Управління водними ресурсами

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади Державного агентства водних ресурсів України та в межах повноважень реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в басейнах р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов'я в межах Харківської, Донецької і Луганської областей, а також забезпечує координацію діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства України в межах зони діяльності.

    Основним завданням Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів з питань управління, використання та відтворення поверхневих вод в межах зони діяльності є забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах в необхідній кількості та відповідної якості.

    Управління водними ресурсами здійснюється за басейновим принципом шляхом встановлення оптимальних режимів роботи основних регулюючих водосховищ комплексного призначення для створення необхідних запасів води і забезпечення потреб всіх учасників водогосподарського комплексу за рахунок внутрішньорічного перерозподілу акумульованого стоку з урахуванням вимог щодо підтримання водності річок.

    Встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного використання здійснюється на підставі прогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології, аналізу даних аналогічних періодів попередніх років з урахуванням пропозицій, наданих підприємствами та організаціями, які експлуатують ці водосховища.

    Режими роботи водосховищ розглядаються і ухвалюються на засіданнях Міжвідомчої комісії та робочих груп відповідно до основних завдань за порами року (весняна повінь, літньо-осіння та осінньо-зимова межені) згідно принципів та підходів, визначених НД «Порядок встановлення режимів роботи каскадів ставків та водосховищ на малих річках України».

    Режими роботи водосховищ, встановлені на засіданні Міжвідомчої комісії і затверджені Держводагентством України, доводяться до відома водокористувачів, підприємств, установ та організацій, які експлуатують гідротехнічні споруди і водогосподарські системи, для обов’язкового виконання.

    Зону діяльності басейнового управління складає водозбірна територія басейну Сіверського Дінця, річок Приазов’я та Дніпра в межах Харківської, Донецької і Луганської областей (з ІІ півріччя 2014 року на підконтрольній території Донецької і Луганської областей), яка складає 84,6 тис.км2, на цей час підконтрольна територія складає 67,6 тис.км2, або 80 %.

    Забір води з природних водних об’єктів за 2018 рік в суббасейні р. Сіверський Донець у межах Харківської, Донецької та Луганської областей складав 1262 млн. м3, у тому числі: з поверхневих джерел – 1139 млн. м3, з підземних – 122,7 млн. м3 (у порівнянні з 2017 роком показники забору води збільшились на 286,7 млн. м3).

    У зв’язку зі змінами підконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях з II півріччя 2014 року на засіданнях Міжвідомчої комісії та засіданнях робочих груп Міжвідомчої комісії встановлення режимів роботи по порах року (весняний період, літньо-осіння та зимова межень) забезпечується по 28 водосховищах комплексного призначення, загальним об’ємом – 1724,7,1 млн.м3 (91%), з яких 16 водосховищ у Харківській області загальним об’ємом – 1353,4 млн.м3 (90%), 12 водосховищ у Донецькій області загальним об’ємом – 437,7 млн.м3 (74%).

    З метою підтримання достатніх рівнів води в районах основних руслових водозаборів для питних та виробничих потреб користувачів Харківської, Донецької і Луганської областей здійснюється регулярний нагляд по 60 поверхневих водозаборах.

    На підконтрольній території знаходиться 41 основний поверхневий водозабір об’ємом забору 1133 млн.м3/рік (90%), а саме в Харківській області – 11 водозаборів об’ємом забору 387 млн.м3/рік (100%), в Донецькій області – 16 водозаборів об’ємом забору 665 млн.м3/рік (88%), в Луганській області – 14 водозаборів об’ємом забору 82 млн.м3/рік (74%).

    З них 14 основних поверхневих питних водозаборів з загальним об’ємом 872 млн. м3/рік, на підконтрольній території знаходяться 7 водозаборів загальним об’ємом забору 837 млн.м3/рік (96%), а саме в Харківській області – 2 водозабори об’ємом 233 млн.м3/рік (100%), у Донецькій області – 4 водозабори з об’ємом 560 млн.м3/рік (99%), в Луганській області – 1 водозабір з об’ємом 45 млн.м3/рік (61%).

    Забезпечення необхідних рівнів води в місцях 7 питних водозаборів здійснюється за рахунок перерозподілу акумульованого у водосховищах стоку: в Харківській області – 2, Донецькій області – 4, в Луганській області – 1.

    Міжбасейнове перекидання стоку басейну р. Дніпро в басейн р. Сіверський Донець та басейну р. Сіверський Донець в басейн річок Приазов’я здійснюється по системах 7 основних водогосподарських систем: 2 магістральні водогони в Харківській області, в Донецькій області – канал Сіверський Донець-Донбас, Другий Донецький та Південно-Донбаський водогони, в Луганській області – водогони Західної фільтрувальної станції (Білогорівка) та від Райгородської греблі в Донецькій області до м. Сєвєродонецьк Луганської області.

    Система управління водними ресурсами передбачає:

    – аналіз водогосподарської ситуації на водних об’єктах за гідрометеорологічними даними, даними про використання та стан якості поверхневих вод в системі моніторингу довкілля, аналогічних періодів попередніх років, враховуючи роки-аналоги;

    – розробку водогосподарських балансів по ділянках басейну р. Сіверський Донець (з основними суб-басейнами), річок Приазов’я та Дніпра згідно гідрографічного районування;

    – розробку рекомендації для розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії щодо встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення і основних водогосподарських систем;

    – збір інформації:

    – аналіз оперативних даних, підготовку прийняття управлінських рішень щодо коригування режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем у разі зміни гідрометеоумов і водогосподарської ситуації;

    – підготовку рекомендацій учасникам водогосподарського комплексу для вжиття необхідних заходів щодо коригування режимів роботи водогосподарських систем тощо;

    – формування довідок (щоденно, щотижня, щомісяця) про водогосподарську обстановку на водних об’єктах регіону (за встановленою формою) для інформування Кризового центру Держводагентства, департаментів екології Харківської, Донецької і Луганської облдержадміністрацій, довідки для оперативного контролю в межах Харківської, Донецької і Луганської областей (розміщуються на сайті).