня.

    Напередодні 20-го уже за традицією в конференц-залі Донбаського державного педагогічного університету – офіційні збори у форматі науково-практичної конференції, а по суті форуму однодумців. Така собі синергія влади і громади, об’єднаних важливою метою – збереження водних ресурсів басейну Сіверського Дінця в контексті басейнового принципу управління і досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів за європейськими стандартами.

    На важливості цього завдання, яке поставлене перед усіма річковими басейнами держави, наголосила і представник Державного агентства водних ресурсів України й почесна гостя свята Ірина Войтюк. А начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук розповів про досягнуті успіхи у розробці Плану управління річковим басейном та створенні єдиної системи моніторингу якості вод в басейні Сіверського Дінця.

    Це річка єднання – одностайно звучало з уст доповідачів – незалежно від мови й національної ідентичності, місця проживання і точки докладання професійних зусиль. Ентузіасти і фахівці, освітяни і науковці, юність і зрілість зійшлись на спільній думці про екологічну відповідальність кожного з нас за те, яким ми передамо у спадок майбутнім поколінням наш Сіверський Донець.

    Щирим занепокоєнням пролунав заклик студента-еколога та ЕКО-активіста Данііла Блінова об’єднати зусилля влади і громадськості заради збереження чистоти довкілля, і не лише у Міжнародний день чистих берегів, який цього року також припав на 21 вересня, а й повсякдень кожен в міру сил і можливостей. Як саме – Данііл розповів на власному прикладі.

    Громадські ініціативи юного еколога з очищення річкових берегів та боротьби із пластиковим сміттям разом зі ще десятьма представниками ЕКО-спільнот з Харківської, Донецької та Луганської областей були урочисто відзначені організаторами у другий день святкування Дня Сіверського Дінця.

    Так, ІІІ відкритий ЕКО-fest «Сіверський Донець – ріка натхнення та любові» гостинно розкрив свої обійми всім друзям Сіверського Дінця – від Сяну до Дону – 21 вересня у Центрі культури і довкілля м.Слов’янська. Його локації за трьома напрямками – екологія, етнографія та мистецтво – давали можливість кожному обрати щось своє до душі. Для дітей і дорослих – ЕКО-гра по Сіверському Дінцю, аква-грим і майстер-класи плетіння з паперової лози, виготовлення ляльок-мотанок та паперових представників флори і фауни Придінців’я, алея майстрів хенд-мейду і мистецьких полотен, шиті та в’язані іграшки, вишиваний одяг та ЕКО-торбинки для будь-яких потреб…

    А ще презентації об’єктів заповідного фонду та басейнової лабораторії моніторингу вод, експрес-дослідження води і продуктів харчування, цінні поради зі здорового способу життя та ЕКО-відповідального сортування сміття, виставка-продаж ЕКО-товарів із натуральних компонентів для особистої гігієни без алергій та безфосфатного догляду за оселею…

    І звичайно ж, яскраві й талановиті виступи творчих колективів Слов’янщини, які майстерно доводять: Слов’янський край – пісенний і танцювальний, гостинний і щирий, з неперевершеним колоритом і багатим рекреаційним потенціалом.

    Дводенний ЕКО-івент завзято пройдено, але на цьому День Сіверського Дінця не завершується: він залишається у серці кожного з його численних учасників і невдовзі продовжиться підведенням підсумків творчого конкурсу для дітей та юнацтва «Сіверський Донець – очима молоді», що вже 13-й рік виховує ЕКО-свідоме покоління українців на сході нашої держави.

    Організатори – Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів та громадська організація «Сіверський Донець – відродження» висловлюють щиру вдячність за допомогу в організації заходів з нагоди Дня Сіверського Дінця – 2019: колективу Донбаського державного педагогічного університету та особисто директору – Світлані Омельченко; колективу КЗ «Центр культури і довкілля м.Слов’янська» та особисто директору – Олександру Кашлакову, а також його творчим представникам: Фольклорному вокальному ансамблю «Слов’яночка» (керівник – Ганна Кушнір); ансамблю спортивного бального танцю «Вдохновение» (керівник – Марія Литвинова); колективу КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м.Слов’янська» та особисто директору – Наталії Мельниковій, а також його творчим представникам: Народній вокальній студії «Сольвейг» (керівники – Інна Куриленко, Олена Карпенко), вокальній студії «Соната» (керівник – Олександр Куриленко); керівнику театрального гуртка «7 поверх» Івану Дедюхіну; керівникам гуртків декоративно-ужиткового мистецтва Марині Діденко, Тетяні Каліберді, Світлані Зєнцовій, Лілії Солодуховій, Туристичному клубу «ТОР» (керівник – Ольга Артющенко); колективу КПСМНЗ «Школа мистецтв м.Слов’янська», зокрема: Джаз-ансамблю «Імпровіз» (керівник – Наталія Рамазанова), Танцювальному колективу «Лідер» (керівник – Олена Кичігіна); театральному класу (керівник – Марина Шевельова); вокальному класу відділу сольного співу (керівник – Інна Куриленко); Зразковому ансамблю народного танцю «Родничок» (головний балетмейстер – Заслужений працівник культури України Володимир Котов); колективу Студії арабського танцю «Оазіс» (керівник – Вікторія Котова); Зразковому ансамблю народного танцю «Акварель» (керівник – Анна Бибка); Зразковому ансамблю сучасного та спортивно-бального танцю «ФО СТЕП» (хореограф – Ірина Беньямінова); Народному вокальному колективу «Передзвін» Бибасівського Центру культури і дозвілля (керівник – Сергій Лисенко); поетесі Любов Мєженіній та співачці Світлані Замулі; керівництву КЗ «Станція юних техніків м.Слов’янська» та керівникам гуртків Євгенії Гнилицькій, Ользі Краснопівцевій, Павлу Гребенюку; Слов’янському хіміко-механічному технікуму та особисто директору Олексію Котлярову та викладачу прикладної екології Валентині Камнєвій; вчителю географії Слов’янської загальноосвітньої школи № 1 Катерині Задерихіній; керівнику гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Слов’янської загальноосвітньої школи № 7 Тетяні Бойко; колективу Національного природного парку «Святі Гори» (директор – Сергій Приймачук); колективу Регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» (директор – Ірек Залялов); колективу Регіонального ландшафтного парку «Краматорський» (директор – Євген Скляров); колективу Регіонального ландшафтного парку «Слов’янський курорт» (заступник директора – Лілія Рудіч); колективу Народного аматорського колективу «Студія-клуб «Слов’яни» та особисто Наталії Ветрюк, Юлії Селівановій, Тетяні Савченко, Валентині Кононенко, Наталії Прохоровій, Максиму Руденку, Ганні Клименко; ГО «Чарівні Руни» та Громадській спілці «ЕКОсистема» і особисто Юлії та Андрію Тимчак; Клубу органічного землеробства і здорового способу життя «Росток» та особисто Тетяні Вечерській; «ЕКО вега лавка» та особисто Євгенії Алфімовій; нутріціологу, експерту здорового харчування Ользі Горват; Шоу-студія «Мона» та особисто Наталії Уваровій; майстриням хенд-мейду Марині Крівцун і Дар’ї Гончаровій; художнику Тетяні Ждановій.

   

Модернізація – для ефективної праці!

    Завдяки підтримці Державного агентства водних ресурсів України проходить планове оновлення обладнання та колісної техніки структурних підрозділів.

    Так, 16 вересня 2019 року до Маріупольського міжрайонного управління водного господарства Сіверсько-Донецького БУВР прибув новий екскаватор-навантажувач MST M542, придбаний за кошти Державного фонду розвитку водного господарства Держводагентства.

    Наступного дня ключі від нового екскаватора для подальшої ефективної роботи в урочистій атмосфері вручив машиністу екскаватора 5 розряду Костянтину Кірієнку в.о. начальника Маріупольського МУВГ Олег Капленко.

    Експлуатація техніки нового покоління допоможе зменшити витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів, а європейські екологічні стандарти двигуна зменшать навантаження на оточуюче середовище. Висока маневреність екскаватора-навантажувача MST M542 та сучасне навісне обладнання відкривають можливості для широкого спектру надання платних послуг.

   

Хвостосховища промислових підприємств сходу України:
попередження та мінімізація аварійного впливу на водні об’єкти
в умовах військових дій

    В рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі», бенефіціаром якого є Міністерство енергетики та захисту довкілля України, 16 вересня 2019 року в конференц-залі Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів відбулась робоча нарада сторін Проекту за темою: «Дослідження поточного стану хвостосховищ Донбасу щодо їх можливого аварійного впливу на водні об’єкти в умовах військових дій».

    Учасниками наради стали національні та міжнародні експерти, екологічні аудитори та консультанти ОБСЄ з числа науковців, представники Команди підтримки реформ Мінприроди, фахівці Департаментів екології та природних ресурсів Донецької та Луганської облдержадміністрацій, Сіверсько-Донецького БУВР та підприємств-операторів хвостосховищ у Донецькій та Луганській областях.

    Начальник басейнового управління Сергій Трофанчук ознайомив присутніх з особливостями запровадження інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та етапами розробки Плану управління річковим басейном (ПУРБ) річки Дон із суббасейнами Сіверського Дінця та нижнього Дону. На етапі розробки ІІ розділу ПУРБ на основі даних державного обліку водокористування було виконано аналіз антропогенних навантажень в басейні та їхніх впливів на довкілля, в т.ч. в умовах бойових дій, а в IV розділі за підтримки проекту ОБСЄ встановлено перелік специфічних забруднюючих речовин, характерних для річкового басейну.

    Окрім представлення власне проектної діяльності, більшу частину зустрічі було присвячено обговоренню проблематики з представниками підприємств-операторів хвостосховищ, з акцентуванням уваги на особливостях екологічної безпеки та проблем кожного підприємства в умовах проведення військових дій, в тому числі з’ясовувались можливості огляду об’єктів та виконання необхідних досліджень.

    Покращення доступу до актуальних екологічних даних щодо екологічних загроз на сході України має стати одним з результатів проекту ОБСЄ «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі». Це передбачає поглиблений аналіз екологічних загроз найбільш небезпечних промислових підприємств з акцентом на безпечну експлуатацію хвостосховищ, результати якого планується оприлюднити наприкінці 2019-го.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Басейновою лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР згідно з Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік продовжуються щомісячні моніторингові дослідження поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця.

    В рамках проведення діагностичного моніторингу з 10 по 12 вересня 2019 року було здійснено відбори проб води на виконання фізико-хімічних, пріоритетних та специфічних показників для оцінки хімічного стану якості масивів поверхневих вод у 17 створах басейну Сіверського Дінця на території Донецької та Луганської областей, в тому числі у 3 питних водозаборах.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Водозабезпечення в літню межень:
подолання викликів маловоддя завдяки прийняттю ефективних рішень

    Завершилось календарне літо 2019 року, але маловодний період ще триває. І фахівці-водники знають, що комфортні умови для рекреації на Сіверському Дінці разом з гарантованим забезпеченням умов для спеціального водокористування великого і складного водогосподарського комплексу Харківської, Донецької і Луганської областей – це результат своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень.

    Цього року були затверджені водогосподарські баланси для басейну Сіверського Дінця, розроблені на підставі оцінки багаторічніх гідрологічних спостережень, які підтвердили наявність дефіцитних ділянок по руслу основної ріки та її найбільш навантажених приток у сучасних умовах.

    Але ця проблема для басейну Сіверського Дінця існувала завжди, і сприймалась вона фахівцями Сіверсько-Донецького БУВР майже як норма життя, як подолання щорічних викликів:

    - навесні за відсутності (протягом багатьох років поспіль!) водопілля – створити необхідні запаси води у великих руслових водосховищах – регуляторах стоку – Печенізькому (383 млн.м3) на р. Сіверський Донець та Червонооскільському (435 млн.м3) на р. Оскіл, розташованих у Харківській області;

    - влітку та восениоптимально ці запаси води розподілити між усіма учасниками водогосподарського комплексу і, в першу чергу, забезпечити гарантоване питне водопостачання населення Харківської, Донецької і Луганської областей.

    2019 рік не став винятком в частині викликів маловоддя та виявився показним в частині прийняття дієвих управлінських рішень у встановленні режимів роботи Печенізького та Червонооскільського водосховищ.

    Все як завжди: на початку літньо-осінньої межені на засіданні Міжвідомчої комісії встановили режими роботи водосховищ комплексного призначення та основних водогосподарських систем (таких як канал Сіверський Донець-Донбас), до речі, дослухаючись до пропозицій операторів цих об’єктів, а от досягти з ними такої взаємодії, щоб протягом всього літа працювати скидами з Печенізького водосховища 12 м3/с та з Червонооскільського – 22 м3/с, не скорочуючи їх, незважаючи на численні звернення КП «Компанія «Вода Донбасу», – це вперше за останні роки!

    Слід визнати, що рекомендації басейнового управління з цього питання були виконані, і на сьогодні ми маємо наповнення обох водосховищ в зоні гарантованої водовіддачі, а сезон відпочинку для громадян пройшов без скарг на погіршення якості води, на відміну від 2016 та 2017 років, коли спостерігались негативні явища на р. Оскіл нижче Червонооскільского водосховища зі зниженням розчинного кисню майже до нуля.

    Але між тим найбільш гарячою точкою залишається водозабір з р. Сіверський Донець для потреб населення Луганської області КП «Попаснянський районний водоканал» у с. Білогорівка.

    Не обійшлося без загострення ситуації і цього року – зі зниженням рівнів води в районі цього водозабору майже до критичних (46,45 мБС). Слід зазначити, що аналітично-диспетчерською службою Сіверсько-Донецького БУВР здійснюється щоденний збір даних про витрати та рівні води у р. Сіверський Донець, а також виконується контроль рівнів води у місцях руслових водозаборів, у порівнянні з мінімальними рівнями сталої їх роботи, які були отримані від підприємств та внесені до бази даних.

    Дефіцитність окремих ділянок р. Сіверський Донець в межах Донецької і Луганської областей, розрахованих на папері водогосподарських балансів, на превеликий жаль, підтверджується і в реальності!

    Так, цього року запуск Слов’янської ТЕС після чергового ремонту відбувся дуже в недоречний час – наприкінці червня в розпал високих температур повітря та вираженої тенденції до спаду рівнів води у річках (вже майже щороку витрати по р. Казенний Торець у м. Краматорську – перелив через греблю Гебеля становить 0 м3/с (!), що виключає цю притоку з прибуткової складової водогосподарського балансу на ділянці Сіверського Дінця у Донецькій області).

    Включення берегових насосних станцій Слов’янської ТЕС хай і короткочасно (протягом доби), але спричинило різке зниження рівнів води у р. Сіверський Донець на 22 см, і відповідне їх зниження в районі водозабору КП «Попаснянський районний водоканал» у с. Білогорівка.

    Система водопостачання Слов’янської ТЕС для потреб охолодження передбачає повернення використаної у ставах-охолоджувачах води через р. Казенний Торець у р. Сіверський Донець, але із запізненням від 11 годин до 1 доби, тому запорукою сталої роботи нижче розташованих руслових водозаборів, включно з питним для потреб населення Луганської області, мають бути координовані дії водокористувачів.

    Така координованість забезпечується Сіверсько-Донецьким БУВР, що дозволяє своєчасно сповіщати КП «Попаснянський районний водоканал» про очікуване зменшення рівнів води у річці для вжиття відповідних попереджувальних заходів щодо коригування режимів роботи водозабірних споруд без негативних наслідків.

    Інформування населення про управлінські заходи, що вживаються Сіверсько-Донецьким БУВР, як органом управління в басейні Сіверського Дінця, є важливою складовою формування довіри до державних органів влади на місцях, головною метою яких є забезпечення охорони та раціонального використання водних ресурсів за басейним принципом та принципом рівного права всіх у доступі до них.

   

Чистота довкілля – заради майбутнього

    Сіверсько-Донецьке БУВР завжди з ентузіазмом реалізує та підтримує пов’язані з чистотою довкілля проекти, що допомагають формувати ЕКО-свідомість мешканців міста та молоді.

    Представники колективу Сіверсько-Донецького басейнового управління та члени громадянської організації «Сіверський Донець – відродження» на чолі з начальником Сергієм Трофанчуком узяли участь у громадській ЕКО-толоці у Слов’янському сквері «Мрія».

    ЕКО-толока передувала встановленню інклюзивного дитячого майданчика в рамках грантового проекту ООН «Згуртуємося заради дітей. Ти не один. Створення інклюзивного простору», що реалізується за підтримки урядів Швеції, Швейцарії та Данії.

    Загалом у сквері «Мрія» зібралося понад 50 ентузіастів, які всі разом прибирали сміття, розчищали клумби, фарбували рекреаційні об'єкти скверу, висаджували рослини. Надихали на прибирання юні музики зі Слов’янської школи мистецтв, що грали тут же, у сквері «Мрія».

    Подібні ЕКО-толоки проводяться тут уже не вперше. Кілька років тому на місці колишнього пустиря ентузіасти благодійного фонду «Мрія» започаткували сквер. І з того часу постійно опікуються цим куточком Слов’янська, прагнучи зробити його місцем сімейного відпочинку, в тому числі для дітей із різними потребами.

   

Термомодернізація та енергоощадження:
в Сіверсько-Донецькому БУВР триває заміна вікон та дверей

    Як стверджують есперти, заміна вікон та дверей на герметичні пластикові дозволяє зменшити тепловтрати будівлі на 25-47%. Ці термомодернізаційні заходи наразі тривають в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів і є важливим кроком з енергоощадження.

    Протягом літа 2019 року за кошти Державного фонду розвитку водного господарства та спецрахунку (кошти, отримані як плата за послуги) басейнового управління виконано заміну вікон і дверей на трьох поверхах адміністративної будівлі, а на верхньому четвертому поверсі аналогічні роботи проведено наприкінці 2018 року.

    Від часу введення в експлуатацію будівлі у 1981 році це перший настільки масштабний капітальний ремонт. Начасі найбільшу увагу в плані ремонту приділено басейновій лабораторії моніторингу вод та ґрунтів, аби створити належні умови для розміщення та експлуатації нового обладнання.

    В рамках проекту ОБСЄ «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України» у 2018 році для Сіверсько-Донецького БУВР було придбано лабораторне обладнання: спектрофотометр Shimadzu UV-1800, аналізатор нафтопродуктів АН-2, рН-метр, ротаційний випарник і пробовідбірник для підвищення чутливості методів вимірювань показників та пробопідготовки щодо визначення пріоритетних показників.

    2019 року Сіверсько-Донецьке БУВР включено до обласної Програми придбання основного та допоміжного обладнання (в т.ч. газового хромато-мас-спектрометра, системи твердофазової екстракції, автоматичного титратора, оптико-емісійного спектрометра з індуктивно-зв'язаною плазмою) на суму 14 млн. грн. Запланована закупівля здійснюється відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2017 № 45 «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод».

    Сучасне обладнання дозволить проводити діагностичний моніторинг поверхневих вод та щомісячно виконувати 45 пріоритетних, за умови наявності відповідних методик та стандартів, та 17 специфічних показників, передбачених європейськими стандартами (наразі виконується відповідно тільки 9 та 6).

   

Зроблено черговий важливий крок
розробки Плану управління річковим басейном річки Дон
(суббасейнів Сіверського Дінця та нижнього Дону)

    Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів, яке є органом управління в басейні Сіверського Дінця в межах України, продовжується робота з розробки Плану управління річковим басейном у відповідності до пріоритетів діяльності Держводагентства на 2019 рік.

    План управління річковим басейном (ПУРБ) (докладніше) є ключовим документом для досягнення доброго стану вод згідно з європейськими стандартами.

    Черговим етапом розробки ПУРБ стало виконання опису річкового басейну для району басейну річки Дон (суббасейнів Сіверського Дінця та нижнього Дону) із зазначенням гідрографічного та водогосподарського районування (карту завантажити), кліматичних, геологічних та гідрогеологічних умов, рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, гідрологічного режиму річок, специфіки річкового басейну.

    Ці дані про сучасний стан річкового басейну мають бути максимально достовірними і ґрунтовними, оскільки є основою для виділення масивів поверхневих вод з подальшим визначенням для кожного з них (з урахуванням даних діагностичного моніторингу) екологічних цілей та розробки програми заходів для досягнення їх доброго екологічного стану, що має відбутися за участі фахівців і громадськості протягом 6-ти років, починаючи з 2019 року.

   

Вічна пам’ять захисникам України!

    Відповідно до Указу Президента України від 23.08.2019 № 621/2019, цього року вперше офіційно відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів приєдналось до вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, покладанням квітів до меморіальних комплексів загиблим воїнам АТО на трасі Слов’янськ-Краматорськ та біля сел. Семенівка.

   

ЕКОфестиваль «H2Oлімпік» у Слов’янську –
як підсумок ІІІ етапу грантових проектів ЮНІСЕФ для молоді,
присвячених вирішенню проблем довкілля і водних ресурсів

    «H2Oлімпік» - під такою звучною назвою у Слов’янську 28 серпня відбувся заключний ЕКО-фестиваль вже третього етапу переможців конкурсу малих грантів «Молода енергія громад» від ЮНІСЕФ, що реалізується в Донецькій та Луганській областях Слов’янським культурним центром «Задзеркалля» за підтримки Уряду Німеччини.

    Перший і другий етапи реалізації грантових проектів відбулися протягом 2018 року. Дотичні до цього були і ми в якості менторів (громадська організація «Сіверський Донець – відродження») та залучених учасників (Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів) молодіжної ЕКО-ініціативи «Нове життя для «Староріччя» (докладніше: стаття, відео).

    А третій етап конкурсу малих грантів ЮНІСЕФ під гаслом: «Не полишаючи нікого осторонь», повністю присвячений молодіжним ініціативам у сфері вирішення проблем навколишнього середовища, зокрема збереженню водних ресурсів, стартував у Всесвітній день води 22 березня під час круглого столу в конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР (докладніше: стаття, відео). Адже для нас також важливо сприяти громадській активності і соціальній згуртованості молоді задля збереження природи та підвищення ЕКО-свідомості людей.

    І ось наша нова зустріч з активною та екологічно свідомою молоддю, а також їх дорослими наставниками з різних куточків сходу України. І радість за втілення дитячих мрій, і гордість за їх спрямованість на благо природи і людей. Очищені джерела, облаштовані криниці, прибрані від сміття береги озер і річок басейну Сіверського Дінця, придбані матеріали для екологічних і туристичних змагань, проведені еко-квести, конкурси та ігри, запроваджені заходи із сортування сміття та переробки пластика… (докладніше: стаття)

    Нові об’єкти на ЕКО-мапі України, нові знайомства і контакти для подальшої співпраці та взаємодії, нові друзі та однодумці для об’єднання зусиль на шляху до спільної мети – досягнення доброго стану вод і збереження довкілля задля майбутнього на Землі.

   

«З Україною в серці»
До 28-ї річниці Незалежності України

    З нагоди Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулись урочисті збори керівників відділів та служб управління.

    Начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук привітав усіх зі святами і зауважив, що великі успіхи держави складаються з успіхів кожного її громадянина: «Тож нехай злагодженість наших спільних дій зміцнює українську державу та буде запорукою щасливого майбутнього!»

    Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих, хто поклав своє життя, виборюючи право України на Незалежність і МИР.

    Того ж дня керівництво Сіверсько-Донецького БУВР та ГО «Сіверський Донець – відродження» поклали квіти до пам’ятного знаку військовослужбовцям Національної гвардії України та працівникам спецпідрозділу Управління МВС України, які «жили, воювали і загинули з Україною в серці» в боротьбі за свободу українського народу в часи лихоліття 2014 року...

   

Повернення водних об’єктів та земель водного фонду –
в центрі уваги Донецької обласної прокуратури

    Актуальні питання практики представництва інтересів держави в суді, зокрема, у справах щодо повернення водних об’єктів та земель водного фонду, були розглянуті на семінарі прокуратури Донецької області за участю Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Спільний навчальний семінар з актуальних питань практики представництва прокурором в суді інтересів держави було проведено прокуратурою Донецької області 22 серпня 2019 року в м. Краматорську за участю суддів Донецького окружного адміністративного та Донецького апеляційного судів, а також керівників територіальних органів державного контролю з охорони довкілля.

    Відкриваючи захід, заступник прокурора Донецької області Віталій Ромасько наголосив, що в умовах законодавчих змін важливим є збереження ефективності та якісного рівня представницької діяльності.

    За інформацією прес-служби прокуратури Донецької області, на семінарі було обговорено порядок здійснення державного контролю в окремих галузях охорони навколишнього природного середовища, розмежування компетенції та юрисдикцій, проблемні питання практичної роботи та пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії, зокрема, у справах щодо повернення водних об’єктів та земель водного фонду.

    У своєму виступі начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук ознайомив присутніх із загальними положеннями користування водними об’єктами на правах оренди та навів інформацію щодо проведеної басейновим управлінням роботи у напрямку попередження утворення боргів та погашення наявних боргів за оренду водних об’єктів, а також сформулював актуальні питання взаємодії між Сіверсько-Донецьким БУВР та правоохоронними органами в зоні діяльності басейнового управління.

    Підсумовуючи результати заходу, заступник начальника управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Донецької області Євгенія Сандеско окреслила коло питань, які підлягають першочерговій увазі працівників місцевих прокуратур при здійсненні представництва інтересів держави в суді, зокрема, у справах щодо повернення водних об’єктів та земель водного фонду.

   

ЕКО-рейд на «Староріччя» напередодні державних свят

    Є у Слов’янську місце, яким вже більше 12-ти років опікується колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів разом з активістами громадської організації «Сіверський Донець – відродження». Це зона відпочинку «Староріччя» на березі річки Казенний Торець, що розташована у 15-ти хвилинах ходу від центру міста, поряд з мікрорайоном, де сходиться приватний сектор з жилим масивом багатоповерхівок.

    Увечері, коли спадає літня спека, і понад річкою приємно тягне прохолодою, тут майже щодня відпочивають дорослі і малеча. Благо, є тут і зручні дерев’яні лави, лише рік тому оновлені завдяки грантовому проекту від ЮНІСЕФ (докладніше), і розфарбований в яскраві кольори спортмайданчик, і відновлена завдяки тому ж проекту дитяча гойдалка. Є і урни для сміття, два роки тому встановлені комунальниками завдяки наполегливості басейнового управління. Урни, що регулярно наповнюються сміттям (навіть навмисно принесеним з дому!), прибирати яке… нікому, як виявляється, окрім тих же працівників БУВРу та ентузіастів від громади. І хоча об’єкт ось уже шостий рік перебуває на балансі комунальних служб міста, за «Староріччя» болить душа, насамперед, у тих, хто вклав у його благоустрій часточку себе…

    Одним із тих, кому тепер небайдуже до цього місця, став учасник цьогорічної весняної ЕКО-толоки та нинішнього ЕКО-рейду напередодні державних свят, майбутній еколог Данііл Блінов (докладніше), що нерідко у вільний час за власним бажанням проходить берегами Казенного Торця зі сміттєвим пакетом, подаючи приклад іншим, як треба ставитися до довкілля. А в найспекотніші дні літа, коли «Староріччя» було напрочуд популярним і урни наповнювались сміттям чи не щодня, у прибиранні зони відпочинку були помічені представники Слов’янської міської організації «Союз Чорнобиль України», за що їм також особлива вдячність.

    Та найчастіше, як ось і зараз, виходять на такі ЕКО-рейди працівники басейнового управління та члени громадської організації, аби прибрати сміття, прополоти бур’яни на клумбах, покосити чи підфарбувати, де потрібно, – словом, навести лад перед святковими днями, після яких тут знову зазвичай пануватиме безлад. Бо не вміють ще наші громадяни культурно, цивілізовано, по-европейськи відпочивати, не засмічуючи все довкола недоїдками, недопалками і порожніми пляшками… навіть на дитячому майданчику, але то вже тема іншої розмови…

   

Обласна комісія розглянула питання оренди водних об’єктів

    21 серпня 2019 року в Донецькій облдержадміністрації (м. Краматорськ) під головуванням заступника голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна відбулось засідання обласної комісії з визначення переліку об’єктів, що можуть бути передані у користування на умовах оренди, та вирішення питань щодо використання водних об’єктів, наданих в оренду до 01.07.2013.

    Від Сіверсько-Донецького БУВР участь у розгляді питання продовження терміну дії договорів оренди, укладених до 01.07.2013, узяли члени обласної комісії – начальник басейнового управління Сергій Трофанчук та начальник технічного відділу Тетяна Ігнатенко.

    За підсумками розгляду 31 заяви від орендарів водних об’єктів рішенням обласної комісії 3 орендарям було відмовлено у зв’язку з відсутністю всіх необхідних документів та/або невиконання умов договору, 7 – подовжено термін дії договорів оренди на 10 років, розгляд 3 заяв перенесено на наступне засідання.

    І 18-ти орендарям подовжено термін дії оренди на 2 роки за умов виконання пунктів договорів, що стосуються землеустрою. При цьому фахівці Сіверсько-Донецького БУВР акцентували їхню увагу на необхідності отримання дозволу на спецводокористування та розробки паспорту на водний об’єкт згідно з Порядком, затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99.

   

Іменний годинник для ювіляра

    «Мозковим центром» управління вважають її підлеглі, у якості «правої руки» цінують обидва начальники – колишній і нинішній… Досвідчена, компетентна й вимоглива у професійних питаннях, доброзичлива і щира по життю, невиправна оптимістка, цілеспрямована і творча особистість…

    Наталія Білоцерківська, заступник начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, приймає сьогодні, 21 серпня 2019 року, вітання колег та друзів з нагоди ювілейного Дня народження.

    В її арсеналі – вже понад 30 років у басейновому управлінні, і більшу частину з них саме на цій посаді. За багаторічну сумлінну працю нагороджена Подякою Прем’єр-міністра України (2009), Почесною грамотою Донецької облдержадміністрації (2015), Грамотою Верховної Ради України (2017).

    І ось наразі в колі однодумців-водників начальник управління Сергій Трофанчук урочисто вручає ювіляру цінний подарунок – іменний годинник Голови Державного агентства водних ресурсів України і Почесну грамоту Сіверсько-Донецького БУВР.

    Ці нагороди – за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток галузі водного господарства України, зразкове виконання службових обов’язків і забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, активну громадську діяльність та еколого-патріотичне виховання молоді.

    І щирі слова вітань від рідного колективу із побажанням і надалі заряджати усіх довкола своєю енергією добра, постійним прагненням удосконалення і оптимістичним настроєм!

   

На Донеччині розпочато розробку
регіональної програми моніторингу стану довкілля

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів як суб’єкт регіональної системи моніторингу довкілля, що входить до складу робочої групи з питань моніторингу довкілля Донецької облдержадміністрації, долучилось до розробки регіональної програми моніторингу стану довкілля в Донецькій області (далі – Програма).

    Розробником Програми є Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП) в м. Харкові – одна з провідних наукових організацій в системі охорони навколишнього природного середовища, підпорядкована Міністерству екології та природних ресурсів України.

    Концепцію Програми було представлено розробником на засіданні робочої групи з питань моніторингу довкілля Донецької облдержадміністрації, яке відбулось 15 серпня 2019 року в м. Краматорську під головуванням директора Департаменту екології та природних ресурсів Сергія Натруса за участі голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко.

    У засіданні взяли участь представники Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА, суб’єктів моніторингу, Державної екологічної інспекції, громадських організацій Донецької області, від Сіверсько-Донецького БУВР – заступник начальника Наталія Білоцерківська та начальник відділу водних об’єктів і моніторингу вод Ірина Сидоренко.

    При обговоренні Концепції Програми було надано інформацію про основні засади державного моніторингу поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця на території Донецької області та заходи щодо підвищення потенціалу басейнової лабораторії моніторингу вод, які здійснюються у 2019 році, в тому числі за рахунок підтримки Донецької облдержадміністрації.

    Протягом тижня всі суб’єкти регіонального моніторингу мають розглянути Концепцію Програми та надати свої пропозиції щодо удосконалення системи моніторингу довкілля в Донецькій області, узагальнення даних та створення основи для підтримки прийняття управлінських рішень щодо покращення екологічної ситуації в регіоні.

   

У співпраці з територіальною громадою –
задля вирішення проблемних питань

    Фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у складі робочої групи, створеної при Миколаївській ОТГ, долучились до обговорення проблем та шляхів вирішення питань землеустрою на території цієї громади, що відбулось за участі представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та представників громади.

    14 серпня 2019 року в Дозвільному центрі м. Миколаївка заступник начальника Сіверсько-Донецького БУВР Наталія Білоцерківська та начальник технічного відділу Тетяна Ігнатенко узяли участь у першому засіданні робочої групи з питань реалізації завдань Проекту «Управління земельними ресурсами Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади Слов’янського району Донецької області», що виконується в рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку».

    Проект було представлено експертом з питань управління земельними ресурсами проекту USAID «Агросільрозвиток» Сергієм Кубахою. Керівник проекту Ксенія Дружиніна представила напрацювання на основі попередньо отриманих даних, в тому числі по водних об’єктах, з аналізом їх достовірності, повноти, актуальності, по категоріях землевласників та землекористувачів, що буде використано для розробки документації із землеустрою.

    З особливостями створення картографічної основи для потреб містобудування та землеустрою ознайомили присутніх представники ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр».

    Після обговорення проблемних питань та можливих шляхів їх вирішення членами робочої групи було розглянуто і узгоджено технічне завдання на розробку комплексної документації щодо управління земельними ресурсами на території Миколаївської міської об’єднаної територіальної громади та запропоновано найближчим часом розпочати роботу щодо актуалізації даних за участі членів робочої групи, розробників та представників громади, селищних рад.

   

Нова визначна дата в екологічному календарі –
День Західного Бугу

    Начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук долучився до святкування Дня Західного Бугу – першого масштабного відзначення свята цієї річки, що відбулось 11 серпня 2019 року на Львівщині.

    Гості свята побували в селі Верхобуж Золочівського району, де бере свій початок річка Західний Буг, і скуштувати її джерельну воду в первісному природному стані. Унікальність витоку цієї річки в тому, що починається вона не маленькими струмочками, а одразу ж повноводним потоком, здатним приводити в дію водяний млин.

    Своїм басейном Західний Буг об’єднує території трьох держав – України, Польщі та Білорусі – та є західним кордоном України і Європейського Союзу. Тож символічно, що саме у цей святковий день відбулось підписання важливої Угоди про співробітництво в басейні Західного Бугу – між водниками України та Польщі, що стало черговим підтвердженням нашого європейського вибору у сфері управління водними ресурсами за басейновим принципом.

    У Тронній залі Золочівського замку цей стратегічний документ підписали Андрій Ковтун, начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, Україна), та Агнєшка Шимула, директорка Регіонального управління водного господарства (м. Люблін, Республіка Польща).

    Угодою закріплено взаємодію між колегами-водниками і відзначено, що Західний Буг є транскордонним водотоком, який становить державний кордон між країнами. Плідна співпраця водників обох країн дозволить не лише продовжити обмін даними та досвідом, а й реалізовувати спільні заходи з мінімізації шкідливої дії вод та спільні проекти для досягнення доброго стану вод.

    В рамках масштабного святкування Дня Західного Бугу в м. Золочів усі бажаючі могли долучитися до фітнес-заходу «За здоровий спосіб життя» на березі місцевого озера та екологічного флешмобу, узяти участь в акції «Принеси три пусті пляшки – отримай одну повну» та інтерактивних розвагах, конкурсах, майстер-класах для дітей і дорослих, побачити виставку малюнків «Мальовничі річки Західного Бугу» та святковий концерт, зробити еко-покупку на ярмарку еко-товарів та фото на пам’ять у фото-зоні, отримати подарунки та безліч позитивних емоцій.

    День Західного Бугу об’єднав всіх небайдужих до долі річки у прагненні донести до кожного мешканця її басейну відчуття персональної відповідальності ідейних захисників річки, місцевих жителів, гостей свята та інших і тут кожен зміг долучитися та стати частиною цього екологічного івенту. Бо насправді кожен із нас розуміє, що такі екологічні заходи покликані підвищувати екологічну свідомість громадськості, виховувати розуміння про свою персональну відповідальність за чистоту водойм.

    Організаторами заходу виступили Державне агентство водних ресурсів України, Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, Департамент екології Львівської обласної державної адміністрації, Золочівська міська рада, Золочівська районна державна адміністрація, Золочівське управління водного господарства за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького та філії ТзОВ «Карпатські мінеральні води».

   

ЕКО-фестиваль «ЧистоFEST»
на березі Сіверського Дінця

    Розмова на серйозні теми – у захоплюючій формі ігор та розваг, змагань і майстер-класів… Таким став ЕКО-фестиваль «ЧистоFEST» в селі Маяки на березі Сіверського Дінця 10 серпня 2019 року. Його ключова тема – збереження чистоти довкілля, а надважливе завдання – формування екологічної свідомості юних жителів Придінців’я.

    Це фінальний захід ЕКО-клубу «ЧистоТАК» учнів Маяківської загальноосвітньої школи в рамках проекту, що став переможцем у конкурсі малих грантів ЮНІСЕФ «Молода енергія громад» ІІІ етапу «Не полишаючи нікого осторонь», повністю присвяченого проблемам екології водних ресурсів. Він був реалізований під егідою Слов’янського культурного центру «Задзеркалля» за підтримки Уряду Німеччини.

    ЕКО-фестиваль «ЧистоFEST» було відкрито літературно-музичною композицією «Зробимо Україну чистою разом!» поряд з аналогічним стендом на березі Сіверського Дінця. Члени ЕКО-клубу в однакових футболках з написом «Я люблю Маяки» красномовно довели, чому і як потрібно дбати про чистоту довкілля та водних ресурсів нашої улюбленої річки.

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів та громадська організація «Сіверський Донець – відродження» схвально відгукнулись на таку екологічну активність молоді села Маяки і також долучились до участі в ЕКО-фестивалі «ЧистоFEST».

    Ми не тільки відзначили громадські ініціативи ЕКО-клубу «ЧистоТАК» і куратора проекту – директора Маяківської ЗОШ Алли Драннікової, а й для облаштування однієї з локацій надали еко-баки, придбані в ході участі в подібному грантовому проекті ЮНІСЕФ майже рік тому. Адже для нас також важливо сприяти громадській активності і соціальній згуртованості молоді задля збереження природи та підвищення ЕКО-свідомості людей.

    Учасником енергійного флешмобу під ритмічну музику міг стати кожен, навіть наймолодший гість свята. А порожні пластикові пляшки в руках – не лише для виконання танцювальних рухів, а й для засвоєння правильного поводження з таким сміттям.

    На одній із локацій діти випробовували себе на знання різновидів сміття та їх правильного сортування аж на 8 категорій, на іншій – зустрічали учасників плоггінгу, популярного в Європі виду фізичної активності, поєднаної із турботою про довкілля. Усього за кілька хвилин пробіжки понад берегом Сіверського Дінця зі сміттєвим пакетом у руках юним любителям природи вдалось доверху наповнити сміттям наші ЕКО-баки.

    Серед інших цікавостей – естафета «Водоноси», гра «Рибалка», майстер-класи «Вправний турист» і «Trash-ART», аква-грим «Чарівний світ природи» та ін.

    За участь у кожній із локацій учасники ЕКО-фестивалю отримували фішки, а найактивніші з них у підсумку були винагороджені призами.

    Всі ж разом дістали море задоволення і нові екологічні знання, якими можна ділитись з батьками і друзями, разом дбаючи про природу і наш Сіверський Донець.

    Навзаєм учасників ЕКО-клубу «ЧистоТАК» і всіх присутніх на святі ми запросили на наше свято – День Сіверського Дінця, що відбудеться у Слов’янську 21 вересня.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу», басейновою лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР згідно з Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік продовжуються щомісячні моніторингові дослідження поверхневих вод в суббасейні Сіверського Дінця.

    В рамках проведення діагностичного моніторингу 7 серпня 2019 року фахівцями басейнової лабораторії спільно з представниками Луганського обласного центру з гідрометеорології відібрані проби води по масивах поверхневих вод у створах на території Донецької області:

    Відібрані проби досліджуються на вміст фізико-хімічних, пріоритетних та специфічних показників.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Синергія водників і аграріїв – для високих врожаїв!

    Отримати високі врожаї без поливу майже неможливо, особливо якщо йдеться про південь України. Тому для успішного розвитку сільськогосподарських господарств у регіоні вкрай важливі сучасні зрошувальні системи і технології зрошення.

    На сьогоднішній день на півдні Донецької області Маріупольським МУВГ Сіверсько-Донецького БУВР забезпечується зрошення 1492 га сільськогосподарських земель, з яких 93 га зрошується шляхом технології краплинного зрошення, решта – сучасною дощувальною технікою – дощувальними машинами Valley та Bauer. З початку року насосними станціями Маріупольського МУВГ було подано понад 2 мільйони кубічних метрів води – найкращий результат за всю історію діяльності управління.

    Синергія водників з агрохолдінгом «Harveast Holding», Дочірнім Підприємством «Ілліч-Агро Донбас» Публічного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», ФО Бухарев та садовим товариством «Павлопілля» розкриває можливості для подальшої плідної співпраці.

    Про успішну взаємодію свідчать цьогорічні врожаї зернових та зернобобових культур, зокрема висока врожайність ячменю та озимої пшениці. Загалом дощувальна техніка використовується для ділянок культур кукурудзи, соняшнику, озимого і ярового ріпаку, сої і навіть арахісу. «Harveast Holding» запровадив зрошення крапельного типу і в молодому горіховому саду.

    Колектив Маріупольського МУВГ під керівництвом Олега Капленка працює над розробкою планів збільшення поливних площ на півдні Донецької області без суттєвого збільшення витрат води за рахунок використання передових технологій зрошення та зменшення витрат на електроенергію для подачі води.

   

Небезпечні промислові підприємства сходу України:
спільний поглиблений аналіз екологічних загроз

    В Оргуському інформаційно-просвітницькому центрі (м. Київ) 1 серпня 2019 року відбулась установча зустріч з екологічної безпеки промислових підприємств з акцентом на безпечну експлуатацію хвостосховищ Донбасу, яка відбувалась у рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Допомога в розширенні системи моніторингу довкілля на Донбасі».

    В установчій зустрічі взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Команди підтримки реформ Мінприроди, Міністерства з тимчасово окупованих територій, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції, Донецької та Луганської облдержадміністрацій, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, експерти ОБСЄ та незалежні експерти.

    Від Сіверсько-Донецького БУВР участь у заході узяли начальник управління Сергій Трофанчук, заступник начальника Наталія Білоцерківська і начальник відділу водних об’єктів і моніторингу вод Ірина Сидоренко.

    Головною метою зустрічі було визначення пріоритетних підприємств із хвостосховищами на сході України для комплексних досліджень, екологічного аудиту та поглибленого аналізу екологічних загроз (з особливим акцентом на безпечну експлуатацію хвостосховищ), з’ясування проведення на них досліджень з урахуванням проведення військових дій та налагодження спільних дій між місцевими органами влади, підприємствами та виконавцями проектної діяльності стосовно цих об’єктів.

    В ході зустрічі її учасниками обговорювалися такі питання:

    За результатами обговорення на кінець серпня 2019 року заплановано зустріч з представниками підприємств, які становлять найбільшу екологічну загрозу в регіоні та які визначені для проведення першочергових заходів щодо проведення екологічного аудиту.

    Для довідки:

    Хвостосхо́вище (англ. tailingsstorage; нім. Bergeteich, Schlammteich; фр. bassin а dechets de lavage) – комплекс гідротехнічних споруд для приймання і зберігання відвальних хвостів. Складається із дамби з пристроями для її нарощування, магістрального та розподільчого пульпопроводів, водоприймальних колодязів та водоспускного колектору, спеціальних пристроїв для очищення стічних вод. Для будівництва хвостосховищ використовують від’ємні форми рельєфу – яри, балки, заплави річок, вироблені кар’єри та ін. Із хвостів намивається дамба, якою відгороджують хвостосховище. При відстоюванні відбувається розділення на осадову тверду фазу хвостів і воду. Вода вторинно використовується гірничозбагачувальною фабрикою (комбінатом) або очищується і скидається у стоки. Накопичені технологічні відходи у хвостосховищах є потенційною сировиною і можуть бути використані в якості «вторинних родовищ». Райони хвостосховищ є зонами підвищеного екологічного ризику.

   

Розробка плану управління річковим басейном –
спільна справа фахівців водогосподарських організацій

    26 липня 2019 року у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулася робоча нарада за участі в.о.начальника Харківського регіонального офісу водних ресурсів Дениса Ткачова та фахівців офісу щодо розробки Плану управління річковим басейном Дону. Зокрема були розглянуті питання залучення представників робочих груп басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону до розробки елементів ПУРБ.

   

Приведення водного менеджменту до європейських норм триває

    У Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів 26 липня 2019 року відбулися загальні збори колективу за участі профспілкового комітету, на яких начальником управління Сергієм Трофанчуком було доведено до колективу результати спільної наради, що відбулася у м. Києві 11 липня 2019 року за участі представників Держводагентства, Мінсоцполітики та профспілки працівників АПК з питань щодо зміни підходів у фінансуванні водогосподарської галузі для забезпечення ефективної її роботи.

    На підставі аналізу положень чинного законодавства, попередніх розрахунків, проведених Держводагентством, запропоновано до розгляду можливі шляхи законодавчих змін для впровадження нової моделі фінансування галузі, в тому числі щодо підвищення тарифних розрядів працівників водогосподарських організацій відповідно до сучасного рівня оплати праці за рахунок скорочення вакантних посад працівників меліоративних систем, що не підлягають відновленню.

    Наталія Бєлова, голова первинної профспілкової організації Сіверсько-Донецького БУВР, ознайомила колектив з пропозиціями від Профспілки працівників АПК України.

    Колектив було поінформовано про прийняті на нараді рішення, зокрема запропонованого Профспілкою працівників АПК України подання клопотання до Міністерства фінансів України щодо збільшення фінансування галузі, а також щодо надання Держводагентством до 15 жовтня 2019 року до Профспілки працівників АПК України інформації по об’єктах за результатами аналізу основних фондів.

   

Технічна рада: нагальні питання сьогодення

    На засіданні технічної ради Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів 24 липня 2019 року, що відбулась у конференц-залі під головуванням начальника управління Сергія Трофанчука, обговорювалися Положення про колегію Донецької обласної державної адміністрації в новій редакції та Порядок щодо організаційної підготовки засідання колегії, що надані Донецькою облдержадміністрацією. Положення та порядок були прийняті до відома і готуються до виконання.

    Керівники відділів та служб доповіли про внесення змін до Положень про відділи та служби у зв’язку із реформуванням структури Сіверсько-Донецького БУВР до 1 вересня 2019 року із метою забезпечення збалансованого підходу в управління водними ресурсами за басейновим принципом у відповідності до европейських норм.

    Були розглянуті висновки щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування суб’єктам господарювання Донецької області, які надали пакети матеріалів для розгляду з 1 травня по 23 липня 2019 року. Вирішили вважати за можливе підготувати та направити на адресу сектору у Донецькій та Луганській областях висновки щодо отримання дозволів на спецводокористування для 19 підприємств Донецької області.

    Начальник відділу водних об’єктів і моніторингу вод Ірина Сидоренко доповіла про результати навчання у Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства у Києві, що пройшло минулого тижня за участі американських фахівців із питань водокористування. Іноземні експерти за допомогою тренінга вчили українських колег працювати із стейкхолдерами – бо це одна з важливих ланок роботи фахівців-водників. Залучення зацікавлених сторін дасть можливість водогосподарським організаціям враховувати думку широкого кола громадськості при плануванні та реалізації водоохоронних заходів.

    За підсумками технічної ради складено протокол із відповідними рішеннями.

   

Обстеження зрошуваних земель на території Костянтинівського району

    23 липня 2019 року фахівцями гідрогеолого-меліоративного відділу Сіверсько-Донецького БУВР у м. Авдіївка було проведено обстеження зрошуваних земель на території Костянтинівського району для визначення сольового складу та фізико-хімічних властивостей ґрунтів.

    На території СТОВ «Злагода» було охоплено спостереженнями 847 га меліорованих земель внутрішньогосподарських систем. Відбір проб води на хімічний аналіз проведено з колекторно-дренажної мережі на площі 80 га, в тому числі з незадовільним еколого-меліоративним станом – 22 га.

    Проводилось ручне буріння розвідувальних свердловин на зрошуваних землях з метою уточнення геолого-літологічного розрізу ґрунтів, для чого було пробурено 13 свердловин на загальну глибину 11,5 погонних метрів. Буріння виконувалось ручним комплектом діаметром 75 мм. Були відібрані проби ґрунту для вимірювань показників якості ґрунтів на солонцюватість ґрунтів зони аерації та вологість.

    На території СТОВ «Урожай» та «Світоч» було обстежено 672 га меліорованих земель внутрішньогосподарських систем. Відбір проб води на хімічний аналіз проведено з колекторно-дренажної мережі на площі 65 га, в тому числі з незадовільним еколого-меліоративним станом – 55 га. Пробурено 14 свердловин на загальну глибину 12 погонних метрів.

    Роботи виконувались шляхом піших маршрутів, із застосуванням автотранспорту для доставки виконавців до об’єктів і назад та для переїздів між об’єктами. Обстеження проводилось з метою оцінки еколого-меліоративного стану земель на зрошувальній мережі. Матеріали цих зйомок використовуються для обґрунтування заходів щодо усунення процесів вторинного засолення і солонцювання ґрунтів та поліпшення гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних земель.

   

Співпраця з ОБСЄ
у запровадженні басейнового принципу управління водними ресурсами
в басейні Сіверського Дінця – одна зі сторінок 20-річної діяльності
Координатора проектів ОБСЄ в Україні

    До відеофільму «Координатор проектів ОБСЄ в Україні: працюємо разом заради демократії, прав людини, верховенства права та безпеки», присвяченого 20-річчю тісної співпраці з часу підписання меморандуму про взаєморозуміння між Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та Урядом України, увійшли кадри з відборів проб в басейні Сіверського Дінця за участі Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів у рамках проекту ОБСЄ «Допомога Міністерству екології та природних ресурсів України у вдосконаленні механізмів моніторингу довкілля», що реалізовувався у 2018 році.

    Провідний фахівець Сіверсько-Донецького БУВР Олег Галкін (який безпосередньо брав участь у роботі з відборів проб води для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець) на кадрах з відео відбирає проби води та донних відкладень на р. Кривий Торець, у створі Карлівська гребля в м. Дружківка Донецької області (передостанні хвилини відео). YouTube (завантажити).

    У 2018 році в рамках цього проекту експертами ОБСЄ із залученням українських фахівців для басейну р. Сіверський Донець було виділено масиви поверхневих вод, визначено масиви, що потребують першочергового захисту, та створено Програму діагностичного моніторингу для басейну Сіверського Дінця на 2019 рік, згідно з якою протягом року Сіверсько-Донецьким БУВР здійснюються регулярні спостереження за станом водних об’єктів.

    Регіональний телеканал «С-плюс» у репортажі «Басейнове управління водних ресурсів переоснащує лабораторію» зазначає, що протягом спільного з ОБСЄ проекту Сіверсько-Донецьким БУВР отримано п’ять нових агрегатів для моніторингу вод, що дозволило підвищити потенціал басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів і збільшити перелік вимірювань пріоритетних та специфічних показників для басейну Сіверського Дінця. YouTube (завантажити).

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Басейнова лабораторія вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжує моніторингові дослідження поверхневих вод за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    16 та 17 липня 2019 року було здійснено планові відбори проб води у Краснопавлівському водосховищі (верхній б’єф) та 12 створах на масивах поверхневих вод (МПВ) басейну Сіверського Дінця на виконання 13 фізіко-хімічних, 9 пріоритетних та 6 специфічних показників на території Харківської та Донецької областей.

    Аналізи проб води виконуються, результати будуть готові протягом тижня.

   

Актуально: залучення міжнародного досвіду
на сучасному етапі реформування водогосподарської галузі України

    Досвідом залучення стейхолдерів поділилися американські експерти з питань водокористування на тренінгу, що відбувся 16-18 липня 2019 року в Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства (м.Київ).

    Ірина Сидоренко, начальник відділу водних об’єктів і моніторингу вод, отримала сертифікат, закінчивши навчання у семінарі з питань водокористування, яке провели Ніколас Аумен (Регіональний науковий радник і координатор програми пріоритетних екосистем Еверглейдс, представник Геологічної служби США) та Роман Фердінанд (представник Офісу Міністерства внутрішніх справ у Іллінойсі, що спеціалізується на управлінні водними ресурсами, гідрогеолог).

    Під час тренінгу аналізувалися складні питання управління водними ресурсами у США за участі зацікавлених сторін та розробка плану використання стратегій із залученням стейкхолдерів, які будуть застосуватись у сучасних українських реаліях.

    Технічні експерти США провели не тільки лекції, а й практичні навчання, під час яких можна було обговорити нагальні питання та оволодіти практичними навичками за темою тренінгу, що є актуальними під час подальшої роботи.

    Докладніше на сайті Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

   

Співпраця з місцевими радами:
безхазяйні гідроспоруди будуть взяті на облік

    Питання передачі безхазяйних гідротехнічних споруд у комунальну власність місцевим органам влади було розглянуто під час наради у Нікольській райдержадміністрації Донецької області під головуванням голови РДА Олега Решетняка. У нараді взяли участь голови сільських та селищних рад, представники Управління Держгеокадастру в Донецькій області та юридичного сектору РДА і Маріупольського міжрайонного управління водного господарства Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Любов Муль, начальник відділу водних ресурсів Маріупольського МУВГ, надала пропозицію головам сільських та селищних рад щодо розробленого алгоритму набуття права комунальної власності на безхазяйні гідротехнічні споруди. Ганна Любімова (завідувач сектору архітектури та машинобудування райдержадміністарції) та Мендріна Вікторія (начальник юридичного сектору РДА) доповіли про заходи, вжиті райдержадміністрацією задля передачі цих гідроспоруд у комунальну власність.

    За результатами наради головам сільських та селищних рад було надано тримісячний строк для проведення інвентаризації водних об’єктів з метою подальшої процедури взяття на облік нерухомого майна, яке не має власника (а саме – гідротехнічних споруд), на території сільських та селищних рад Нікольського району.

   

Переобладнання басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів
за європейськими нормами продовжується

    З початку липня 2019 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів проводиться капітальний ремонт басейнової лабораторії вод та ґрунтів завдяки коштам Державного фонду розвитку водного господарства та спецрахунку (за кошти, отримані як плата за послуги) Сіверсько-Донецького БУВР.

    Від часу введення до експлуатації споруди організації у 1981 році це перший капітальний ремонт у приміщенні басейновій лабораторії моніторингу вод та ґрунтів. Наразі триває заміна вікон та дверей на сучасні пластикові енергоефективні.

    Модернізація дасть можливість створити умови для розміщення та експлуатації нового обладнання. У 2018 році в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України» координатором проектів ОБСЄ в Україні для басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР було закуплено обладнання: спектрофотометр Shimadzu UV-1800, аналізатор нафтопродуктів АН-2, рН-метр, ротаційний випарник і пробовідбірник задля підвищення чутливості методів вимірювань показників та пробопідготовки щодо визначення пріоритетних показників.

    Поточного року Сіверсько-Донецьке БУВР включено до обласної Програми придбання основного та допоміжного обладнання (в т.ч. газового хромато-мас-спектрометра, системи твердофазової екстракції, автоматичного титратора, оптико-емісійного спектрометра з індуктивно-зв'язаною плазмою) на суму 14 млн. грн. Запланована закупівля здійснюється відповідно до Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2017 № 45 «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод».

    Новітнє обладнання дозволить проведення діагностичного моніторингу поверхневих вод та щомісячне виконання 45 пріоритетних, за умови наявності відповідних методик та стандартів, та 17 специфічних показників, передбачених європейськими стандартами (наразі виконується відповідно тільки 9 та 6).

   

Інвентаризація гідротехнічних споруд – спільні дії з місцевими радами

    На території Слов’янського району триває інвентаризація гідротехнічних споруд та реєстрація права власності на нерухоме майно гідротехнічних споруд з визначенням балансоутримувача.

    Про це йшлося 12 липня 2019 року на нараді, що відбулася в Слов’янській райдержадміністрації під головуванням заступника голови райдержадміністрації Дмитра Сіваша за участі Маяківського, Райгородоцького, Хрестищенського та Долинського сільських голів.

    Від Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів участь у нараді взяли заступник начальника управління Наталія Білоцерківська, начальник технічного відділу Тетяна Ігнатенко та начальник відділу водокористування та техногенно-екологічної безпеки Слов’янського міжрайонного управління водного господарства Катерина Міхунова.

    За підсумками наради складено протокол із відповідними рішеннями.

   

Виконання першочергової роботи – важлива запорука успіху

    10 липня 2019 року у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів під головуванням начальника управління Сергія Трофанчука, проведено виробничу нараду з питань щодо:

    Керівники відділів та служб доповіли про стан виконання завдань у червні за напрямами діяльності.

    За підсумками робочої наради складено протокол із відповідними рішеннями.

   

Обмін досвідом з переобладнання лабораторії
відповідно до європейських норм

    Начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук та заступник начальника Наталія Білоцерківська в ході робочої зустрічі 8 липня 2019 року відвідали басейнову лабораторію моніторингу вод Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ та ознайомилися із ходом переобладнання задля укомплектованості її новітнім вимірювальним обладнанням в рамках запланованої роботи за проектом ЄС «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу для країн Східного партнерства (EUWI+).

    Спільно з європейськими експертами лабораторією Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ розпочато підготовку документів для створення Менеджменту з якості вимірювань та підготовку нормативно-технічної документації лабораторії з відбору, реєстрації, приймання та зберігання проб. Ремонт та реконструкція тривають протягом 2019 року.

    У Сіверсько-Донецькому БУВР подібні роботи ведуться з початку липня поточного року. Планується закупівля обладнання, тендер на яку ще триває.

    В процесі зустрічі обговорювалися питання укомплектованості лабораторій сучасним обладнанням та умов ремонту басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

   

День Дніпра у Києві:
«Вода без PET – Дніпру респект»

    Які тільки назви не мав величний Дніпро – Борисфен, Славутич, Данапріс! Усі вони відтворювали в собі велич і красу ріки – могутній, глибокий, багатий на рибу…

    7 липня в Україні відзначили свято колиски українського народу (адже саме звідси починається історія України!) – сивого й величного Дніпра. Захід відбувся за сприяння Держводагентства спільно із Мінприроди, Держрибагентством, проектом «Водна ініціатива плюс» (EUWI+), ПрАТ «Укргідроенерго», AQUAMAN 3.8, БУВР середнього Дніпра, Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

    Учасників свята привітали представники європейської делегації та колеги-водники із Польщі. Долучились до привітань і фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів на чолі з начальником Сергієм Трофанчуком та заступником начальника Наталією Білоцерківською, побажавши наснаги та сил у спільній справі збереження і відтворення водних ресурсів річок України, вдалого втілення планів та задумів у досягненні доброго стану вод.

    Такі свята проводяться задля привернення уваги суспільства до пошуку та розповсюдження інформації про методи розв’язання спільного вирішення екологічних проблем, у якому будуть задіяні всі, хто проживає на берегах транскордонних річок та напрямів співпраці на різних рівнях.

    Наші сусіди, країни Європи, стурбовані засміченістю транскордонних річок пластиком та фосфатами внаслідок відсутності відповідального ставлення до наслідків життєдіяльності людини, підвищують ЕКО-свідомість населення, створюють сміттєпереробні заводи. Ми ще тільки приєднуємося до європейської спільноти, тому починаємо з усвідомлення, що раціонально використовувати воду та викидати сміття у призначені місця, а не у водойми – це просто!

    Цього року масштабний захід на березі Дніпра мав назву «Вода без PET – Дніпру респект» та включав у себе випуск у Дніпро червонокнижної чечуги (було організовано і проведено фахівцями Держрибагентства), пінну дискотеку для молоді, аква-містечко для малечі, конкурс на кращий арт-витвір із пластикових кришечок, екологічний івент («Swim across Dniprо») та фотозону, де усі мали змогу зробити чудові світлини на фоні Дніпра. Закінчилося свято грандіозною концертною програмою за участі водних мавок, в ролі яких виступили працівники Держводагентства.

   

Слов’янськ – це Україна!
5-та річниця звільнення міста

    У п’яту річницю визволення Слов’янська від проросійських бойовиків делегація колективу Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів на чолі з начальником управління Сергієм Трофанчуком взяла участь в урочистому мітингу. Жителів міста привітав заступник міського голови Юрій Підлісний, нагадавши про те, скільки українських воїнів заплатили своїм життям за мирне небо. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих...

    По закінченні мітингу фахівці Сіверсько-Донецького БУВР поклали квіти до пам’ятного знаку на трасі Київ-Довжанський біля селища Семенівка, віддавши шану українським військовим, що загинули тут при звільненні Слов’янська.

   

   

#Покажи_свою_торбинку або «День без поліетилену»

    3 липня 2019 року Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів долучилося до відзначення Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів International Plastic Bag-Free Day та підтримало флеш-моб #покажи_свою_торбинку.

    «День без поліетилену» – під такою назвою в Україні цей день проходить в рамках акції, оголошеної Міністерством екології та природних ресурсів України спільно з Програмою розвитку ООН, парламентським міжфракційним об’єднанням “Зелена енергія змін” та Zero Waste Alliance Ukraine. Мета акції – привернути увагу суспільства до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів та, як наслідок, непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами, а також популяризувати доступні екологічні рішення на заміну пластику.

    Підтримуючи акцію задля збереження чистоти довкілля, працівники Сіверсько-Донецького БУВР продемонстрували свої ЕКО-торбинки, якими користуються щодня, а не тільки у «День без поліетилену». Адже екологічна торбинка – це стильно, сучасно, екологічно та повсякденно!

    І ще трохи про ЕКО-свідомість, пластик і боротьбу з ним… Цього року на наш творчий конкурс «Сіверський Донець – очима молоді», який проходить під гаслом: «Зробимо нашу річку чистою від пластику та фосфатів!», подаються такі пронизливі літературні твори, виразні малюнки, натхненні агітаційні розробки і глибокі дослідницькі роботи, що одразу зрозуміло: юне покоління зростає еко-свідомим і небайдужим до довкілля, а значить у всіх нас є шанс на краще майбутнє, на чисте довкілля і на екологічне здоров’я планети…

   

Реалізуй себе у водній сфері!

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів зацікавлене у зростанні молодого покоління, яке прагне реалізувати свої кращі професійні та особисті якості у водній сфері.

    З метою залучення фахово орієнтованої молоді до роботи у водогосподарській галузі Сіверсько-Донецьким БУВР налагоджено тісну взаємодію із профільними навчальними закладами регіону. Систематичні зустрічі зі студентами випускних курсів протягом року дозволяють безпосередньо знайомити з діяльністю фахівців-водників, інформувати щодо проходження практики та працевлаштування.

    Щорічно на базі басейнової лабораторії моніторингу вод та грунтів, а також виробничих підрозділів басейнового управління проходять практику студенти Слов’янського хіміко-механічного та Костянтинівського аграрного технікумів, Слов’янських професійних аграрного та машинобудівного ліцеїв.

    Кращі з кращих – постійно у полі зору керівництва та фахівців Сіверсько-Донецького БУВР, які підтримують прагнення молоді до екологічних знань, виступаючи науковими керівниками дослідницьких робіт або їх рецензентами.

    Чудову можливість оцінити знання випускників та зупинити погляд на найбільш здібних керівництву і фахівцям басейнового управління дає головування на засіданнях Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт.

    Цього року в оновленій конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР свої роботи захищали студенти 5-х курсів Східного навчально-наукового локального центру дистанційно-заочного навчання Національного університету водного господарства та природокористування. Теми бакалаврських робіт за спеціальністю «Екологія» цього року стосувались оцінки екологічного стану басейнів річок на Рівненщині та Волині, розробки природоохоронних заходів та стратегії збалансованого водокористування.

    А студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія. Гідромеліорація» свої дипломні роботи на здобуття ступеня бакалавра присвятили реконструкціям зрошувальних систем на Миколаївщині за технологіями, що забезпечують мінімальні збитки сільськогосподарському виробництву в процесі виконання будівельних робіт.

    Вже понад 20 років плідна взаємодія пов’язує Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів зі Слов’янським хіміко-механічним технікумом. Тематика дипломних робіт студентів зі спеціальності «Прикладна екологія» цього року охоплювала місцеву екологічну сферу і стосувалась, зокрема, аналізу стічних вод та викидів підприємств Донеччини, розгляду екологічного стану водойм і малих річок басейну Сіверського Дінця, стану якості питної води, водопостачання та водовідведення найближчих міст, а також впливу найбільш небезпечних екотоксикантів – хлорорганічних пестицидів (α-ГХЦГ та ДДТ).

    Під час захисту дипломних робіт основна частина студентів показала добрий рівень теоретичної підготовки та практичних вмінь. Більшість рекомендацій, що були надані майбутніми екологами у своїх дипломних роботах, мають практичне значення, а впровадження вищезазначених заходів дозволило б покращити якість питної води, що постачається споживачам; мінімізувати втрати води; зменшити споживання електроенергії та викиди парникових газів; покращити очистку та якість стічних вод, що скидаються в річку Сіверський Донець та її притоки, тощо.

    У заключному слові члени екзаменаційної комісії відзначили грунтовність підготовки студентів та висловили сподівання зустрітись із такою екологічно-свідомою та професійно підкованою молоддю в якості колег у водній сфері.

   

Енергоефективність – у пріоритетах водної сфери!

    В рамках Програми сприяння підвищення енергоефективності об’єднаних територіальних громад України 12 червня 2019 року в м. Покровськ відбувся одноденний семінар за участю відомих експертів з енергоефективності та енергосервісних договорів, в якому взяв участь і начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук разом з в.о.начальника Маріупольського МУВГ Олегом Капленко.

    Зазначену Програму було започатковано у 2017 році Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та ГО «Енергійна країна» в партнерстві з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. В рамках Програми у ряді територіальних громад проводились семінари за темою: «Комплексний підхід енергоефективності місцевої об’єднаної громади», і саме вони стали стимулом і початком енергоефективних ініціатив у громадах, де вже сьогодні втілюються заходи з енергоефективності.

    На цей раз до участі у семінарі були запрошені представники ОТГ на сході України, а також представники державних і приватних підприємств, зацікавлені у впровадженні енергозбереження на своїх виробництвах.

    Зважаючи на пріоритетність енергозбереження у водній сфері як ефективного механізму заощаджень, Сіверсько-Донецьким БУВР було подано кілька енергосервісних пропозицій, після детального розгляду яких буде прийнято рішення щодо можливості їх впровадження в рамках модернізації водогосподарської інфраструктури.

   

Синергія водників з територіальними громадами –
запорука надійності роботи гідротехнічних споруд

    Про технічний стан гідротехнічних споруд на Донеччині йшлося на черговій нараді в департаменті екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації 12 червня 2019 року за участі фахівців Сіверсько-Донецького БУВР на чолі із заступником начальника управління Наталією Білоцерківською.

    Представники районних державних адміністрацій Донецької області звітували про виконання протоколу засідання обласної комісії з організації проведення обстеження технічного стану гідротехнічних споруд, визначення балансової належності та їх залишкової вартості. Акцентували увагу на наявності проблемних питань прийняття у комунальну власність безхазяйних гідротехнічних споруд.

    Озвучені дані в робочому порядку звірялись з даними інвентаризації, наявними в Сіверсько-Донецькому БУВР, в окремих випадках вказувалось на необхідність їх уточнення. Представники басейнового управління у складі комісії зауважили про необхідність проведення комісійних обстежень та висловили готовність надати консультаційну допомогу і методологічну підтримку.

    Адже ми на рівні з місцевими органами влади зацікавлені у наявності відповідального балансоутримувача та надійності роботи гідротехнічних споруд, зважаючи на вологодефіцитний статус нашого регіону.

   

«Ми – за чисте довкілля!» або ще раз
про наші зусилля з формування ЕКО-свідомості дітей та молоді

    12 червня 2019 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів успішно завершилась низка просвітницько-виховних заходів, присвячених Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища.

    7 екологічних заходів протягом двох тижнів – і у нас з’явилось понад 150 нових друзів Сіверського Дінця та юних охоронців природи. Це учні Слов’янських загальноосвітніх шкіл № 5 та № 15, що й під час літніх канікул у пришкільному таборі цікавились темами екології. Відчувалось, що малеча не вперше чує про бережливе ставлення до води та водних об’єктів, за що особлива вдячність нашим освітянам! Про небайдужість до природи свідчить і щира стурбованість дітей такою значною кількістю сміття по берегах водойм, яке пильне дитяче око бачить чи не усюди…

    Фахівці басейнового управління розказали та показали школярам шкідливий вплив пластику та фосфатів на водні ресурси планети і закликали підтримати ініціативу Держводагентства зі збору пластику HDPE 2,02 для вторинної переробки, а також запросили до участі у творчому конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді», що у 2019 році проходить під гаслом: «Зробимо нашу річку чистою від пластику та фосфатів!»

    І, звісно ж, продемонстрували цікаві експрес-дослідження води і захоплюючі хімічні перетворення, аби зацікавити школярів наукою і заохотити до старанного навчання. Для дітей старшого віку було організовано екскурсії до басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів, де кожен з них власноруч мав можливість зробити експрес-дослідження води та на власні очі побачити прилади й обладнання для дослідження води і ґрунтів.

    Побували в басейновій лабораторії і студенти-екологи Слов’янського хіміко-механічного технікуму, спочатку на екскурсії, а потім і на практиці. Саме вони на чолі з викладачем прикладної екології Валентиною Камнєвою за сприяння директора технікуму Олексія Котлярова організували акцію «Ми – за чисте довкілля» з прибирання лівого берегу Сіверського Дінця у Святогірську.

    До молоді з радістю долучились і члени громадської організації «Сіверський Донець – відродження» та Сіверсько-Донецького БУВР, які вже не вперше проводять тут ЕКО-толоки «Чистий берег Дінця». На жаль, сміття знов з’являється на щойно прибраних ділянках прибережної захисної смуги водного об’єкту завдяки «високій» еко-культурі відпочивальників, хоча і у значно менших масштабах.

    Але крапля за краплею і вода камінь точить, тож і ми усі разом крок за кроком наближаємо той час, коли наше довкілля стане чистим, а кожна людина турбуватиметься про природу.

    Одним словом, спілкування з юним поколінням надихає і сповнює віри у завтрашній день, в якому житимуть такі ЕКО-свідомі жителі нашої планети, до виховання яких і ми трішечки долучились!

   

На порядку денному – забезпечення водою населених пунктів Донеччини

    Забезпечити водою маловодні регіони Донецької області стало першочерговим завданням для членів робочої групи при департаменті ЖКГ Донецької облдержадміністрації. Робочу групу було скликано 11 червня 2019 року для опрацювання питань водозабезпечення, зокрема, мешканців Волноваського та Покровського районів, міста Торецьк із найближчими населеними пунктами, а також міста Авдіївка.

    Участь у нараді членів робочої групи узяли начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук і заступник начальника управління Наталія Білоцерківська з інформацією про наявні джерела водозабезпечення та обсяги водоспоживання за звітами 2-ТП (водгосп).

    Після обміну інформацією та думками прийнято рішення щодо підготовки протягом двох тижнів КП «Компанія «Вода Донбасу» спільно з місцевими органами самоврядування розрахунків потреби у воді по кожному населеному пункту з урахуванням втрат води у системах водопостачання. Ці дані будуть використані для оцінки можливості задіяти в окремих районах області підземні та інші джерела для покращення ситуації з водопостачанням населення у маловодних регіонах Донеччини.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Басейновою лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР згідно з Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік продовжуються щомісячні моніторингові дослідження поверхневих вод в суббасейні Сіверського Дінця.

    В першій декаді червня було здійснено відбори проб води на виконання фізико-хімічних (13), пріоритетних (9) та специфічних (6) показників для оцінки якості поверхневих вод у 19 створах, в тому числі у Краснопавлівському водосховищі (питний водозабір) та 18 створах на масивах поверхневих вод (МПВ) в басейні Сіверського Дінця на території Харківської, Донецької та Луганської областей.

    Разом з тим, в рамках діагностичного моніторингу представниками лабораторії гідроморфологічного моніторингу Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України за участі експертів ОБСЄ у 8 створах МПВ в басейні Сіверського Дінця були виконані гідроморфологічні дослідження.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Міжвідомча комісія в Сіверсько-Донецькому БУВР:
режими роботи водосховищ і водогосподарських систем встановлено,
необхідні запаси для сталого функціонування в літній період створено

    6 червня 2019 року в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів члени Міжвідомчої комісії узгоджували режими роботи водосховищ та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району річкового басейну Дон на період літньо-осінньої межені 2019 року.

    На початку засідання традиційно підбили підсумки виконання рішень попереднього засідання від 21 березня та озвучили результати роботи водогосподарського комплексу у весняний період 2019 року. В суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово неконтрольованої території) весняний період пройшов без аварійних ситуацій і пошкоджень від льодоходу та шкідливої дії вод.

    Завдяки узгодженим діям всіх учасників водогосподарського комплексу основні руслорегулюючі водосховища комплексного призначення та водосховища-охолоджувачі енергетичної галузі вже до 1 травня були наповнені до НПР або максимально можливих відміток (крім Червонооскільського водосховища, наповнення якого тривало до 28 травня). Це дозволило створити необхідні запаси водних ресурсів для забезпечення сталої роботи водогосподарського комплексу в маловодний період літньо-осінньої межені.

    Голова Міжвідомчої комісії, начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук також зазначив, що в 2018 році у суббасейні Сіверського Дінця розпочато розробку елементів «Плану управління суббасейном річки Сіверський Донець» по масивах поверхневих вод. Він запропонував членам Міжвідомчої комісії надати свої пропозиції щодо вжиття пріоритетних заходів з екологічного оздоровлення суббасейну Сіверського Дінця та механізмів їх фінансування при розробці Плану управління річковим басейном. Про хід виконання зазначених заходів можна буде дізнаватись на сайті Сіверсько-Донецького БУВР у рубриці «План управління річковим басейном» (перейти на сайт).

    Начальник відділу гідрометзабезпечення Харківського регіонального центру з гідрометеорології Віра Фаворова озвучила прогноз розвитку гідрометеорологічної та водогосподарської обстановки. Травневі опади, що склали від 90 до місцями 270% місячної норми, забезпечили короткочасні підйоми рівнів води на притоках Сіверського Дінця. Тож на початок літньої межені водність річок у суббасейні Сіверського Дінця становила 80-100%. При цьому рівні води на річці Сіверський Донець на 10-50 см нижче минулорічних. Протягом червня у регіоні очікується спекотна погода з дефіцитом опадів. Прогнозована водність становитиме від 50-80% по водпосту Печеніги до 100-120% норми по водпосту Куп’янськ.

    Під час засідання заступник начальника басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів поінформувала, що якісний стан водних об’єктів у суббасейні Сіверського Дінця на початок літньої межені стабільний, без істотних змін у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Разом з тим, за результатами діагностичного моніторингу, що з 2019 року проводиться у 34 моніторингових створах по 33 показниках (докладніше в рубриці "Державний моніторинг") у І кварталі масиви поверхневих вод по всіх створах відносяться до 2 класу «недосягнення доброго» за вмістом свинцю, концентрація якого перевищує максимально допустиму концентрацію (Еня max) у всіх створах: мінімально в 1,2 рази (р. Сіверський Донець, с. Крива Лука) і максимально в 3,1 рази (р. Бахмутка, гирло, с. Дронівка).

    Вміст пестицидів і гербіцидів по всьому створах нижче межі визначення методик, крім ДДТ загального, вміст якого було визначено в р. Сіверський Донець, нижче гирла р. Уди в кількості 0,0622 мкг/дм3. Результати вимірювань вмісту пестицидів і гербіцидів не перевищують встановлений показник Еня ср. По руслу річки Сіверський Донець відзначається збільшення рівня жорсткості води на ділянці водотоку 573-428 км, порівняно з аналізованих періодом минулого року.

    Як повідомив членам Міжвідомчої комісії начальник відділу техногенно-екологічної безпеки Сіверсько-Донецького БУВР Віктор Баюш, у 2019 році проведення екологічних попусків з Краснопавлівського водосховища до русла річки Сіверський Донець в обсязі до 30 млн.м3 сприятиме більш ефективному виконанню наступного водообміну у Краснопавлівському водосховищі за рахунок зниження обсягу високо мінералізованих вод (наразі 8,6 мг-екв./дм3) та має тенденцію до погіршення (прогноз 9,3-9,4 мг-екв./дм3 до кінця 2019 р.). У разі виконання попусків, за оцінкою Управління каналу Дніпро-Донбас, обсягів води у Краснопавлівському водосховищі для потреб м. Харкова та Харківської області вистачить на 11,5 місяців (до травня 2020 р.). З цього питання було вирішено створити робочу групу для узгодження дій всіх зацікавлених сторін.

    Начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Держрибагентства у Донецькій області Сергій Малий поінформував присутніх, що завдяки дотриманню режимів роботи водосховищ у весняний період нерестовий період пройшов без негативних впливів на нерест риби. І попередив, що в літній період внаслідок сповільнення течії, тривалої штильової погоди та збільшення температурного режиму водойм може спостерігатися літня задуха риби – масова загибель від нестачі або відсутності кисню (найчастіше вночі або у передсвітанкові години). У разі спостереження таких явищ рекомендовано звертатись на «гарячу лінію» Держрибагентства у Донецькій області за телефоном: (06262) 2-99-04.

    За пропозиціями членів Міжвідомчої комісії було встановлено режими роботи водосховищ багаторічного регулювання – Печенізького, Червонооскільського, Краснопавлівського – та відомчих водосховищ комплексного призначення у суббасейні Сіверського Дінця на період літньо-осінньої межені 2019 року та надано на затвердження до Держводагентства.

    Докладніше про роботу Міжвідомчої комісії можна дізнатися на сайті Сіверсько-Донецького БУВР у рубриці «Міжвідомча комісія».

   

Сіверсько-Донецьке БУВР:
ми – частина водної спільноти

    Професійне свято – День працівника водного господарства України – в останній день весни урочисто відзначили в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів. Колектив управління зібрався в оновленій відповідно до корпоративного стилю конференц-залі, аби підбити підсумки роботи за рік та відзначити кращих за професією.

    У своєму вітальному слові начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук зауважив: «Ми з вами є часткою великого колективу Держводагентства, перед яким начасі поставлені глобальні задачі щодо впровадження системи управління водними ресурсами згідно з вимогами європейського законодавства… Нам є, чим пишатись, але попереду ще багато викликів…»

    Перелічуючи досягнення, відзначив, що басейнову раду Сіверського Дінця та нижнього Дону було створено першою в Україні для реалізації басейнового принципу управління водними ресурсами та розробки Плану управління річковим басейном відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС. На кілька кроків випереджаємо ми і в розробці й впровадженні Плану управління річковим басейном, зокрема у здійсненні діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод. Нашу басейнову лабораторію моніторингу вод та ґрунтів призначено однією із трьох у складі Держводагентства для визначення вмісту пріоритетних речовин. «Усе це вимагає підвищеної відповідальності та об’єднання зусиль усіх фахівців басейнового управління заради головної мети – досягнення доброї якості вод», зазначив Сергій Трофанчук.

    Бути «водниками європейського рівня» та «адвокатами водних ресурсів України» націлює всіх фахівців водної сфери її лідерка – Голова Держводагентства Ірина Овчаренко: «Відкривайте нові інноваційні шляхи до розвитку, не зупиняйтесь на досягнутому і досягайте кращих результатів, адже від вашої роботи багато в чому залежить майбутнє українських водойм!»

    Ще багато напутніх і вдячних слів звучало в цей день у залі басейнового управління. Тісну та плідну співпрацю з колективом водників відзначила, вручаючи нагороди від Донецької облдержадміністрації, начальник відділу Департаменту екології та природних ресурсів Анна Рєзнікова. Постійну підтримку громадських екологічних ініціатив відмітив голова громадської організації «Сіверський Донець – відродження» Віктор Антоненко. Не відпускали зі сцени без схвальних характеристик і кожного з нагороджуваних керівництвом басейнового управління. Відчувалось, що особистий внесок цих фахівців у спільну справу очільники БУВРу добре знають і неабияк цінують.

    Приємною несподіванкою для самого колективу виявилось нагородження начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергія Трофанчука високою урядовою нагородою – Почесною грамотою Верховної ради України «за особливі заслуги перед Українським народом». Тож щирі вітання керівникові і всьому колективу водників басейну Сіверського Дінця!

    І як заключний акорд свята – творчий подарунок з пісень та жартівливих виступів, який презентували усім присутнім у залі юні артисти з вокальної студії «Соната» (керівник: Олександр Куриленко) та театрального класу Дитячої школи мистецтв міста Слов’янська (керівник: Марина Шевельова), а також співуча гостя з Миколаївки – вокалістка Світлана Замула.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів продовжує моніторингові дослідження поверхневих вод за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    21 травня 2019 року фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів разом зі спеціалістами Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Українського гідрометеорологічного центру було проведено спільний відбір проб води на виконання фізико-хімічних, пріоритетних (9), специфічних (6) та гідробіологічних показників (макрозообентос, фітопланктон, фітобентос, макрофіти) у Краснопавлівському водосховищі (верхній б’єф) та у 5 створах басейну Сіверського Дінця по Харківській та Донецькій областях:

    23 травня 2019 року фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів відібрані проби води у 5 створах в басейні Сіверського Дінця на території Луганської області на виконання пріоритетних (9) та специфічних (6) інгредієнтів:

    а також у створі на р. Сіверський Донець, с. Білогорівка, водозабір КП «Попаснянський районний водоканал» (питний водозабір) на виконання фізико-хімічних (13), пріоритетних (9) та специфічних (6) інгредієнтів.

    За результатами діагностичного моніторингу якість води у відібраних створах по означених показниках стабільна, без тенденції до погіршення, відповідно до сезонних коливань.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

До Дня Європи: по слідах недавньої ЕКО-толоки,
або знов про ступінь цивілізованості суспільства

    Ледь потеплішало, і зона відпочинку «Староріччя», створена свого часу для комфортного сімейного відпочинку на березі річки у межах міста, знов перетворилась на відкритий майданчик для зловживання спиртними напоями.

    Купи недопалків і розкидані довкола урн пляшки від пива, обгортки і сигаретні пачки – яскраве свідчення про «високий» ступінь цивілізованості тутешніх відпочивальників і їх «здоровий» спосіб життя.

    Такими знахідками після травневих свят усіяна вся територія довкола оновлених лиш півроку тому дерев’яних лав… Їх відремонтували після варварського нашестя занадто активних відпочивальників учасники проекту «Нове життя для «Староріччя», члени громадської організації «Сіверський Донець – відродження» та Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Вже понад 10 років басейнове управління опікується зоною «Староріччя», намагаючись зробити це місце зручним і комфортним для відпочинку як молодих сімей із дітьми, так і людей похилого віку.

    Ось і на цей раз представники трудового колективу прибрали безлад й очистили урни від сміття (хоча цим вже давно мають перейматись міські комунальники), залишивши майданчик знов чистим і впорядкованим, але чи надовго?!

    Як влучно зазначив один із учасників недавньої весняної ЕКО-толоки на березі Казенного Торця 19-річний Данііл: «Якби кожен прибирав хоча б за собою, то ми вже давно б жили як в Європі! Невже так важко донести фантик до урни, а сміттєвий пакунок до найближчого контейнера?»

   

Вишиванка – духовний символ українського народу

    Щороку в третій четвер травня вже 14-й рік поспіль крокує світом День вишиванки, даруючи радість та посмішки, відчуття національної ідентичності та спорідненості сердець у любові до України.

    16 травня 2019 року до Всесвітнього дня вишиванки долучився і колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Під час виробничої наради під головуванням в.о.начальника управління Наталії Білоцерківської фахівці управління згадали витоки свята й цікавинки з власного досвіду, пов’язані з національним вбранням у повсякденному житті.

    І, звісно ж, святкове фото на пам’ять у різнобав’ї самобутніх вишиванок, де у стежках майстринь закодовані споконвічні народні символи-обереги життєдайної сили природи і людського щастя, добробуту і процвітання.

    У солідарності з колективом у вишиванці й начальник управління Сергій Трофанчук, що цього дня у місті Херсон брав участь у засіданні басейнової ради нижнього Дніпра разом з головою басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону Олександром Лихачем, надавши рекомендації щодо розробки програми державного моніторингу поверхневих вод суббасейну нижнього Дніпра на території Донецької області.

   

За європейськими стандартами:
оцінка хімічного стану масивів поверхневих вод у І кварталі 2019 року

    Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом реалізації Плану управління річковим басейном має на меті досягнення «доброго» екологічного стану водних об’єктів. Одним із найважливіших етапів розробки Плану є здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод.

    В районі басейну річки Дон такий моніторинг було запроваджено Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів з початку 2019 року на 24 масивах поверхневих вод у 33 моніторингових створах.

    За результатами оцінки хімічного стану в І кварталі 2019 року всі 24 масиви поверхневих вод за вмістом важких металів відносяться до II класу «недосягнення доброго».

    Докладніше: (завантажити інформацію, завантажити мапу).

    Результати діагностичного моніторингу стануть підґрунтям для здійснення оцінки екологічного стану масивів поверхневих вод, на основі якої буде розроблено програму заходів для досягнення «доброго» екологічного стану водних об’єктів.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжують моніторингові дослідження поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    15 травня 2019 року було здійснено відбір проб води на виконання пріоритетних (9) та специфічних (6) показників у басейні Сіверського Дінця в 4-х створах по Донецькій області:

    За результатами діагностичного моніторингу якість води у відібраних створах по означених показниках стабільна, без тенденції до погіршення.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

«Безпечне і здорове майбутнє праці»:
зустріч з експертом Фонду соціального страхування

    Щорічно 28 квітня в Україні відзначається День охорони праці. 2019-го року наша країна долучилась до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне і здорове майбутнє праці». Тиждень охорони праці в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів цього року також проходить під цим гаслом.

    В рамках заходів Тижня охорони праці 26 квітня 2019 року для колективу басейнового управління було організовано зустріч зі страховим експертом з охорони праці, завідувачем сектору профілактики страхових випадків Слов’янського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області Юрієм Кібірєвим. А для працівників Маріупольського міжрайонного управління водного господарства цього ж дня лекцію до Всесвітнього дня охорони праці 2019 провела провідний інженер з охорони праці Вікторія Сіра.

    Напередодні начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук приймав теплі вітання за зайняте Перше місце в міському огляді-конкурсі з охорони праці за підсумками 2018 року в оглядовій групі «Невиробнича сфера». Першість у цій номінації басейнове управління тримає вже третій рік поспіль, і кілька років до цього не виходило з лідерів конкурсу.

    Заслуга в цьому як керівника, так і кожного члену колективу, і це підтверджує статистичний аналіз факторів виробничого травматизму, наведений запрошеним страховим експертом. За останні три роки по Слов’янську та Слов’янському району спостерігається позитивна тенденція зменшення нещасних випадків на виробництві. І важливу роль у цьому мають профілактичні та заохочувальні заходи, що покликані вдосконалити існуючу систему безпеки та гігієни праці, врахування в тому числі і найкращого міжнародного досвіду з цих питань.

    На законодавчому рівні це є впровадженням нещодавно схваленої урядом Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Втім ключова роль все одно відводиться особистій безпеці, обережності та відповідальності працівника на його робочому місці задля власного ж здоров’я і безпеки життєдіяльності.

   

Аби запобігти можливим трагічним наслідкам
при виникненні реальної пожежі – тренуймося заздалегідь!

    Як правильно діяти в умовах виникнення пожежі, проводити евакуацію персоналу та відвідувачів і надавати першу допомогу потерпілим – ці та інші важливі питання протипожежної безпеки відпрацьовували на практиці фахівці водної галузі басейну Сіверського Дінця.

    25 квітня 2019 року в рамках Тижня охорони праці 2019 в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів було проведене спеціальне об’єктове протипожежне тренування з елементами евакуації за участі керівного складу та всіх працівників у присутності інспекторів Слов’янського районного управління ГУ ДСНС України в Донецькій області.

    Але спочатку – теорія… Тож до початку тренувань бесіду-інструктаж з питань протипожежної безпеки та цивільного захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій провели головний інспектор Слов’янського районного управління ДСНС України, майор цивільного захисту Михайло Загнітко та інспектор відділення запобігання надзвичайних ситуацій 6-ДПРЗ ГУ ДНС, старший лейтенант служби цивільного захисту Дмитро Кишинський.

    Умовний осередок займання було визначено у відділі економіки басейнового управління. В ході тренувань відпрацьовувались дії персоналу та ланок пожежогасіння, оповіщення і зв’язку, охорони громадського порядку, санітарного посту.

    Під час виникнення умовної пожежі за усіма правилами було проведено евакуацію персоналу та відвідувачів басейнового управління, організовано надання першої долікарняної допомоги потерпілим, удосконалено навички персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння (вогнегасник порошковий).

    По закінченні тренування провідні інспектори Слов’янського районного управління ГУ ДСНС України в Донецькій області Михайло Загнітко та Сергій Істомін провели детальний розбір дій персоналу, відзначивши «добрий» рівень підготовки та злагоджені дії усіх задіяних ланок. А також визначили напрямки вдосконалення дій на перспективу, аби запобігти можливим трагічним наслідкам при виникненні реальної пожежі.

* * *

    Того ж дня протипожежні тренування за темою «Порушення роботи структурних підрозділів та об’єкта в цілому з причини виникнення пожежі» були проведені для колективу апарату Маріупольського міжрайонного управління водного господарства та працівників експлуатаційних дільниць.

    Тренування проводилися з метою перевірки зборів за схемою оповіщення керівного складу та керівників виробничих об’єктів; відпрацювання навичок персоналу з гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння; а також попередження виникнення паніки та помилкових дій, які можуть привести до нещасних випадків під час реальної загрози у разі аварії, пожежі чи пошкодженні обладнання.

    Також на прилеглій території адміністративних та виробничих будівель експлуатаційних дільниць під керівництвом провідного інженера з охорони праці Вікторії Сєрої були проведені навчання з правил роботи з вогнегасниками ВП (вогнегасник порошковий) та ВВК (вогнегасник вуглекислотний) з роз’ясненнями принципу їхньої дії, під час яких кожен міг особисто ознайомитися з роботою вогнегасника на практиці.

   

«Чистому місту Слов’янськ
личить чиста річка Казенний Торець!»

    З таким закликом долучились до акції «За чисте довкілля» учасники весняної ЕКО-толоки на берегах Казенного Торця – активна та позитивна, а головне – екологічно свідома молодь Слов’янська!

    «Ми дуже вдячні усім, хто підтримав нашу ЕКО-ініціативу – прибрати береги річки від пластику та іншого побутового сміття, – звернувся до учасників заходу начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук. – Адже чисте довкілля починається з ЕКО-свідомості кожного з нас!»

    Без малого сотня людей – фахівці-водники Сіверсько-Донецького БУВР, активісти громадської організації «Сіверський Донець – відродження», ліцеїсти з педагогічного та професійного машинобудівного ліцеїв, студенти коледжу національного авіаційного університету та майбутні екологи з хіміко-механічного технікуму разом зі своїми наставниками, а також колеги-природоохоронці з регіонального ландшафтного парку «Краматорський» – пройшлись берегами Казенного Торця, збираючи усілякий непотріб.

    Серед знайденого: пакети й пляшки (скло і пластик), зношений одяг та порване взуття, залишки одноразового та керамічного посуду – словом, усе, що мало б опинитись у сміттєвому контейнері (благо, їх у Слов’янську вдосталь), але чомусь спочиває на березі річки, забруднюючи і ґрунт, і воду…

    «Якби кожен прибирав хоча б за собою, то ми вже давно б жили як в Європі! Невже так важко донести фантик до урни, а сміттєвий пакунок до найближчого контейнера?» – дивуються юні учасники ЕКО-толоки. Достукатись до людей можна тільки власним прикладом, вирішив студент-еколог Данііл, і взяв собі за правило у вільний від навчання час крок за кроком очищувати від сміття той куточок планети, в якому він зараз живе… При цьому Слов’янськ – не його рідне місто, він – з категорії переміщених осіб, але вболіває за долю довкілля, де б не довелось опинитись…

    А ті, хто залишає сміття на березі річки чи поблизу у придорожньому ярку – стовідсотково місцеві жителі, що в більшості своїй живуть тут же поруч, у приватному секторі… То невже присоромити можна, тільки знявши на відео?

    Встановити відеоспостереження хоча б у зоні відпочинку «Староріччя» – такі ініціативи звучали від постійних учасників заходів з благоустрою на березі Казенного Торця. Аби «любі» відпочивальники сміттям не промахувались повз урни та не залишали в цих урнах використані шприци, все ж таки тут дитячий майданчик! Щоб нещодавно відновлена гойдалка прослужила за призначенням як можна довше, а не стала знов жертвою шукачів металобрухту! І щоб висаджені молоді деревця та кущі не об’їдали кози, яких тут з року в рік випасає місцева жителька… І ще багато «щоб», але… Усе виміряється фінансами.

    Навіть сміттєві мішки та рукавички й питну воду для учасників ЕКО-толоки надали благодійники – колишній мер міста Анатолій Левіт та керівництво ПрАТ «Українська керамічна група», офіс якого розташований неподалік, в «Монополії Крона». А завдяки особистій зустрічі фахівця-водника з багаторічним стажем і Почесного громадянина Слов’янська Віктора Антоненка з нинішнім міським головою Слов’янська Вадимом Ляхом було організовано вивіз зібраного на толоці сміття (майже сотня великих пакунків) та нарешті прикрито бетонною плитою вже третій рік поспіль відкритий комунальний люк між зупинкою «Набережна» та зоною відпочинку «Староріччя».

    Ось так, тільки спільними зусиллями – влади і бізнесу, фахівців та громадських активістів – можна подолати і безлад довкола, і «розруху в головах»! Адже чисте довкілля починається з чистої совісті кожного з нас

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжують моніторингові дослідження поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    23-24 квітня 2019 року представники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Українського гідрометеорологічного центру здійснили спільний відбір проб води на виконання пріоритетних (9), специфічних (6) та гідробіологічних показників (макрозообентос, фітопланктон, фітобентос, макрофіти) в басейні Сіверського Дінця у 10-ти створах по Донецькій та Луганській областях:

    За результатами діагностичного моніторингу якість води у відібраних створах по означених показниках стабільна, без тенденції до погіршення.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Здорові та безпечні умови праці –
стратегічне завдання держави та бізнесу

    23 квітня 2019 року в залі виконкому Слов’янської міської ради відбувся семінар, організований Управлінням соціального захисту населення та присвячений Всесвітньому дню охорони праці, що у 2019 році міжнародна спільнота відзначає під гаслом «Безпечне і здорове майбутнє праці».

    За участі представників Управління соціального захисту населення, Фонду соціального страхування України, Державної служби з питань праці, спеціалістів з охорони праці підприємств та організацій м. Слов'янськ в ході семінару були розглянуті зміни у законодавстві з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності населення, проведено аналіз виробничого травматизму на підприємствах Слов’янська і Слов’янського району тощо.

    В обговоренні актуальних питань покращення умов безпеки та гігієни праці узяла участь і провідний інженер з охорони праці Сіверсько-Донецького БУВР Людмила Білозор.

    Учасники круглого столу зосередили увагу на ключових аспектах Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні. Це, зокрема, ухвалення урядом в грудні 2018 року Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, що є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці. Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство європейських норм відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    І надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки й управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

    Учасники засідання погодились, що питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді, стало серйозним викликом для України. Щоб зупинити відтік трудових ресурсів з країни та зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал, в першу чергу потрібно забезпечити належні здорові та безпечні умови праці, саме тому це – стратегічне завдання як бізнесу, так і держави в цілому.

   

Усі разом маємо зробити наше довкілля чистим!

    Маріупольське міжрайонне управління водного господарства Сіверсько-Донецького БУВР продовжує проведення заходів з благоустрою в рамках щорічної акції «За чисте довкілля».

    У Всеукраїнський день довкілля до спільної справи долучилась Волноваська експлуатаційна дільниця – працівники Старомлинівського водосховища під керівництвом техніка-механіка Володимира Темирова та персонал бази Волноваської ЕД під керівництвом начальника дільниці Івана Гукая.

    Мінлива погода не зіпсувала піднесений настрій та енергійний запал. Спільними зусиллями колективу дільниці було висаджено 21 хвойне дерево, 12 декоративних кущів, проведено санітарну обробку зелених насаджень, висіяні квіти, прибрана територія дільниці, а також торішнє листя і сухостій від дамби водосховища до Нікольської траси.

    «Засмічене довкілля – загальна проблема всього суспільства, але починати потрібно з себе, зі свого робочого місця, свого населеного пункту чи улюбленого місця відпочинку, – діляться думками учасники акції. – Тільки разом, об’єднавши зусилля з територіальними громадами та владою на місцях, ми зможемо зробити наше довкілля чистим!»

   

З Днем довкілля: «Я прибрав – твоя черга!»

    За календарем третьої суботи квітня – Всеукраїнський день довкілля. Колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів відзначив його дружно й завзято: прибирались на березі Казенного Торця і наводили лад у зоні відпочинку «Староріччя». Посіяли квіти, обкопали дерева і зібрали 15 пакунків сміття!

    Молодь раділа, що майже всі висаджені у жовтні під час ЕКО-толоки дерева й кущі прижились – значить «Алеї родинного дерева» бути! А на деревах у прибережній зоні знайшлось місце для яскравих шпаківень від учасників дитячого міського фестивалю «Шпак-Хаус».

    Водники Сіверського Дінця – ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ! І вже за кілька днів – масштабна ЕКО-толока за участі молоді та громадськості! Будемо рятувати природу від пластику та побутового сміття! Єднаймось: #Я прибрав – твоя черга!

   

Перше місце з охорони праці – вже третій рік поспіль
у Сіверсько-Донецького БУВР!


    Протягом кількох років Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів тримається в лідерах міського огляду-конкурсу з охорони праці. І три роки поспіль бере першість в оглядовій групі «Невиробнича сфера».

    Понад сто підприємств, установ та організацій Слов’янська щороку демонструють свою систему охорони праці, створення безпечних і здорових умов для працівників.

    Оглядова комісія відзначає високі показники і належний рівень стану охорони праці в басейновому управлінні та вже втретє присуджує нам І місце! Вітаємо весь колектив Сіверсько-Донецького БУВР! Так тримати!

   

Європейськими кроками – до досягнення доброго стану вод!

    Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами в басейні Сіверського Дінця стало однією з тем, що обговорювались на засіданні колегії управління екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації 18 квітня 2019 року в Сєвєродонецьку. Цю тему у своїй доповіді висвітлив начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук.

    Він презентував учасникам засідання – керівникам організацій-суб’єктів регіональної системи моніторингу довкілля та представникам промислових підприємств Луганщини – перші важливі кроки з розробки Плану управління річковим басейном як ключового документу задля досягнення доброго стану вод. А також акцентував увагу присутніх на необхідності дієвої взаємодії в рамках утвореної басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону і відкритості для пропозицій до Плану по Луганській області.

    Сергій Трофанчук зазначив, що до «Регіональної цільової програми моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року» за пропозиціями Сіверсько-Донецького БУВР було включено заходи з встановлення двох автоматизованих постів контролю на ділянках річки Сіверський Донець в Луганській області. Перший з них планується розташувати в межах смт. Білогорівка – з метою попередження ризиків питного водопостачання Луганської області. Другий – в м. Лисичанськ – для контролю у замикаючому створі підконтрольної території по руслу р. Сіверський Донець. І зауважив, що басейнове управління підтримує здійснення цих заходів як першочергових для створення єдиної системи отримання оперативних даних щодо кількісного та якісного стану водних об’єктів у басейні Сіверського Дінця, навівши позитивний досвід Донецької області.

    Так, на Донеччині протягом 2018 року було встановлено два автоматизовані пости контролю по руслу р. Сіверський Донець – вище та в місці питного водозабору в канал «Сіверський Донець – Донбас» з метою контролю та попередження ризиків питного водопостачання населення Донецької області за рахунок впливу діяльності на території Харківської області. Дані моніторингу наразі доступні для перегляду в режимі онлайн на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (перейти на сайт).

    Подібний системний підхід до раціонального водокористування задля досягнення стратегічних екологічних цілей сталого розвитку саме й передбачений Планом управління річковим басейном, який має бути розроблений до 2024 року у відповідності до Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу.

    Докладніше про засідання колегії – на сайті Управління екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації (перейти на сайт).

   

Сіверсько-Донецьке БУВР – за чисте довкілля!

    В рамках щорічної акції «За чисте довкілля» колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів зазвичай проводить цілу низку заходів з благоустрою. Навести лад на водогосподарських об’єктах і гідротехнічних спорудах, очистити від сміття прибережні смуги річок і водойм – не тільки справа честі, а й наш посильний внесок у всеукраїнський рух за чисте довкілля та чисті береги річок!

    В Маріупольському міжрайонному управлінні водного господарства Сіверсько-Донецького БУВР першими долучились до акції «За чисте довкілля» працівники Стародубівської зрошувальної системи. Спільно зі спеціалістами міжрайонного управління на чолі з начальником Стародубівської насосної станції П.Г.Вовком вони здійснили комплекс робіт з благоустрою території Стародубівських насосних станцій, а також прибережної смуги Стародубівського водосховища та гідротехнічних споруд.

    Завдяки дружній праці колективу до Всеукраїнського дня довкілля, що відзначається у третю суботу квітня, вже проведено очистку тіла греблі та швів між плитами від сухостою та сміття, очищено русло аварійного водоскиду від замулення, обкопані дерева та скошена трава на території насосної станції.

    В ході подальшої участі в акції «За чисте довкілля» заплановані обрізка дерев та фарбування елементів насосних станцій. По мірі покращення погодних умов під гаслом: «Я прибрав – твоя черга!» до акції долучаються й інші дільниці Маріупольського МУВГ та структурні підрозділи Сіверсько-Донецького БУВР.

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжують моніторингові дослідження поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    16 квітня 2019 року представники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Українського гідрометеорологічного центру здійснили спільний відбір проб води на виконання пріоритетних (9), специфічних (6) та гідробіологічних показників (макрозообентос, фітопланктон, фітобентос, макрофіти) в басейні Сіверського Дінця у 7-ми створах по Донецькій області:

    За результатами діагностичного моніторингу якість води у відібраних створах по означених показниках стабільна, без тенденції до погіршення.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Фахівці пояснюють…


    Напрочуд теплий квітень цього року став причиною надмірного розвитку діатомових водоростей* у верхів’ях річки Сіверський Донець.

    На території Харківської області у Печенізькому, Чугуївському, Зміївському та Балаклійському районах привертає увагу природне явище – інтенсивний розвиток діатомових водоростей. Це змінює колір води у річці та робить її більш мутною, адже у складі цих мікроорганізмів є діоксид кремнію.

    Незвичний вигляд річкової води помітили не лише рибалки та мешканці прибережної зони. Розмноження діатомових водоростей у поверхневих водах в басейні Сіверського Дінця фіксують фахівці КП «Харківводоканал», лабораторії Зміївської ТЕС та Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області.

    Спеціалісти Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів пояснюють: цього року підвищений вміст діатомових водоростей у водних об’єктах та значна довжина розповсюдження цього природного явища пов’язані з високою температурою води 8-12°С, що не є характерною для даного періоду року (зазвичай температура води у квітні в межах 1-6°С). Додатковим фактором стала й низька водність річки (лише 30-40 % від норми) через відсутність весняного водопілля.

    У минулі роки відносно прохолодний квітень та більш високі рівні води під час весняного водопілля робили не настільки помітними ці природні процеси в екосистемі річки, тож наразі розмноження діатомових водоростей видається чимось надзвичайним.

    Примітка: *Діатомові водорості – мікроскопічні організми, що зустрічаються повсюди, де є волога, навіть у ґрунті. Це одна з найбільших груп одноклітинних водоростей та важлива складова фітопланктону. Діатомові водорості є головним джерелом їжі для водних організмів. Крім того, відмираючи, вони дають поживні речовини для живлення бактерій та найпростіших тварин.

   

   

На півночі Донеччини розпочато поливний сезон 2019!


    Лиманська експлуатаційна дільниця в структурі Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів протягом підготовчого періоду виконала весь комплекс запланованих робіт із догляду, експлуатації та ремонту основних меліоративних фондів, що забезпечило їх працездатність на початок поливного сезону 2019.

    Наразі міжгосподарська меліоративна мережа успішно заповнена і повністю готова до подачі води на полив сільськогосподарських культур по Краснооскільській зрошувальній системі.

    Отже, водниками поливний сезон розпочато! Далі – слово за аграріями…

   

На варті якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця

    Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжують моніторингові дослідження поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    8 квітня 2019 року було здійснено відбір проб на виконання фізико-хімічних, пріоритетних та специфічних показників у Краснопавлівському водосховищі (верхній б’єф) та у 5 створах басейну Сіверського Дінця:

    Відбори проб проводяться з метою діагностичного моніторингу для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Завершується підготовка до поливного сезону
на півдні Донецької області


    За кілька днів має розпочатись поливний сезон 2019 на півдні Донецької області. Маріупольське міжрайонне управління водного господарства завершує плановий комплекс робіт з підготовки, профілактики, реконструкції та модернізації зрошувальних мереж для ефективного та безаварійного їх використання.

    На Стародубівській зрошувальній системі, зокрема, проведено зварювальні роботи нового колектора Ду 500мм із врізкою в нього насосних агрегатів № 4 та № 5, приєднано пластикові трубопроводи Ду 300мм та Ду 180мм для подачі води на зрошувальні землі, встановлено електродвигун 250 кВт на агрегат № 8 – 200 Д 90, на агрегаті № 5 ЦН 400х105 встановлено зворотній клапан, електромонтером проводились профілактичні роботи електрообладнання насосних агрегатів № 4, 9, 10 по 0.4 кВт та перевірка їх готовності до запуску.

   

Водопостачання – на контролі…

    Проблемні питання, пов’язані з водопостачанням мешканців на сході України, опинились у центрі уваги Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Його представники на чолі з міністром Вадимом Чернишом 4-5 квітня здійснили робочу поїздку до Харківської, Донецької і Луганської областей.

    До супроводу делегації долучилось і керівництво Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. В ході візиту до басейнового управління його начальник Сергій Трофанчук і заступник начальника Наталія Білоцерківська надали гостям необхідні роз’яснення про специфіку водопостачання регіону та особливості ведення державного моніторингу поверхневих вод, який здійснює басейнова лабораторія моніторингу вод і ґрунтів.

    У перший день робочої поїздки представники МінТОТ відвідали водогосподарські об’єкти Управління каналу «Дніпро-Донбас», який забезпечує водою жителів міста Харків та Харківської області за рахунок міжбасейнового перекидання стоку Дніпра до Краснопавлівського водосховища. А також побували на водозабірних спорудах КП «Вода Донбасу», зокрема оглянули систему каналу «Сіверський Донець – Донбас», що забезпечує водою населення підконтрольної та непідконтрольної території України в Донецькій області.

    Наступного дня високих гостей приймала земля Луганщини і КП «Попаснянський районний водоканал» в зоні своєї діяльності. Результатом візиту Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб має стати вивчення проблемних питань водопостачання на сході України та визначення шляхів їх врегулювання.

   

Стратегічний інструмент діяльності басейнових рад –
План управління річковим басейном – в економічному розрізі

    Перехід на європейські стандарти у водній сфері означає не тільки зміну законодавчої бази та структури водогосподарського комплексу. Інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом вимагає кардинально змінити принципи та саму філософію водокористування.

    Великий крок у цьому напрямку – створення басейнових рад, що об’єднали провідних стейкхолдерів та враховують інтереси усіх водокористувачів басейну.

    Начасі – розробка стратегічних документів діяльності басейнових рад – Планів управління річковими басейнами та втілення їх у життя, до чого активно долучаються і європейські експерти.

    Проект «Водна ініціатива Європейського Союзу плюс для країн Східного Партнерства» запросив керівних фахівців водної сфери на регіональний семінар у м. Києві 27-28 березня 2019 року за темою: «Економічний аналіз для розробки Плану управління річковим басейном», з метою підтримки реформ водного сектора України на шляху до інтегрованого управління водними ресурсами.

    Як оцінити наявну та необхідну інформацію для економічного аналізу та розробити фінансово збалансовану програму заходів задля досягнення екологічних цілей в басейнах річок – про ці та інші важливі питання йшлося на лекціях та відкритих дискусіях в ході семінару, в якому взяв участь і начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук.

    Вдосконалення економічних інструментів управління водними ресурсами має на меті підвищення результативності екологічної діяльності в басейнах річок, тобто зменшення шкоди біорізноманіттю та екосистемам від антропогенних факторів і разом з тим забезпечення прав людини на чисту воду та сприятливе навколишнє середовище.

   

Підготовка зрошувальних систем Донеччини
до поливного сезону 2019 триває…

    В рамках підготовки зрошувальних систем півдня Донецької області до поливного сезону 2019 року Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства проводиться налагодження та відновлення обладнання Стародубівської зрошувальної мережі.

    Так, протягом останньої декади березня було проведено профілактичні роботи підстанції і силових шаф. А також монтаж та зварювальні роботи всмоктуючого трубопроводу агрегату № 8 і центровка агрегату № 2 (300дх70а).

   

Чарівне намисто з краплин – заходів до Дня ВОДИ,
де кожна краплина має значення!

    Всесвітній день води – чудова можливість в масштабах планети привернути увагу людей до проблем забруднення води і необхідності дбайливого її використання. Адже цей найцінніший природний ресурс, що є основою життя на Землі, сьогодні, на жаль, вимагає підвищених зусиль задля його збереження.

    Саме на цих важливих питаннях – дбайливого ставлення до водних об’єктів та раціонального водокористування – акцентували увагу фахівці-водники із Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та його структурних підрозділів під час проведення заходів до Всесвітнього дня води. Його гасло у 2019 році – «Вода для всіх: не залишаючи нікого осторонь».

    Тож мешканці різних населених пунктів різного віку були задіяні у наших просвітницько-виховних заходах. Основна увага, звісно, приділялась юному поколінню – тим, кому завтра наслідувати Землю і дбати про водні ресурси планети. А вже сьогодні кожен з маленьких слухачів мав можливість донести до своїх старших членів родини почуте й побачене під час екологічних заходів.

    Які шкідливі чинники впливають на стан річкової системи? Чим шкодять річці фосфати? та Як у побуті дбати про річку? – на ці питання разом із фахівцями-водниками шукали відповідь звичайні школярі та студенти Слов’янська і Краматорська, Лимана та Костянтинівки, Авдіївки і Маріуполя.

    А ще дивились мультиплікаційний фільм про річки України та малювали річку очима дітей, прибирали береги водойм і досліджували стан поверхневих вод Сіверського Дінця за допомогою експрес-тестів від ЮНІСЕФ, презентували конкурсні роботи та спілкувались із пресою та громадськістю.

    Загалом фахівцями Сіверсько-Донецького БУВР та його структурних підрозділів було проведено цілу низку просвітницько-виховних заходів з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів.

    На черзі – заходи з благоустрою берегів річок та водойм басейну Сіверського Дінця задля чистих берегів і доброго стану вод!

   

В центрі уваги – розвиток агропромислового комплексу
та природокористування Донеччини

    Територія Донецької області вважається вологодефіцитним регіоном, адже розташована в посушливій степовій зоні, де забезпеченість водою утричі нижча, ніж в середньому по Україні. І це при тому, що наша країна взагалі належить до маловодних країн Європи та світу – за запасами доступних до використання водних ресурсів.

    Тож виробництво сільськогосподарської продукції на Донеччині здебільшого залежить від штучного зрошення сільгоспугідь. Особливо гостро питання зрошуваного землеробства постає перед аграріями в роки з несприятливими погодними умовами.

    Саме про це йшла мова у Всесвітній день води 22 березня 2019 року на засіданні Комітету з розвитку агропромислового комплексу та природокористування Донецької торгово-промислової палати, яка в черговий раз виступила майданчиком для діалогу бізнесу та влади, а також профільних державних організацій та банківських установ.

    Для ефективного використання зрошуваних земель вкрай необхідно відновити чи реконструювати існуючі меліоративні системи, оновити іригаційне обладнання, облаштувати системи краплинного зрошення та забезпечити їх надійне функціонування.

    Про те, які кроки вживаються для цього керівництвом Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та його структурними підрозділами – Слов’янським і Маріупольським міжрайонними управліннями водного господарства, доповів присутнім начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук. Він наголосив, що успішне вирішення цих важливих завдань лежить у площині тісної взаємодії з фермерськими господарствами регіону і органами місцевого самоврядування Донецької області.

    Від Сіверсько-Донецького БУВР участь у засіданні Комітету також узяли головний інженер Сіверсько-Донецького БУВР Володимир Мельников та начальник відділу експлуатації водогосподарських систем Леонід Гетман.

    Докладніше про захід – на сайті Донецької торгово-промислової палати (перейти на сайт).

   

«Вода для всіх: не залишаючи нікого осторонь»
Круглий стіл до Всесвітнього дня води 2019

    22 березня 2019 року, в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбувся черговий громадський захід до Всесвітнього дня водних ресурсів. За «круглим столом» зібралась талановита молодь – члени екологічних гуртків та їх керівники-освітяни, а також представники громадськості й мас-медіа.

    Конференц-зала басейнового управління, оновлена завдяки коштам Фонду розвитку водного господарства Держводагентства, сповна виконала своє призначення і відтепер дозволяє проводити тут подібні зустрічі в тісному колі однодумців.

    Увагу молодого покоління та їх старших наставників було акцентовано на тих важливих змінах, які відбуваються на законодавчому рівні у водній сфері. Це і створення басейнових рад задля інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, і перші кроки з розробки плану управління річковим басейном, і оновлений підхід до моніторингових досліджень…

    Натомість юнацтво з числа переможців творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» мало змогу представити свої дослідження екологічного стану знайомих з дитинства річок. Запало в душу звернення до однолітків старшокласниці з Лиманщини, яка щиро занепокоєна проблемами довкілля і байдужістю людей у сучасному світі.

    Свою творчу доробку презентували і юні представники «Торського наукового товариства» – відеофільм з елементами ігрової постановки про наш Сіверський Донець.

    Наостанок від ЮНІСЕФ та Уряду Німеччини було оголошено про старт нового етапу конкурсу малих грантів під назвою «Не полишаючи нікого осторонь», спрямованих на вирішення проблем охорони та безпеки водних ресурсів і навколишнього середовища.

    А потім всіх охочих запросили до басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів – власноруч дослідити воду Сіверського Дінця за допомогою щойно отриманих експрес-тестів від ЮНІСЕФ.

   

У Всесвітній день ВОДИ
молодь власноруч досліджувала воду Сіверського Дінця

    Співпраця Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів та Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) продовжується у новому форматі. До Всесвітнього дня води 2019 фахівці Сіверсько-Донецького БУВР отримали експрес-тести «OASE QUICKSTICK 6 В 1» від ЮНІСЕФ для проведення заходів для дітей та молоді.

    І першими нові експрес-тести випробували учасники круглого столу, що відбувся у конференц-залі басейнового управління з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів. Це творча і дійсно еко-свідома молодь, учасники та переможці щорічного конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» та інших наших екологічних проектів. Зокрема, учасників проекту «Нове життя для «Староріччя», що став переможцем програми малих грантів ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності підлітків та молоді у східній Україні» 2018.

    По завершенні обговорень за «круглим столом» всіх охочих запросили до басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів – власноруч дослідити воду Сіверського Дінця за допомогою експрес-тестів від ЮНІСЕФ.

    Тестові смужки дозволяють миттєво визначити такі показники води як pH, гідрокарбонати, залишковий хлор, загальна жорсткість, нітрати та нітрити. Цікаво було не тільки дітям, а і дорослим – керівникам еко-гуртків. Тож велика вдячність Наталії Коломієць та всім дотичним до цього з Фонду ЮНІСЕФ!

    Разом будуємо нову Україну й ростимо екологічно-свідоме покоління!

    Принагідно гостям управління продемонстрували прилади, отримані в ході різних проектів співпраці з міжнародними організаціями. Це новісінький спектрофотометр Shimadzu UV-1800 від Координатора проектів ОБСЄ в Україні, наданий в рамках нашої участі у проекті «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України».

    А також отриманий ще 12 років тому в ході реалізації проекту TACIS Європейського Союзу з оздоровлення басейну Сіверського Дінця атомно-абсорбційний спектрофотометр Analyst-700 та інше лабораторне обладнання, яке дозволяє нашим фахівцям проводити моніторинг води і ґрунтів у басейні Сіверського Дінця на високому рівні.

   

ВОДА – це ЖИТТЯ!
Ток-шоу «Стосується кожного»

    Вода з точки зору фізики… і вона ж з погляду літератури – саме такі, здавалося б, різні погляди на цей унікальний дар природи змогли об’єднати в єдину тему заняття викладачі і студенти Слов’янського енергобудівного технікуму.

    21 березня 2019 року, напередодні Всесвітнього дня води, викладач української літератури Ірина Арапова і викладач фізики Вікторія Коростельова провели оригінальне відкрите заняття-дискусію у форматі ток-шоу «Стосується кожного» за темою: «Вода – це життя».

    В уявній студії учасники майстер-класу говорили про різні властивості води, пояснюючи їх з точки зору законів фізики, проводили цікаві досліди та добирали приклади фізичних явищ у літературних творах і народній творчості.

    У ролі експертів виступали студенти-першокурсники, а глядачами ток-шоу стали викладачі-колеги та почесні гості.

    На запрошення організаторів на заході побувала і провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою Сіверсько-Донецького БУВР Юлія Киркач. Вона подякувала за постійну співпрацю з питань формування екологічного світогляду молоді та за вагомий внесок в еколого-патріотичне виховання юного покоління, а також запросила до участі у 13-му щорічному творчому конкурсі «Сіверський Донець – очима молоді», який стартує у Всесвітній день води 2019.

   

Всесвітній день води у Маріупольському МУВГ

    Яке значення має вода для життя на планеті? Як зберегти водні ресурси чистими? і Що кожен з нас може зробити вже зараз для екології майбутнього? – на ці та інші важливі питання шукали відповідь юні дослідники природи на березі річки Кальміус у Маріуполі.

    За виховною бесідою діти працівників Маріупольського міжрайонного управління водного господарства відзначили Всесвітній день води, спілкуючись з фахівцями водної сфери та річкою свого дитинства.

    Свої враження від побаченого і почутого в цей день дітям запропонували відобразити на папері. З цього і народилась виставка дитячих малюнків «Вода на Землі очима дітей», яка наразі прикрашає приміщення Маріупольського міжрайонного управління водного господарства.

    І нагадує всім дорослим відвідувачам управління, як важливо зберегти чистими водні ресурси планети для наступних поколінь…...

   

Басейнова рада Сіверського Дінця та нижнього Дону:
стейкхолдери позитивних змін

    21 березня 2019 року, напередодні Всесвітнього дня водних ресурсів, у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулась важлива подія. Басейнова рада Сіверського Дінця та нижнього Дону, створена першою серед аналогічних органів управління річковими басейнами в Україні, зібралась на перше в цьому році засідання.

    Представники влади і громади, фахівці-водники та водокористувачі кожної з трьох областей, через які тече наш Сіверський Донець, обговорювали плани на поточний рік і на перспективу задля досягнення «доброго» стану вод.

    Заступник голови басейнової ради і начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук доповів про перші кроки з розробки Плану управління річковим басейном – ті, що вже пройдені, і які ще попереду. Наразі фахівцями басейнового управління виконано опис річкового басейну, визначено типологію та масиви поверхневих і підземних вод.

    В рамках взаємодії з ОБСЄ проаналізовано основні антропогенні впливи, які зазнає річка, в тому числі з огляду на проведення військових дій. Визначено перелік специфічних забруднюючих речовин, характерних саме для нашого річкового басейну, та надано рекомендації до програми діагностичного моніторингу на 2019 рік.

    Для виконання наступних кроків з розробки плану управління річковим басейном визнано доцільним залучити науковців, фахівців інших відомств та міжнародних експертів.

    Сіверсько-Донецьке БУВР вже має позитивні результати залучення коштів міжнародних проектів ОБСЄ та ЮНІСЕФ і обласних фондів охорони природи для підвищення потенціалу басейнової лабораторії, за що окрема вдячність всім дотичним до цього. Наразі є домовленості щодо продовження співпраці.

    Ще одним із питань, висвітлених в ході засідання, стали аспекти проведення моніторингу поверхневих та підземних вод в районі річкового басейну в поточному році, про що доповіли фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР і державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія».

    В цілому, зустріч членів басейнової ради була конструктивною і націленою на перспективу. Наступного разу домовились зустрітись вже восени, після нашого головного свята – Дня Сіверського Дінця. До речі, йшлося й про можливість встановлення офіційної дати його святкування – члени басейнової ради зійшлись на третій суботі вересня.

    Отже, до роботи, стейкхолдери позитивних змін, і до зустрічі через півроку у цій же чудовій конференц-залі в такому ж складі!

   

    Міжвідомча комісія узгодила оптимальні режими роботи
водосховищ та водогосподарських систем на весняний період

    Чергове засідання міжвідомчої комісії при Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів відбулось напередодні Всесвітнього дня води 21 березня 2019 року.

    Представники різних відомств і водогосподарських організацій Харківської, Донецької та Луганської областей зібрались, щоб узгодити оптимальні режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем в суббасейні Сіверського Дінця.

    Щороку такі березневі засідання присвячені важливим питанням створення достатніх запасів води, необхідних для сталого функціонування складного водогосподарського комплексу у маловодний період року.

    А те, що рік таки видасться маловодним, підтверджує і Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Адже водопілля, як такого, цієї весни не спотерігалось внаслідок відсутності його основного чинника – снігозапасів, а значить нам слід «очікувати зменшення водних ресурсів та з великою обережністю ставитися до їх витрат».

    Щоб вистачило усім водокористувачам – і комунальним міськводоканалам, і підприємствам, і сільгоспвиробникам – на всій протяжності Сіверського Дінця у всіх районах його басейну – і створюють запаси води у великих руслорегулюючих водосховищах комплексного призначення та узгоджують режими роботи всіх водогосподарських систем.

    Як доповів присутнім начальник Сіверсько-Донецького БУВР і голова міжвідомчої комісії Сергій Трофанчук, виконання рішень попереднього засідання комісії у листопаді 2018 року забезпечило стале водопостачання користувачів на сході України та підтримання достатньої водності річок в меженний період року, незважаючи на нерівномірний розподіл опадів та підвищені температури.

    Протягом осінньо-зимової межені 2018-2019 років в басейні Сіверського Дінця основні руслові водозабори Харківської, Донецької і Луганської областей працювали без збоїв і ризиків зниження рівнів води до критичних. Водокористувачі Донецької області були повністю забезпечені водою з Сіверського Дінця по системі каналу Сіверський Донець – Донбас та магістральних водоводів, в резервних водосховищах підтримувались необхідні запаси води.

    З жовтня по грудень минулого року проведено водообмін у Краснопавлівському водосховищі: по системі каналу Дніпро-Донбас подано більше 100 млн. м3 води з Дніпра, що суттєво покращило показники жорсткості води, якою забезпечується питне водопостачання жителів міста Харків та Харківської області.

    Завдяки узгодженим діям всіх учасників та дотримання встановлених режимів протягом осінньо-зимового періоду вдалось раціонально використати водні ресурси в основних руслорегулюючих водосховищах комплексного призначення та водосховищах-охолоджувачах енергетичної галузі.

    Серед питань, які також було обговорено членами міжвідомчої комісії: загальні показники використання водних ресурсів та якісний стан поверхневих водних об’єктів у суббасейні Сіверського Дінця за 2018 рік і здійснення державного моніторингу в 2019 році.

    За результатами весняного засідання міжвідомчої комісії узгоджені режими роботи водосховищ та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця на весняний період 2019 року були затверджені Держводагентством.

   

Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів
на сторожі якості поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця

    Фахівці басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР продовжують моніторингові дослідження поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця за Програмою державного моніторингу вод на 2019 рік.

    18 березня 2019 року було здійснено відбір проб на виконання фізико-хімічних, пріоритетних та специфічних показників у Краснопавлівському водосховищі (верхній б’єф) та у 5 створах басейну Сіверського Дінця:

    19 березня 2019 року відібрані проби води на виконання пріоритетних та специфічних показників у 5 створах басейну Казенного Торця (суббасейн Сіверського Дінця):

    та у створах питних водозаборів КП «Словміськводоканал» і Слов’янське РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу».

    20 березня 2019 року відібрані проби води на виконання пріоритетних та специфічних показників для оцінки якості поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця:

    Доставка фахівців лабораторії до місць відбору проб здійснюється на автомобілі Mitsubishi L200, спеціально придбаному за кошти державного фонду розвитку водного господарства та спецфонду Сіверсько-Донецького БУВР для моніторингових виїздів по бездоріжжю за будь-яких погодних умов.

    За даними діагностичного моніторингу в лютому поточного року якість води у відібраних створах по означених показниках стабільна, без тенденції до погіршення.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України» (перейти на сайт).

   

Співдружність басейнових конкурсів:
ЕКО-культура в юнацькій творчості

    Вирішальну роль у характері відносин людини і природи вже у найближчий час відіграватиме сучасна молодь. Саме тому фахівці-водники так багато уваги приділяють екологічній освіті юного покоління та вихованню дбайливого ставлення до водних ресурсів.

    Уже не перший рік за підтримки Державного агентства водних ресурсів України в басейнах річок проходять творчі конкурси, націлені на виховання ЕКО-свідомості дітей та молоді. Своє десятиріччя наразі відзначає Міжнародний басейновий конкурс «Барви Дністра».

    15 березня 2019 року в м. Одеса відбулось урочисте нагородження переможців та призерів ювілейного конкурсу, серед яких юні мешканці зі Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької та Одеської областей України, а також з Молдови.

    Відзнаки Держводагентства талановитим дітям з двох країн басейну Дністра –України та Молдови – вручала голова Агентства Ірина Овчаренко. «Це саме та молодь, яка буде активно діяти для впровадження кращих практик раціонального користування природними ресурсами басейну Дністра, збереження його природної краси та ландшафтного різноманіття», - зазначено на сайті Держводагентства (докладніше).

    На запрошення оргкомітету конкурсу-ювіляру в церемонії нагородження узяло участь і керівництво Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Начальник управління Сергій Трофанчук і заступник начальника Наталія Білоцерківська привезли в дар яскраві роботи молоді Придінців’я, що стали переможцями 12-го творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді» 2018.

    Співдружність двох творчих конкурсів протягом вже кількох років підтверджує їх актуальність та надихає на нові перспективні проекти задля розвитку екологічної культури молодих українців. Маємо надію, що до цієї благородної справи буде приєднуватися все більше охочих зберегти для майбутніх поколінь чисте довкілля.

   

Водники – аграріям:
штучний дощ для природного врожаю!

    Фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів долучились до участі у ІІ-й обласній щорічній науково-практичній конференції, що проводилась 15 березня 2019 року в м. Покровськ Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації спільно з науковцями Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України України.

    Учасниками конференції стали начальники та спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, керівники та спеціалісти об’єднаних територіальних громад, голови районних асоціацій фермерів та приватних землевласників, представники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність у сфері агропромислового комплексу, спеціалісти сільськогосподарських підприємств, голови фермерських господарств та керівники агроформувань Донецької області.

    Науково-практична конференція була присвячена питанням впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, удосконалення структури посівних площ та підвищення рівня економічної ефективності сільгоспвиробництва. Ця тема є актуальною для Донецької області, яка розташована в посушливій степовій зоні, де виробництво сільськогосподарської продукції значною мірою залежить від вирішення проблеми штучного зрошення сільгоспугідь, особливо в роки з несприятливими погодними умовами.

    Головний інженер Сіверсько-Донецького БУВР Володимир Мельников та начальник відділу експлуатації водогосподарських систем Леонід Гетман скористались чудовою нагодою поспілкуватись з учасниками конференції щодо екологічно безпечних та ресурсозберігаючих технологій зрошуваного землеробства, що реалізуються шляхом впровадження в практику нових способів і технічних засобів поливу.

    На часі одним із важливих завдань для ефективного використання зрошуваних земель на Донеччині є відновлення та реконструкція існуючих меліоративних систем, оновлення іригаційного обладнання, облаштування систем краплинного зрошення та забезпечення їх надійного функціонування. І це можливо лише у тісній взаємодії з фермерськими господарствами регіону та органами місцевого самоврядування. Тож участь у подібних заходах з можливістю налагодити прямий контакт є важливою для фахівців водної галузі, які опікуються в тому числі й розвитком меліорації земель та поліпшенням екологічного стану зрошуваних угідь у межах Донецької області.

   

Готуємося до поливного сезону 2019:
звітує Маріупольське МУВГ

    Маріпольське міжрайонне управління водного господарства продовжує підготовку зрошувальних систем півдня Донецької області до поливного сезону 2019 року.

    Протягом березня 2019 року працівниками міжрайонного управління спільно з представниками електропостачальних компаній було проведено підготовку насосно-силового обладнання Першотравневої насосної станції, а саме ревізію масляного вимикача силового трансформатора і налаштування приводів. Частина обладнання демонтована для подальшого ремонту.

    На головній насосній станції Стародубівської зрошувальної системи проведена модернізація конструкції станини агрегату № 2 (300Дх70А) для установки нового двигуна 250 кВт. Зібрано та випробувано двигун 18 кВт на агрегат 1А. На підкачуючій насосній станції проведено підготовку місця під станину агрегату № 8 (200Дх90) та встановлено полумуфту насосу (200Дх90).

   

Сучасним лабораторіям моніторингу вод та ґрунтів –
фахівці європейського рівня

    Постійне підвищення свого фахового рівня – запорука професійного успіху і вимога сучасного стрімкого життя. Це чудово розуміють фахівці провідних лабораторій моніторингу вод та ґрунтів Держводагентства (перейти на сайт).

    З 11 по 14 березня 2019 року в м. Івано-Франківськ для фахівців лабораторій проходив семінар з питань застосування спектрометрів з індуктивно-зв’язаною плазмою виробництва компанії Thermo Scientific (США).

    До участі в семінарі долучилась і Анна Баранова, провідний хімік координаційного сектору зовнішнього контролю точності вимірювань басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР.

    Учасники семінару мали змогу ознайомитися з роботою спеціалізованого обладнання та особливостями спектрометру іСАР-7000, а також його практичним використанням під час аналізу води, харчових продуктів тощо.

   

Нове обладнання від Координатора проектів ОБСЄ в Україні
для басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів


    12 і 13 березня 2019 року в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України» Координатором проектів ОБСЄ в Україні для басейнової лабораторії моніторингу вод і ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР закуплено та введено в дію рН-метр для визначення водневого показника в поверхневих водах та аналізатор нафтопродуктів для вимірювання показника нафтопродуктів у транскордонних створах на території Харківської області.

    Колектив лабораторії наразі освоює специфіку і допоміжного обладнання: ротаційного випарювача для підготовки проб (для визначення пріоритетних та специфічних показників) та пробовідбірника (прилад для відбору проб води з певної глибини поверхневих водойм), також придбаного та введеного в дію в рамках цього проекту.

    Нове обладнання дозволить полегшити відбір проб, вдосконалити пробопідготовку щодо визначення пріоритетних та специфічних показників і підвищити чутливість методів вимірювань.

   

В Сіверсько-Донецькому БУВР дано старт циклу заходів
до Всесвітнього дня водних ресурсів 2019

    11 березня 2019 року фахівцями Сіверсько-Донецького БУВР було проведено перший із низки заходів, присвячених Всесвітньому дню водних ресурсів. З нагоди свята для учнів 4-Б класу Слов’янської загальноосвітньої школи №16 організовано екскурсію до басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів.

    Перед початком екскурсії було проведено показ відеофільму «Річки України» та бесіду про водні ресурси басейну річки Сіверський Донець, їх екологічний стан і наслідки впливу людини, а також діяльність Сіверсько-Донецького БУВР з управління, збереження та відродження водних ресурсів у межах зони діяльності.

    З можливостями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів школярів ознайомили начальник БЛМВ Олена Лоткова та фахівці лабораторії. Діти побачили цікаві перетворення води за допомогою хімічних речовин, з’ясували, що навіть прозора на вигляд вода може бути не зовсім безпечною для вживання, та спробували експрес-методи дослідження води.

    Провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою Юлія Киркач представила школярам виставку робіт призерів та переможців творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді», який щорічно із 2007 року проводиться Сіверсько-Донецьким БУВР спільно з ГО «Сіверський Донець – відродження», і запросила взяти участь у цьогорічному конкурсі. На завершення зустрічі кожен з юних гостей отримав календарик на 2019 рік із логотипом Дня Сіверського Дінця.

   

«Весняний букет» для колежанок

    7 березня 2019 року за доброю традицією в Сіверсько-Донецькому БУВР вітали прекрасну половину колективу з Міжнародним Жіночим Днем.

    Від імені усіх чоловіків тепло привітали колежанок зі святом 8 Березня начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук та голова громадської організації «Сіверський Донець – відродження» Віктор Антоненко.

    Чудовим подарунком до свята став «весняний букет» з вокальних і театральних композицій, який презентували присутнім вокальний колектив «Сольвейг» (керівник: Інна Куриленко) і театральний клас Школи мистецтв м.Слов’янська (керівник: Марина Шевельова).

   

* * *

    Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства продовжується підготовка зрошувальних систем півдня Донецької області до поливного сезону 2019 року.

    Так, 5-6 березня 2019 року на головній насосній станції Стародубівської зрошувальної мережі було проведено зварювальні роботи на станині 4-го насосного агрегату 300Дх70А.

    На базі Мангушської експлуатаційної дільниці силами спеціалістів та робітників управління проводяться ремонтні роботи на автомобілях КАМАЗ і ГАЗ.

   

* * *

    5 березня 2019 року в Сіверсько-Донецькому БУВР відбулась виробнича нарада керівників і спеціалістів відділів та служб басейнового управління з керівниками Маріупольського міжрайонного управління водного господарства у скайп-зв’язку.

    В ході наради були розглянуті ключові питання за підсумками роботи водогосподарського комплексу України у 2018 році, озвучені на колегії Держводагентства 01.03.2019 в м. Житомир, та окреслені пріоритетні завдання діяльності басейнового управління і міжрайонних управлінь водного господарства на 2019 рік з питань управління водними ресурсами та водогосподарсько-меліоративним комплексом у Донецькій області.

   

* * *

    4 березня 2019 року в Сіверсько-Донецькому БУВР відбулась робоча зустріч керівництва і фахівців басейнового управління з фахівцями Представництва в Україні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) програм з питань води, санітарії та гігієни.

    Обговорювалися плани співпраці на 2019 рік щодо надання технічної допомоги басейновому управлінню з придбання лабораторного обладнання за попередньо наданим переліком для підвищення потенціалу басейнової лабораторії при виконанні діагностичного моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця у 2019 році, а також залучення до розробки Плану управління річковим басейном Сіверського Дінця та нижнього Дону за окремими розділами.

    Керівництво Сіверсько-Донецького БУВР висловило щиру вдячність представникам ЮНІСЕФ за підтримку талановитих дітей – учасників щорічного творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді».

   

* * *

    4 березня 2019 року в Сіверсько-Донецькому БУВР відбулась робоча нарада за участі керівництва та фахівців басейнового управління і начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області з питань взаємодії щодо розробки Плану управління річковим басейном Сіверського Дінця та нижнього Дону, організації проведення державного моніторингу поверхневих вод у 2019 році, тощо.

   

* * *

    1 березня 2019 року начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук узяв участь у засіданні колегії Держводагентства, під час якого розглядалися питання про регіональні аспекти водного менеджменту у 2018 році.

    Засідання в конференц-залі Житомирского міжрайонного управління водного господарства проводилося спільно з представниками Житомирської обласної державної адміністрації, Державного агентства з управління зоною відчуження та Державної екологічної інспекції.

    «2019 рік є стартовим для написання планів управління річковими басейнами. Водна сфера має рухатися чіткими кроками дорожньої карти по впровадженню басейнового принципу управління згідно європейських вимог. Начасі визначаються масиви поверхневих вод, після чого вони будуть детально описані, потім буде проаналізовано антропогенні впливи на кількісний та якісний стан вод. І тільки після цих вжитих кроків буде створено реєстр зон, що охоронятимуться. Саме ці зони будуть враховані при розробці програми моніторингу», - зазначила Голова Держводагентства Ірина Овчаренко.

    Наразі одним з головних приорітетів Держводагентства є впровадження ІТ-технологій у державному секторі задля спрощення отримання адміністративних послуг. Вже створено прототип інформаційної системи з базовим функціоналом, що надасть можливість з весни поточного року розпочати видачу Е-дозвілів на спецводокористування.

    У минулому році Держводагентством було створено економічну модель, яка дозволяє фінансувати гідротехнічне будівництво, протипаводкові заходи, оновлювати парк механізмів та техніки. Це фонд розвитку водного господарства, за рахунок коштів якого з серпня 2018 року виконано роботи з будівництва та відновлення захисних дамб, берегоукріплень, гідротехнічних споруд, розчищено ряд русел річок та водойм на загальну суму 174 млн.грн.

   

* * *

    Маріупольське міжрайонне управління водного господарства продовжує підготовку зрошувальних систем півдня Донецької області до поливного сезону 2019 року, а саме проведення комплексу робіт з ревізії, налаштування та поточного ремонту насосних станцій, устаткування та трубопроводів Стародубівської зрошувальної системи.

    Так, наприкінці лютого – початку березня було здійснено підготовку насосного устаткування та запірно-регулюючої арматури Стародубівської зрошувальної системи, виконано промивання донного трубопроводу на головній насосній станції, а також проведено ремонт установки системи вентиляційного пристрою насосних агрегатів Мангушської експлуатаційної дільниці.

    Тривають ремонтні роботи автотранспортних засобів Маріупольського МУВГ. На базі Мангушської експлуатаційної дільниці проводиться ремонт екскаватора БОРЕКС (зроблено звукову систему сигналу) та автомобіля КАМАЗ (розпочато демонтаж вакуумної системи), які використовуються під час обслуговування магістральних трубопроводів меліоративної мережі Донецької області.

   

* * *

    28 лютого 2019 року в м. Краматорськ відбулось засідання у форматі круглого столу на тему «Розвиток меліорації земель та водного господарства на території Донецької області», організоване Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації спільно з Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів.

    Від Сіверсько-Донецького БУВР у засіданні узяли участь головний інженер управління Володимир Мельников, начальник відділу експлуатації водогосподарських систем Леонід Гетман, начальник гідрогеолого-меліоративного відділу Євген Балдін, а також начальник Маріупольського міжрайонного управління водного господарства Олег Капленко, від Слов’янського міжрайонного управління водного господарства заступник начальника Юрій Стрельніков та головний інженер Володимир Синельник.

    Участь у заході також узяли фахівці департаменту екології та природних ресурсів України Донецької ОДА, Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області, Донецької філії ДУ «Держгрунтохорона», начальники управлінь та відділів агропромислового розвитку Нікольської, Мангушської, Покровської, Добропільської, Мар’їнської, Слов’янської райдержадміністрацій та Лиманської об’єднаної територіальної громади, сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Донецької області.

    В ході засідання круглого столу обговорювалися питання про шляхи відновлення гідротехнічної меліорації земель, використання існуючих законодавчих механізмів залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів для підтримки розвитку меліорації земель та водного господарства, питання реалізації заходів з регулювання русел річок Каратиш та Мокра Білосарайка, а також покращення технічного стану безхазяйних гідротехнічних споруд та визначення їх балансової належності, зокрема, із залученням представників органів місцевого самоврядування.

    Крім того, учасників круглого столу було ознайомлено зі станом реалізації у 2018 році завдань і заходів комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки у сфері меліорації земель та водного господарства.

    Також було наголошено на необхідності розробки проекту обласної комплексної програми розвитку меліорації земель та водного господарства, визначення пріоритетних напрямків з реконструкції міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем, джерел їх фінансування, зокрема, з урахуванням принципів державно-приватного партнерства.

    Доповідачами з кількох питань порядку денного виступили головний інженер Сіверсько-Донецького БУВР Володимир Мельников та начальник Маріупольського міжрайонного управління водного господарства Олег Капленко.

    Після обговорення учасники круглого столу зійшлися на думці про необхідність підготовки місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарювання пропозицій щодо шляхів поліпшення технічного стану основних меліоративних фондів, впровадження на території Донецької області пілотних проектів з реконструкції внутрішньогосподарських меліоративних систем, оновлення дощувальної техніки та іригаційного обладнання, облаштування систем краплинного зрошення, а також проведення робіт з розчистки та регулювання русел річок.

    Докладніше – на сайті Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької облдержадміністрації: (перейти на сторінку).

   

* * *

    28 лютого 2019 року фахівці Сіверсько-Донецького управління водних ресурсів долучилися до участі у науково-практичному семінарі з питань діяльності Ради регіонального розвитку на запрошення Управління екології та природних ресурсів і Луганської облдержадміністрації, який відбувся у м. Северодонецьк, в конференц-залі Луганської ОДА.

    На семінарі представники Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (Мінприроди) та Українського державного НДІ проектування міст ім.Ю.М.Білоконя «Діпромісто» (Мінрегіон) висвітлили питання ефективності проектів енергозбереження та зменшення бюджетних витрат на утримання об’єктів інфраструктури, а також роль генеральних планів міст та районів у регіональному розвитку.

    В ході семінару також було розглянуто актуальні питання розробки та затвердження стратегічної екологічної оцінки впливу на довкілля, порядок її реєстрації на сайті Мінприроди і роль в оформленні дозвільних документів в ДАБІ України. Також були наведені приклади проектів природоохоронних заходів, які доцільно фінансувати з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, та їх роль у розвитку інфраструктури.

    Докладніше – на офіційному сайті Луганської облдержадміністрації: (перейти на сторінку).

   

* * *

    28 лютого 2019 року за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік відповідно до затвердженого графіку фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР спільно з представниками лабораторії Луганського обласного центру гідрометеорології відібрані проби води у створах в басейні Сіверського Дінця на території Луганської області:

    У відібраних пробах води басейновою лабораторією моніторингу вод та ґрунтів буде виконуватися вимірювання по 9 пріоритетних та 6 специфічних показниках.

    Також фахівцями Сіверсько-Донецького БУВР було відібрано проби води у створі р. Сіверський Донець в районі питного водозабору КП «Попаснянський районний водоканал» (с. Білогорівка) на виконання 13 фізико-хімічних, 9 пріоритетних та 6 специфічних показників.

   

* * *

    Відповідно до чинного законодавства України всі суб’єкти декларування мають до 1 квітня 2019 року надати декларацію про доходи за 2018 рік.

    З метою правильного та своєчасного подання декларацій працівниками Сіверсько-Донецького БУВР 28 лютого 2019 року для зацікавлених членів колективу було проведено позапланове навчання.

    Провідний юрисконсульт басейнового управління Антон Портянов наочно продемонстрував, як отримати довідку про доходи на сайті Державної фіскальної служби України за допомогою електронного ключа. Ця довідка необхідна для правильного заповнення декларації про доходи фізичних осіб.

    Проведення наступного заняття щодо коректного заповнення декларації відповідно до отриманої довідки з ДФС відбудеться протягом тижня.

   

* * *

    27 лютого 2019 року в приміщенні департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації відбулось засідання робочої групи з питань надрокористування, в якому взяв участь провідний інженер з питань водокористування Сіверсько-Донецького БУВР Віктор Антоненко.

    В ході засідання були розглянуті питання надання надр акціонерному товариству «Укргазвидобування» (з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр) та ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+» (з метою видобування кам’яного вугілля).

   

* * *

    Наближається термін подання декларацій про доходи за 2018 рік. З метою надання консультацій щодо правильного заповнення декларацій для працівників Маріупольського МУВГ 25 лютого 2019 року було проведено лекцію-роз’яснення.

    Провідний інженер з підготовки кадрів Юлія Дроботіна поділилась знаннями, отриманими під час навчань у Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства з 19 по 21 лютого 2019 року. Зокрема, акцентувала увагу на термінах та необхідності своєчасного подання декларації про доходи і надала консультативну допомогу щодо отримання електронного цифрового ключа.

   

* * *

    Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства здійснюється підготовка зрошувальних систем півдня Донецької області до зрошувального сезону 2019 року.

    Так, у третій декаді лютого на Стародубівській головній насосній станції було замінено підшипники на насосних агрегатах № 5 та № 9.

   

* * *

    Вже кілька років поспіль Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів та Донецький обласний еколого-натуралістичний центр пов’язує тісна співпраця з питань еколого-патріотичного виховання молоді. Вихованці ДОЕНЦ систематично беруть участь та завойовують призові місця у творчому конкурсі «Сіверський Донець – очима молоді», зокрема у номінації «Дослідницькі роботи».

    Чергова щорічна обласна науково-практична конференція учнівської та студентської молоді «Біологічні дослідження та винахідництво», організована Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, відбулась 23 лютого 2019 року в Краматорську на базі Краматорського НВК (ЗОШ І-ІІ ст. № 32 – ДНЗ). За доброю традицією, участь у роботі конференції узяли фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, на запрошення керівництва ДОЕНЦ вони оцінювали проекти вихованців у секції «Юний дослідник».

    Доповіді юних екологів та натуралістів були змістовними і докладними. Їх дослідження стосувались, зокрема, таких актуальних питань, як використання сміття на користь людям, впровадження енергоефективних технологій у сільській місцевості, необхідні умови для пророщення насіння, а також вербальний та емоційний вплив на розвиток рослин. Серед доповідачів були учні міст Краматорська, Слов’янська, Торецька, Добропілля, Дружківки та районів Донецької області.

    Молоді науковці оцінювалися за якостями: вільне володіння матеріалом, культура мовлення та вичерпність відповідей, чіткість, логічність та послідовність викладання матеріалу. Члени журі звертали увагу і на оригінальність форми захисту.

    Найкращими в секції «Юний дослідник» були визнані проекти Володимира Касьяна із гуртка «Бджолярик» (Районна станція юних натуралістів, Сергіївський НВК) під назвою «Як вибрати справжній мед» та Гліба Тішина (ЗОШ І-ІІІст. № 5 ім. Валерія Доценка Мирноградської міської ради) на тему «Верба: традиції та сучасність».

    В якості заохочення учасникам конференції було подаровано 10 примірників спеціалізованого видання про водні ресурси басейну Сіверського Дінця та діяльність Сіверсько-Донецького БУВР і запросили їх до участі у творчому конкурсі «Сіверський Донець – очима молоді», який проводитиметься уже в 13-й раз.

   

* * *

    22 лютого 2019 року в м. Київ відбулось засідання громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України.

    В ході засідання значну увагу було приділено питанням сучасного переходу від реактивного (реакції на подію) до проактивного управління водними ресурсами (управління ризиками на основі планування) та безпеки на воді.

    За результатами бурхливого обговорень безпеки води і санітарії, присутніми було вирішено направити «інформаційний пакет» новоствореним басейновим радам про сучасні підходи та інструменти до планування безпеки води і санітарії для їх врахування при розробці планів управління річковими басейнами (докладніше – на офіційному сайті Держводагентства).

    Одним з розглянутих питань були шляхи підвищення потенціалу у виконанні діагностичного моніторингу у 2019 році та створення системи моніторингу поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця за підтримки проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні, що висвітлили представники громадської організації «Сіверський Донець – відродження».

   

* * *

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів одним із перших долучилось до еко-ініціативи Держводагентства зі збору пластику з позначками 2, 02 (поліетилен високого тиску PEHD (HDPE) або ПВТ).

    Пластик є небезпечним для природного середовища, оскільки хімічні продукти його розкладання забруднюють ґрунт і ґрунтові води. А під час їх спалювання в атмосферу виділяються токсичні речовини. Разом з тим його можна ще кілька разів переробляти і створювати безліч корисних речей.

    В басейновому управлінні встановлені ЕКО-контейнери для роздільного збору сміття, придбані громадською організацією «Сіверський Донець – відродження» під час реалізації ЕКО-проекту молодіжної громадської активності в рамках програми ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та підвищення громадської активності молоді у східній Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

    Раніше зібраний таким чином пластик вже використовувався для проведення екологічних ігор для дітей із сортування сміття під час проведення ЕКО-квесту «Захисники природи» в ході ЕКО-толоки «Нове життя для «Староріччя» та новорічно-екологічного свята в Сіверсько-Донецькому БУВР.

    Під егідою Держводагентства весь зібраний пластик відповідного маркування буде відправлено на вторинну переробку, щоб зменшити негативний вплив подібного сміття на природне середовище.

    Також в басейновому управлінні вже понад рік організовано збір використаних батарейок з метою безпечної для довкілля утилізації.

   

* * *

    20 лютого 2019 року фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР здійснено відбір проб води за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік. На виконання 9 пріоритетних і 6 специфічних показників відібрані проби води у 4-х створах по Донецькій області:

    Наразі виконується пробопідготовка. Отримані результати моніторингових досліджень за Програмою державного моніторингу вод стануть підгрунтям для розробки ефективних заходів з метою поліпшення стану якості поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця.

   

* * *

    Підвищення фахового рівня – одна з передумов успішної реалізації себе у професійній діяльності. Це чудово розуміють працівники водної сфери, зокрема, й співробітники Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

    Потреби водників у нових знаннях та сучасних методах роботи покликаний задовольняти Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства.

    З 19 по 21 лютого 2019 року післядипломне навчання в ЦПКПВГ пройшли начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук, провідний юрисконсульт басейнового управління Антон Портянов та провідний інженер з підготовки кадрів Маріупольського міжрайонного управління водного господарства Юлія Дроботіна.

    Це стало можливим завдяки організованим Центром підвищення кваліфікації триденних курсів для різних категорій слухачів. Так, фахівці юридичних служб і відділів з управління персоналом підвищували свій професійний рівень відповідно з питань регулювання права і трудових відносин у водогосподарській галузі за умов її реформування. А керівники басейнових та регіональних управлінь водних ресурсів, а також управлінь каналів удосконалювали практичні навички впровадження інтегрованого управління водними ресурсами на основі європейських стандартів.

    Цей воркшоп особисто відвідала Голова Держводагентства Ірина Овчаренко, аби підтримати фахівців водної сфери у їх прагненні до самовдосконалення і розширення горизонтів професійних можливостей.

   

* * *

    19 лютого 2019 року фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів відібрано проби води у створах питних водозаборів КП «Словміськводоканал» та Слов’янське РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» на виконання фізико-хімічних, пріоритетних та специфічних показників.

    Вимірювання фізико-хімічних показників здійснюється на спектрофотометрі Shimadzu UV-1800, наданому в лютому 2019 року Координатором проектів ОБСЄ в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України».

   

* * *

    Маріупольське міжрайонне управління водного господарства веде підготовку зрошувальних систем півдня Донецької області до поливного сезону 2019 року. Так, у другій декаді лютого тривають ремонтні роботи на Головній насосній станції Стародубівської зрошувальної системи, зокрема демонтовано електричні напірні засувки Ду = 300 мм насосних агрегатів № 2 та № 4 для їх подальшого ремонту.

    Продовжується ремонт автотранспортних засобів Маріупольського МУВГ. Так працівниками управління наразі завершено ремонт двигуна екскаватора БОРЕКС, що використовується під час обслуговування магістральних трубопроводів меліоративної мережі Донецької області.

   

* * *

    18 лютого 2019 року фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів виконано відбори проб води у 5-ти створах басейну Казенного Торця (суббасейн Сіверського Дінця) в Донецькій області:

    Відбір проб води на виконання пріоритетних та специфічних показників для оцінки якості поверхневих вод в басейні Сіверського Дінця здійснено за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік, затвердженою наказом Держводагентства від 18.01.2019 № 30, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» згідно з ДСТУ ISO 5667-6-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 6». Наразі виконується пробопідготовка.

   

* * *

    14 лютого 2019 року на виконання «Положення про функціональну підсистему протипаводкових заходів єдиної державної системи цивільного захисту», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2018 № 86 та у відповідності з наказом Держводагентства від 14.01.2019 № 14 «Про пропуск льодоходу, повені та паводків у 2019 році» у Сіверсько-Донецькому БУВР під головуванням начальника бассейнового управління Сергія Трофанчука відбулось засідання оперативної робочої групи з підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2019 році.

    У навчаннях взяли участь фахівці відділів та служб Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, а також його структурних підрозділів – Маріупольського та Слов’янського міжрайонних управлінь водного господарства.

    В ході тренувань була проведена перевірка готовності органів управління регіональної підсистеми цивільного захисту Сіверсько-Донецького БУВР щодо виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені і паводків у 2019 році, а також вдосконалені практичні навички зі збору, обробки та аналізу водогосподарської обстановки, підготовки інформації для прийняття управлінських рішень з метою забезпечення безпечного пропуску весняного льодоходу, повені і паводків. Були відпрацьовані питання щодо інформування та оповіщення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації під час весняного льодоходу, повені і паводків.

   

* * *

    12 лютого 2019 року Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів, згідно з Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік, затвердженою наказом Держводагентства від 18.01.2019 № 30 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», згідно з ДСТУ ISO 5667-6-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 6», здійснено відбір проб води у Краснопавлівському водосховищі (верхній б’єф) та у 5 створах басейну Сіверського Дінця на виконання фізико-хімічних, пріоритетних та специфічних показників.

    13 лютого 2019 року в басейновій лабораторії моніторингу вод та ґрунтів розпочато виконання вимірювань фізико-хімічних (8) показників у створах питних водозаборів на спектрофотометрі Shimadzu UV-1800, наданому в лютому 2019 року Координатором проектів ОБСЄ в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України».

    За фізико-хімічними (5), пріоритетними (9) та специфічними (6) показниками виконується пробопідготовка. Результати вимірювань будуть надані до 22.02.2019.

   

* * *

    7 лютого 2019 року в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України» координатором проектів ОБСЄ в Україні для лабораторії моніторингу вод Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України закуплено та введено в дію спектрофотометр Shimadzu UV-1800 для вимірювання фізико-хімічних, специфічних та пріоритетних показників, з метою визначення хімічного стану масивів поверхневих вод.

    Спектрофотометр дасть можливість виконувати 12 показників:

   

* * *

    6 лютого 2019 року в конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР відбулось засідання технічної ради басейнового управління під головуванням начальника управління Сергія Трофанчука.

    В ході засідання були розглянуті такі питання порядку денного:

  1. Про програму робіт гідрогеолого-меліоративного відділу Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів на 2019 рік.
  2. Про Положення про регіональний рівень функціональної підсистеми протипаводкових заходів та Регламент взаємодії органів управління, щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

   

* * *

    6 лютого 2019 року в конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР відбулося засідання колегії басейнового управління у форматі відеоконференції за участі керівників Слов’янського та Маріупольського міжрайонних управлінь водного господарства, гідрогеолого-меліоративного відділу (м. Авдіївка) та фахівців басейнового управління.

    В ході засідання були розглянуті питання порядку денного, зокрема про підсумки колегії Державного агентства водних ресурсів України, яка відбулась 20.12.2018 у м. Хмельницький. А також акцентовано увагу на посиленні роботи зі збереження об’єктів інженерної інфраструктури державних меліоративних систем та необхідності укладання договорів оренди нерухомого майна міжрайонних управлінь водного господарства із ЗСУ України.

   

* * *

    5-6 лютого 2019 року з робочою поїздкою для надання методичної підтримки з питань видачі документів дозвільного характеру у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів, в адмінбудівлі якого з 03.01.2019 розпочав функціонування Сектор у Донецькій та Луганській областях Державного агентства водних ресурсів України, перебували головні спеціалісти відділу координації діяльності територіальних органів Держводагентства Вікторія Жовнір та Олена Лис.

    В ході візиту також було проведено робочу нараду за участі фахівців басейнового управління та надано консультації щодо розгляду матеріалів і підготовки висновків для отримання дозволів на спецводокористування.

    Для гостей було проведено ознайомчу екскурсію до басейнової лабораторії моніторингу вод Сіверсько-Донецького БУВР.

   

* * *

    5 лютого 2019 року в Сіверсько-Донецькому БУВР для вирішення питань щодо організації проведення державного моніторингу в басейні Сіверського Дінця та підготовки басейнової лабораторії до виконання вимірювань згідно з програмою на 2019 рік перебувала представник Держводагентства – начальник відділу адміністрування водного кадастру та моніторингу вод Марія Шпанчик.

    З фахівцями басейнового управління та басейнової лабораторії були обговорені робочі моменти та отримано консультації щодо забезпечення виконання діагностичного моніторингу в 2019 році відповідно до Постанови КМУ від 19.09.2018 № 758 та підвищення потенціалу басейнової лабораторії за рахунок впровадження нового обладнання.

   

* * *

    4 лютого 2019 року в оновленій відповідно до корпоративного стилю Держводагентства конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР відбулась виробнича нарада під головуванням начальника управління С.І.Трофанчука.

    В ході наради були розглянуті поточні виробничі питання, а також озвучені перспективні плани й задачі на 2019 рік, які стоять перед колективом басейнового управління, зокрема, пов’язані з реорганізацією водогосподарської галузі в Україні.

    На завершення від імені всього колективу прозвучали щирі слова вітання і побажань для ювіляра – начальника Сіверсько-Донецького БУВР С.І.Трофанчука – із 45-річчям від Дня народження.

   

* * *

    31 січня 2019 року в оновленій конференц-залі Сіверсько-Донецького БУВР відбулось засідання технічної ради басейнового управління під головуванням в.о. начальника управління Н.О.Білоцерківської.

    В ході засідання були розглянуті питання порядку денного щодо підготовки річного звіту Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів з питань управління водними ресурсами за 2018 рік та підготовки пропозицій до плану наукових досліджень і науково-технічних розробок Держводагентства на 2019 рік.

   

* * *

    Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів було забезпечено погодження в установленому порядку Пропозицій щодо виконання заходів із захисту від шкідливої дії вод по Донецькій області на 2019 рік за КПКВ 2407070 «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області».

    Наразі документ спрямований на розгляд до Державного агентства водних ресурсів України. Після затвердження вищезазначених пропозицій, кошти державного бюджету в сумі 1218,0 тис.грн. будуть спрямовані на ремонт гідротехнічних споруд водосховищ Донецької області (Маячківського, Клебан-Бикського та Старомлинівського водосховищ), які утримуються на балансі підвідомчих організацій Сіверсько-Донецького БУВР, для забезпечення їх надійної експлуатації та зменшення ризиків проявів шкідливої дії вод для населення міст Донецької області.

   

* * *

    Маріупольським міжрайонним управлінням водного господарства, за рахунок коштів з державного фонду розвитку водного господарства та спецфонду, придбано насосно-силове устаткування для Стародубівської зрошувальної системи на загальну суму 864 тис.грн.: ротор насосу 300Д70 (2 шт.), насосний агрегат 300Д70А (1 шт.), насосний агрегат 200Д90 (1 шт.), електродвигуни М-315 М4 (2 шт.).

    Придбане нове обладнання для головної насосної станції та станції підкачки Стародубівської зрошувальної системи дозволить збільшити площу зрошуваних земель у Мангушському районі Донецької області до 700 га з гарантованою подачею води (на ГНС до 2160 м3/год, на ПНС до 780 м3/год), що удвічі перевищує поточні показники. А збільшення площі поливу і гарантована подача води надасть змогу сільгоспвиробникам за умов маловодності в регіоні отримувати стабільно високі врожаї.

   

* * *

    Новий 2019 рік для колективу Сіверсько-Донецького БУВР розпочався в нових, більш комфортних умовах. За рахунок коштів державного фонду розвитку водного господарства в Сіверсько-Донецькому БУВР протягом грудня 2018 року було виконано капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху адміністративної будівлі на суму 698,97 тис.грн. Зокрема, з метою енергозбереження здійснено заміну старих дерев’яних віконних блоків на нові металопластикові енергозберігаючі.

    А оновлений сучасний вигляд конференц-зали має забезпечити належні умови для проведення засідань басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону, міжвідомчої комісії та інших заходів з управління водними ресурсами, а також екологічних громадських заходів, в т.ч. підведення підсумків творчого конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді», конференцій, форумів, круглих столів з нагоди Дня Сіверського Дінця та Всесвітнього дня водних ресурсів тощо.

   

* * *

    4 січня 2019 року в Сіверсько-Донецькому БУВР відбулось новорічно-екологічне свято для дітей співробітників басейнового управління.

    Юні гості управління разом із казковими персонажами рятували свято, допомагаючи новорічній ялинці вибратись із купи сміття, показували вміння його сортувати, опановане під час ЕКО-толок протягом року, грали і танцювали з Дідом Морозом, демонстрували свої творчі роботи, подані на конкурс «Сіверський Донець – очима молоді».

    На завершення святкового дійства малеча отримала подарунки й солодощі від басейнового управління та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

   

* * *

    З 3 січня 2019 року в адмінбудівлі Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за адресою: м. Слов’янськ, вул. Торська, 35, розпочав функціонування Сектор у Донецькій та Луганській областях Державного агентства водних ресурсів України.

    Докладніше – у розділі "Державний облік водокористування" (перейти на сторінку).